Dokumenty można teraz podpisać wszędzie - na rynek wchodzi kwalifikowany e-podpis w chmurze

26/6/2017

2017-06-21_SimplySign

Informacja prasowa. Warszawa, 21 czerwca 2017 r.Mobilny e-podpis SimplySign to opracowana przez inżynierów z Asseco Data Systems innowacja na rynku e-usług. Jest pierwszym w Polsce kwalifikowanym (zgodnym z prawodawstwem unijnym – eIDAS) podpisem elektronicznym, z którego można korzystać za pomocą smartfona czy tabletu.  Dotychczas korzystanie z podpisu elektronicznego wymagało użycia komputera, a także dodatkowego fizycznego urządzenia w postaci tokena lub czytnika i karty. W praktyce stosowanie e-podpisu poprzez urządzenia mobilne takie jak smartfon, czy tablet było niemożliwe. Mobilny e-podpis daje możliwość podpisywania wszelkich e-dokumentów kilkoma dotknięciami ekranu, bez potrzeby podłączania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń w postaci kart i czytników. Dokumenty można podpisywać w dowolnym miejscu, korzystając z dowolnego urządzenia połączonego z Internetem, niezależnie od jego systemu operacyjnego. Usługa SimplySign może być stosowana zarówno na sprzęcie stacjonarnym (PC/Laptop), jak również na różnorodnych urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony, czy tablety.Rozwiązanie dostępne jest zarówno dla klientów indywidualnych (w postaci aplikacji na urządzenia mobilne), jak i odbiorców biznesowych (firmy, instytucje), w postaci prostego do integracji interfejsu API, bez konieczności ingerowania w ich systemy dziedzinowe.Mobilny kwalifikowany e-podpis SimplySign będzie tak samo wiążący, jak podpis własnoręczny – nie tylko w Polsce, ale również na terenie całej Unii Europejskiej (na podstawie rozporządzenia eIDAS).Pozwala zrezygnować z druku dokumentów, wysyłania ich pocztą, używania pieczątek. Można go używać przy współpracy z systemami urzędów i administracji (Płatnik, eDeklaracje, PFRON) jak również do wymiany dokumentów między przedsiębiorstwami.Jednolity Rynek CyfrowyJRC to ogłoszona w 2015 r. strategia Komisji Europejskiej, której celem jest uczynienie z Unii Europejskiej zintegrowanego cyfrowo obszaru gospodarczego, zdolnego do konkurowania na globalnym rynku cyfrowym.Idea chmurowego rozwiązania SimplySign wpisuje się bezpośrednio w jeden z priorytetowych Jednolitego Rynku Cyfrowego w zakresie przetwarzania danych w chmurze gdzie zakłada się podwojenie ilości tak przetwarzanych danych w roku 2020.Unijne priorytety cyfrowe:

  • Lepszy dostęp konsumentów i przedsiębiorstw do towarów i usług cyfrowych (m.in. ułatwienia dla transgranicznego handlu i usług elektronicznych);
  • Odpowiednie warunki dla rozwoju sieci i usług cyfrowych (prawne i technologiczne);
  • Rozwój gospodarki opartej na przetwarzaniu dużych zbiorów danych (Big Data),
  • Rozwój technologii przetwarzania w chmurze (cloud computing) i Internetu Rzeczy (Internet of Things);
  • Interoperacyjność nowych technologii, e-usług.

Asseco Data Systems SA

Firma powstała w 2016 r. z połączenia kompetencji 6 spółek z Grupy Asseco (ADH-Soft Sp. z o.o., CK Zeto SA, Combidata Sp. z o.o., Zeto Bydgoszcz SA, Unizeto Technologies SA, Otago Sp. z o.o.) oraz Pionu Infrastruktury Asseco Poland SA. Każda z firm, która weszła w jej skład ma za sobą kilkadziesiąt lat obecności na polskim rynku. Asseco Data Systems SA produkuje i rozwija rozwiązania informatyczne dla sektora  Administracji Terenowej i firm leasingowych, dostarcza infrastrukturę informatyczną i usługi przetwarzania danych, a także szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim. Specjalizuje się też w usługach bezpieczeństwa i zaufania oraz komunikacji masowej. Współpracuje zarówno  z biznesem, jak i jednostkami administracji publicznej.

Kontakt dla prasy:

Ewa Balicka-Sawiak

Rzecznik Prasowy Asseco Data Systems

tel. kom.: 508 002 009

e-mail: [email protected]