KRUS ma najnowocześniejszy w Europie system do wyliczania emerytur. Zakończyło się wdrożenie programu FARMER

29/12/2016

krus

Od grudnia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego działa opracowany i wdrożony przez Asseco Data Systems S.A. nowy program do obsługi świadczeń emerytalno-rentowych 1,3 mln ubezpieczonych w Kasie rolników i ich rodzin. Z infrastruktury korzysta 2,5 tysiąca pracowników KRUS.

Projekt obejmował rozwój infrastruktury informatycznej KRUS wykorzystywanej do obsługi świadczeń emerytalno-rentowych rolników i jest elementem reformy administracyjnej Kasy realizowanej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW). Nowy system zastąpił dotychczas eksploatowane rozwiązanie korzystające z terminali znakowych.Obsługiwany przez Asseco Data Systems system centralny KRUS wykorzystywany jest przez 1,4 tys. pracowników z 47 lokalizacji. Specjaliści z Obszaru Usług Społecznych Asseco Data Systems byli odpowiedzialni za zapewnienie, uruchomienie i administrację dwóch ośrodków obliczeniowych, jak również modyfikację systemu, tak aby spełniał on oczekiwania KRUS oraz był dostosowywany do zmian prawnych. – mówi Stanisław Jentczak, Wiceprezes Asseco Data Systems odpowiedzialny za Ubezpieczenia Społeczne.W nowej infrastrukturze KRUS zastosowano najnowsze technologie wykorzystywane przy zbieraniu, analizie i przetwarzaniu danych. Zastosowanie systemu Workflow pozwala na integrację z obecnymi i przyszłymi aplikacjami KRUS, a wykorzystanie rozwiązań dedykowanych przetwarzaniu dużej ilości danych (komputery klasy mainframe oraz wydajny silnik bazy danych ADABAS) zapewni Kasie stabilne i szybkie środowisko do realizacji swoich statutowych zadań.Zawarta z KRUS umowa przewiduje bieżącą aktualizację systemu oraz dostosowywanie do nowych wymagań organizacyjnych i prawnych. Asseco Data System oprócz utrzymania produkcyjnego systemu zapewnia również wsparcie techniczne oraz wsparcie użytkowników końcowych.

Asseco Data Systems S.A.

Firma powstała w 2016 r. z połączenia kompetencji 6 spółek z Grupy Asseco (ADH-Soft sp. z o.o., Centrum Komputerowe ZETO S.A., COMBIDATA Poland Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz S.A., Unizeto Technologies S.A., Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o.). Każda z firm, która weszła w jej skład ma za sobą kilkadziesiąt lat obecności na polskim rynku. Asseco Data Systems S.A. produkuje i rozwija oprogramowanie (m.in. dla sektora leasingowego i samorządów), dostarcza infrastrukturę informatyczną, szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim, specjalizuje się też w usługach bezpieczeństwa i zaufania oraz komunikacji masowej. Współpracuje zarówno z biznesem, jak i jednostkami administracji publicznej.

Kontakt dla prasy:

Ewa Balicka-Sawiak

Rzecznik Prasowy Asseco Data Systems S.A.
tel. +48 22 574 86 66,
tel. kom.: 508 002 009
e-mail: [email protected]