„Centrum usług wspólnych” tematem przewodnim VII edycji Konferencji Użytkowników Systemu Otago

14/6/2016

DSC_0212_1|DSC_0163|DSC_0212|DSC_0246

W Gdyni spotkali się przedstawiciele władz samorządowych, użytkownicy Systemu Otago, aby wymienić się doświadczeniami we wdrażaniu rozwiązań informatycznych wpisujących się w ideę smart city, wspierających pracę urzędów i służących mieszkańcom.

W dniach 09-10.06.2016r odbyła się w Gdyni VII edycja Konferencji Użytkowników Systemu  Otago. Została ona zorganizowana przez Pion Administracji Terenowej Asseco Data Systems SA (ADS), spółki powstałej na bazie wiedzy i wieloletniego doświadczenia sześciu polskich firm z Grupy Asseco min. ZUI Otago.

Konferencję otworzyli: prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, prezes Asseco Poland Adam Góral oraz prezes Asseco Data Systems Andrzej Dopierała.Konferencja została objęta patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gdyni i tym samym wpisała się w kalendarz obchodów 90-lecia Miasta Gdyni.Jak podkreślił Wojciech Szczurek:

Wiemy doskonale, że podstawowym elementem, który sprawia, że Gdynia może się rozwijać jest gospodarka i to gospodarka bardzo nowoczesna. Stąd chcemy, aby tak znakomite firmy jak Asseco Data Systems, były obecne w naszym mieście.

Podobnie jak w poprzednich latach, gośćmi konferencji byli przedstawiciele samorządów: urzędów miejskich, marszałkowskich, jednostek budżetowych – głównie użytkownicy systemu Otago, z terenu całej Polski.Tegoroczna edycja konferencji poświęcona była problematyce „Centrum usług wspólnych”. Uczestniczący w niej włodarze samorządów, przedstawiali swoje dotychczasowe doświadczenia w powoływaniu i organizacji centrum usług wspólnych (CUW). Zastanawiali się, jakie usługi i dla jakich podmiotów warto organizować oraz w jakiej formule. Dyskutowano także nad różnymi modelami, jakie można przyjąć przy tworzeniu CUW. Jak stwierdziła Barbara Szymańska – dyrektor Biura Informatyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

Bez wątpienia nowoczesna administracja wymaga efektywnego IT i każdy samorząd musi sam zdecydować, jakie rozwiązania organizacyjne i techniczne zostaną wdrożone, aby to osiagnąć. Trzeba to dostosować do stawianych celów, potrzeb oraz kultury swojej organizacji, możliwości finansowych i kadrowych.

Konferencja była także  okazją do poznania nowych funkcjonalności systemu Otago oraz innych rozwiązań z portfolio Asseco Data Systems z obszaru smart city (m.in. systemy zarządzania transportem miejskim, systemy inteligentnego oświetlenia, rozwiązania dotyczące kart miejskich), składających się na spójne rozwiązanie, obejmujące wszystkie obszary działania miasta. Jak podkreślił podczas otwarcia konferencji Prezes ADS, Andrzej Dopierała:

Samorządy są jednym z najważniejszych klientów ADS, dlatego będziemy utrzymywać i rozwijać nasz flagowy system OTAGO i jak też inne produkty w ADS tak, aby umożliwiać sprawne zarządzanie całym obszarem miejskim.

O firmie Asseco Data Systems
Firma Asseco Data Systems (ADS) to jedna z największych spółek IT w Polsce, należąca do Grupy Asseco – 6. producenta oprogramowania w Europie. Oferuje rozwiązania i oprogramowanie dla administracji samorządowej oraz biznesu. W ofercie ADS znajdują się także systemy dedykowane dla klientów na poziomie ogólnopolskim, np. z branży leasingowej i finansowej. Jest także właścicielem największego polskiego centrum certyfikacji, oferującego usługi kwalifikowanych usług zaufania (podpis elektroniczny) oraz usług bezpieczeństwa w tym certyfikatów SSL. Spółka wspiera biznes swoich klientów także w obszarze zarządzania dokumentami elektronicznymi oraz usługami drukowania i korespondencji masowej. Jest ona także największym dostawcą usług szkoleniowych IT i platform do zarządzania kapitałem ludzkim oraz do e-edukacji. ADS jest także właścicielem wyspecjalizowanych centrów danych zachowujących najwyższe normy i certyfikaty bezpieczeństwa.

Kontakt dla mediów

Rzecznik Prasowy konferencji, Asseco Data Systems:

Dorota Marzec, Biuro Zarządu,Asseco Data Systems S.A., ul. Branickiego 13, Warszawa,tel. +48 22 574 88 43, tel. kom.: 661 923 066,e-mail: [email protected]

Zdjęcia

DSC_0212
DSC_0163
DSC_0246