Miasta potrzebują przyspieszonej cyfryzacji.

29/6/2022

ADS|polityka miejska ADS

14 czerwca Rada Ministrów przyjęła Krajową Politykę Miejską 2030, która określa kierunki rozwoju polskich miast na najbliższe lata. Jednym z kluczowych warunków rozwoju aglomeracji miejskich, który uwzględniono w dokumencie jest przyspieszenie tempa transformacji cyfrowej. Publikacja wskazuje najważniejsze czynniki, które będą miały wpływ na poprawę poziomu cyfryzacji samorządów. Zwraca uwagę na budowanie kompetencji cyfrowych wśród urzędników i mieszkańców, a także potrzebę odpowiedniego nasycenia rozwiązaniami cyfrowymi polskich miast. Dostrzega także konieczność rozwoju cyfrowych usług publicznych dla mieszkańców, przedsiębiorców i urzędników, do czego kluczowe będzie uporządkowanie, przetwarzanie i otwarty dostęp do danych publicznych.

Krajowa Polityka Miejska 2030 została zaprezentowana podczas Światowego Forum Miejskiego, które odbyło się w Katowicach. Jeden rozdział dokumentu został poświęcony cyfryzacji, a rozwiązania ICT wskazano jako kluczowy czynnik, który będzie miał wpływ na poprawę zarządzania i usprawnienie funkcjonowania miast. Umożliwi to efektywny rozwój metropolii i budowę nowoczesnego społeczeństwa. Wg. prognoz ONZ w 2050 r. w miastach na świecie będzie mieszkało ponad 5 mld ludzi. To dwa razy więcej niż w 2009 r. Sytuacja taka będzie wymagała nowego podejścia i zmian praktycznie we wszystkich sferach życia miasta od infrastruktury, poprzez zarządzanie ruchem i komunikację z mieszkańcami, tak aby miasto mogło działać sprawnie, było dostępne oraz przyjazne, a także oferowało mieszkańcom wysoką jakość życia.

Krajowa Polityka Miejska 2030 pokazuje kierunki, w którym powinny zmierzać miasta, aby się efektywnie rozwijać. Jednym z kluczowych zadań, które zostało określone w dokumencie będzie opracowanie narzędzi do zarządzania mobilnością i parkingami, opartych o sztuczną inteligencję, które pomogą ograniczyć zatłoczenie i zanieczyszczenie. Tutaj z pomocą przychodzą rozwiązania smart city,  już teraz wdrażane w polskich miastach. Proces rozwoju inteligentnego miasta w Polsce następuje z pewnym opóźnieniem w stosunku do miast tak zaawansowanych, jak Helsinki czy Barcelona, ale mamy już za sobą pierwszy etap, w którym dominowała technologia. Obecnie jesteśmy na etapie, kiedy to miasta i ich mieszkańcy wybierają rozwiązania realizujące ich konkretne potrzeby. Aktualnie jednym z intensywniej rozwijających się obszarów smart city jest transport publiczny, który powinien być ekologiczny, czyli niskoemisyjny oraz zintegrowany, a więc wykorzystujący wszystkie dostępne usługi mobilności. Warto aby swoim zasięgiem obejmował obszar aglomeracji lub regionu koniecznie z uwzględnieniem wszystkich dostępnych środków transportu, w tym kolejowego, jako najszybszego i najmniej wrażliwego na zatłoczenia ciągów komunikacyjnych. Ponadto powinien spełniać wysokie normy bezpieczeństwa, dostarczać pasażerom bieżące informacje, jak również być prosty w obsłudze i przyjazny dla pasażerów, szczególnie w kontekście systemów taryfowych, ulg i metod płatności. Istotne jest także, aby był przygotowany do integracji kolejnych usług. Przykładem takiego systemu jest „Fala” - Platforma Zintegrowanych Usług Mobilności budowana przez Asseco w województwie pomorskim mówi Robert Kobylański, Wiceprezes Asseco Data Systems odpowiedzialny za obszar smart city    

Ważnym aspektem cyfryzacji miast, o którym mówi Krajowa Polityka Miejska 2030 jest efektywne gromadzenie i wykorzystywanie olbrzymiej ilości danych, którymi dysponują miasta. W dokumencie dostrzeżono konieczność tworzenia wspólnych dla grup samorządów lub centralnych rozwiązań́ cyfrowych i organizacyjnych (platformy e-usług, systemy do zarządzania dokumentacją i archiwizacji, wspólne hurtownie danych, rozwiązania chmurowe, infrastrukturalne, a nawet wspólne biura informatyczne), co pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie środków i generowanie oszczędności na etapie budowania, utrzymania i rozwoju systemów.

W tej chwili dane, do których dostęp mają samorządy często są rozproszone w różnych systemach dziedzinowych i ich wykorzystywanie nie jest na takim poziomie, aby efektywnie wspierać procesy zarządzania miastem. Dlatego ważne jest wdrażanie rozwiązań, które pozwalają migrować dane do jednego, scentralizowanego systemu, efektywnie nimi zarządzać i wykorzystywać w kontaktach z mieszkańcami oraz innych obszarach funkcjonowania miasta. Dostępne są także elektroniczne platformy komunikacji miasta z mieszkańcami i przedsiębiorcami, dzięki którym mają oni dostęp do szeregu e‑Usług oraz sprofilowanych informacji. Rozwiązania te pozwalają skutecznie zarządzać miastem, tworzyć dobrą przestrzeń do współpracy, a także wpływają pozytywnie na integrowanie lokalnej społeczności. W zależności od indywidualnych potrzeb, dzięki dostępnym narzędziom, możliwa jest automatyzacja procesów pozwalająca na bardziej skuteczne zarządzanie finansami, zwiększenie wpływów do budżetu z tytułu podatków i opłat miejskich, co w konsekwencji przekłada się na oszczędność czasu i jakże cennych zasobów. Platformy te umożliwiają również tworzenie nowych usług, a także komunikację online z mieszkańcami, co pozwala samorządom lepiej rozpoznawać potrzeby obywateli. Samym mieszkańcom daje możliwość załatwiania wielu spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Wszystko to prowadzi do jeszcze bardziej aktywnego uczestnictwa mieszkańców w sprawach związanych z kształtem i funkcjonowaniem ich miasta, co jest kluczowym elementem zwiększającym ich identyfikację oraz przywiązanie do miejsca ich zamieszkania. Z tego rodzaju rozwiązań korzystają już polskie miasta m.in. Sieradz, Zabrze, Piła czy Oleśnica mówi Daniel Lala, Wiceprezes Asseco Data Systems odpowiedzialny za współpracę z administracją samorządową

Cały dokument Krajowa Polityka Miejska 2030 jest do pobrania https://www.portalsamorzadowy.pl/pliki-download/195016.html