„Miasto dla mieszkańców” – Konferencja Użytkowników Oprogramowania Otago, Toruń 2017

29/3/2017

news_Forum-Otago_m|news_Forum Otago

Pion Administracji Terenowej Asseco Data Systems zaprasza na VIII edycję Konferencji Użytkowników Oprogramowania Otago, która obędzie się w dniach 01-02 czerwca br. w Dworze Artusa w Toruniu. Przewodni temat konferencji, który będzie omawiany, to „Miasto dla mieszkańców”.Tegoroczna edycja Konferencji została objęta patronatem honorowym Prezydenta Miasta ToruniaPana Michała Zaleskiego.Podobnie jak w poprzednich edycjach, gośćmi konferencji będą przedstawiciele samorządów z terenu całej Polski – głównie użytkownicy systemu Otago w osobach prezydentów, burmistrzów, dyrektorów departamentów, naczelników wydziałów, kierowników jednostek miejskich oraz pozostałych pracowników samorządowych. Ubiegłoroczna edycja spotkała się z Państwa dużym zainteresowaniem, czego potwierdzeniem był aktywny udział w spotkaniu ponad 230 uczestników.Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII już edycji konferencji, która będzie okazją do wymiany doświadczeń i poglądów wśród przedstawicieli Jednostek Samorządów Terytorialnych, wzbogacenia wiedzy o nowe możliwości systemu oraz wzajemnego poznania się użytkowników systemu Otago z pracownikami firmy Asseco Data Systems.Jak corocznie, udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą jedynie ewentualne koszty noclegów oraz dojazdu.Informacje o agendzie spotkania, formularz do kontaktu oraz pozostałe wiadomości dotyczące tegorocznej edycji konferencji dostępne są na stronie konferencji.