Europejscy dostawcy usług zaufania napędzają interoperacyjność

22/10/2021

ESD

W dniach 11-12 października 2021 prezesi wiodących europejskich dostawców usług zaufania spotkali się po raz piąty, by promować godną zaufania infrastrukturę cyfrową. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Asseco Data Systems – Tomasz Litarowicz, Dyrektor Pionu Usług Bezpieczeństwa i Zaufania, Marcin Szulga, Dyrektor R&D, oraz Marta Pardon, Analityk.Coroczne spotkanie European Signature Dialog (ESD) pełni funkcję think-tanku oraz forum, na którym wiodący europejscy dostawcy usług zaufania mogą zaprezentować swoją wspólną pozycję. W czasie gdy podpisy elektroniczne przeżywają prawdziwy rozkwit, stowarzyszenie ma na celu promowanie zharmonizowanej polityki na rzecz wspólnej przestrzeni zaufania cyfrowego, uczynienie z Europy silnego gracza w dziedzinie uwierzytelniania i bezpieczeństwa cybernetycznego oraz pomoc kontynentowi w wejściu w nową, cyfrową erę.Cyfryzacja wspiera działalność firm

"Europa potrzebuje jasnych odpowiedzi na przyszłe wyzwania związane z cyfryzacją. Epidemia wywołana COVID-19 wyraźnie pokazała, że godna zaufania infrastruktura cyfrowa jest niezbędna do wsparcia działalności firm, zachowania przez nie konkurencyjności na arenie międzynarodowej oraz złagodzenia daleko idących negatywnych skutków dla całej gospodarki" - powiedział Michael Butz, przewodniczący European Signature Dialog.

W tym kontekście wymiana wiedzy i tworzenie sieci kontaktów pomiędzy głównymi dostawcami staje się coraz ważniejsze.

"Niezbędne jest zwrócenie szczególnej uwagi na regulacje, które muszą zostać zharmonizowane, by umożliwić wprowadzenie prawdziwie interoperacyjnego eID i usług zaufania w całej Europie oraz wzmocnienie europejskiego jednolitego rynku cyfrowego. ESD ma na celu wzmocnienie i propagowanie rozporządzenia eIDAS jako kluczowego czynnika umożliwiającego stworzenie odpornej gospodarki cyfrowej" - podkreślił Gergely Vanczák, CTO węgierskiego dostawcy usług zaufania Microsec i gospodarz spotkania ESD.

Spotkanie grupy ESD to formuła, która pozwala na wymianę doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy dostawcami usług zaufania z całej Europy.

Bardzo się cieszę, że Asseco Data Systems dołączyło w zeszłym roku do członków ESD, dzięki czemu możemy wspólnie pracować nad polepszeniem cyfryzacji wewnątrz Unii Europejskiej. Uczestnictwo w spotkaniach pozwala nam na wskazywanie barier istniejących na poszczególnych rynkach i ich eliminację poprzez wypracowywanie najskuteczniejszych rozwiązań w gronie ekspertów. Wspólnie z innymi przedstawicielami wskazujemy także kierunki dalszego rozwoju standardów w zakresie usług zaufania” - dodał Tomasz Litarowicz, Dyrektor Pionu Usług Bezpieczeństwa i Zaufania, Asseco Data Systems.

Umożliwienie interoperacyjności w EuropieW ramach wydarzenia poruszone zostały takie tematy jak przyszłe trendy dla europejskiego rynku podpisów elektronicznych oraz potrzeba jednolitych regulacji prawnych. Ponadto, konferencja skupiła się na kwestii właściwego wdrożenia profilu opartego na certyfikacie w celu umożliwienia interoperacyjności wewnątrz UE i konsolidacji technicznej. Państwa członkowskie skupiły się na narzędziach i ramach regulacyjnych, które są w stanie wzmocnić prawa obywateli UE w zakresie zaufania i bezpieczeństwa podczas korzystania z usług online.