Rozpoczynamy współpracę z białostockimi uczelniami

4/12/2018

Porozumienie z Asseco Data Systems podpisały dwie białostockie uczelnie – Uniwersytet w Białymstoku oraz Politechnika Białostocka. Współpraca obejmie zarówno sferę naukową, jak i przedsięwzięcia informatyczne, jak również organizację staży zawodowych.

Prezes Zarządu Asseco Data Systems Andrzej Dopierała oraz Wiceprezes Asseco Data Systems Daniel Lala podpisali umowę z Rektorem Uniwersytetu w Białymstoku, prof. dr hab. Robertem Ciborowskim oraz Rektorem Politechniki Białostockiej, prof. dr hab. inż. Lechem Dzienisem.Porozumienie przewiduje m.in. organizację praktyk, staży studenckich i absolwenckich oraz współpracę naukową w zakresie realizacji prac dyplomowych i przewodów doktorskich w dziedzinie informatyki. Asseco Data Systems będzie również zaangażowane w realizację programu stypendialnego dla studentów i doktorantów. Zaplanowane jest również realizowanie wspólnych projektów naukowych i informatycznych w oparciu o środki pozyskane z funduszy Unii Europejskich. Współpraca ma też dotyczyć przedsięwzięć promujących informatykę, takich jak konkursy, czy szkolenia.Asseco współpracuje z Uczelniami od kilkunastu lat. Dostarcza platformy edukacyjne, oprogramowanie Akademickich Biur Karier, systemy ERP, szkolenia i sprzęt do kilkudziesięciu uczelni w Polsce i na świecie.

Więcej o ofercie Asseco dla sektora uczelni wyższych: https://dlauczelni.assecods.pl/