E-podpis od Asseco Data Systems usprawni procedury w firmie KRUK

19/9/2019

KRUK S.A. to pierwsza w Polsce firma obsługująca wierzytelności, która w swoich procesach wewnętrznych wdrożyła rozwiązanie oparte o kwalifikowany podpis elektroniczny. Komunikacja z klientami poprzez platformę internetową umożliwi realizację umów bez konieczności podpisywania ich w formie papierowej.

Najważniejszym etapem w procesie obsługi zadłużenia jest ustalenie indywidualnych warunków jego spłaty. Wiążący charakter nadaje mu podpisana przez obie strony umowa. Z myślą o uproszczeniu i przyspieszeniu tego procesu, firma KRUK S.A. udostępniła swoim klientom platformę internetową e-kruk.pl, która pozwala na zdalne podpisanie umowy.Poprzez platformę klient ustala samodzielnie warunki porozumienia, takie jak m.in. wysokość raty i termin spłaty. Następnie otrzymuje propozycję treści ugody, która zawiera szczegóły obsługi jego wierzytelności. Zdalnie, przy użyciu kodu sms, zatwierdza wybrane przez siebie warunki spłaty zadłużenia. Treść umowy jest następnie podpisywana elektronicznie przez pracownika KRUK-a. Kwalifikowany podpis elektroniczny dostarczany przez Asseco Data Systems pozwala na wiążące podpisanie umowy w sposób zdalny.

“Wdrażając e-podpis, zależało nam przede wszystkim na wygodzie naszych klientów, na którą duży wpływ ma czas oczekiwania od ustalenia warunków do podpisania dokumentów i rozpoczęcia spłaty zadłużenia. Dzisiaj cały proces trwa nie więcej niż 5 minut. Jeżeli zestawimy ten czas z oczekiwaniem na tradycyjny list, to różnica jest imponująca” – powiedział  Marta Adamczak, kierownik Działu e-Commerce w KRUK S.A.
“Branża finansowa jest jednym z przykładów, w których podpis kwalifikowany może być zastosowany na dużą skalę. Usprawnia to procesy wewnętrzne, zwłaszcza w firmach obsługujących dużą liczbę klientów oraz redukuje koszty związane z obsługą dokumentacji papierowej” – powiedział Artur Miękina, dyrektor Sprzedaży Projektowej w Asseco Data Systems.