Rozpoczynamy współpracę z Konferencją Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych

25/9/2019

Asseco Data Systems podpisało porozumienie o współpracy zKonferencją Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ), zrzeszeniem rektorów reprezentujących publiczne wyższe szkoły zawodowe w Polsce (PWSZ). Rektorzy zapoznali się również z przygotowanym przez ADS programem “Asseco dla Uczelni”.

Zrzeszenie Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych ma na celu współpracę uczelni zawodowych, oraz reprezentację ich w środowisku szkolnictwa wyższego, zarówno w kraju, jak za granicą. Konferencja zrzesza ponad 40 rektorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z całej Polski. Podczas Zgromadzenia Plenarnego Konferencji, która odbyła się w dn.11-13 września 2019 r. w Suwałkach przedstawiciele Asseco Data Systems podpisali porozoumienie o współpracy oraz zaprezentowali rektorom program “Asseco dla Uczelni”. Obejmuje on m.in. wykorzystanie Wirtualnej Rzeczywistości w procesie kształcenia, chmurową platformę UniCloud dostosowaną do potrzeb realizacji ścieżki dydaktycznej na kierunkach informatycznych i technicznych oraz System Biblioteczny z elementami sztucznej inteligencji. Pakietowa oferta Asseco Uczelnia 3.0 to 14 modułów dedykowanych potrzebom wyższych Uczelni. Wśród nich znajdują się takie rozwiązania jak: platforma edukacyjna, oprogramowanie akademickich biur karier, system ERP, platforma UniCloud przystosowana do realizacji ścieżki dydaktycznej na kierunkach informatycznych i technicznych, szkolenia, sprzęt. Moduły, które wchodzą w skład pakietu Uczelnia 3.0 bazują na rozwiązaniach chmurowych Cloud by Asseco. Rozwiązania dobierane są indywidualnie w oparciu o szczegółowy zakres wymagań oraz szereg dodatkowych, precyzyjnie analizowanych czynników. Zastosowanie chmury zapewnia ciągły dostęp do świadczonych usług oraz możliwość ich łatwego skalowania w zależności od zakresu projektu. Realizowane są również wdrożenia hybrydowe, które polegają na połączeniu korzyści zasobów chmury Asseco z infrastrukturą własną Uczelni. Asseco wspiera również uczelnie w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.

Relacja z wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=Q6OjRQheVHo