Santander Leasing przy wsparciu Asseco wprowadza podpis biometryczny

10/2/2022

Podpis biometryczny w Santander Leasing

Santander Leasing, przy wsparciu technologicznym Asseco, jako pierwsza na polskim rynku firma leasingowa umożliwia podpisywanie umów w postaci elektronicznej z wykorzystaniem tzw. podpisu biometrycznego. Jest to utrwalony w technologii elektronicznej odręczny znak graficzny wykonany za pomocą rysika na urządzeniu mobilnym. Wdrożone rozwiązanie to kolejny mechanizm e-podpisu udostępniony przez Santander Leasing po wprowadzeniu w 2021 roku możliwości uzyskania przez swoich klientów podpisu kwalifikowanego SimplySign od Asseco.

Wdrożony w Santander Leasing sposób składania podpisu biometrycznego oparty został na dostarczonym przez Asseco Data Systems rozwiązaniu SignaturiX firmy Xtension. Unikalną cechą narzędzia jest to, że w celu zabezpieczenia autentyczności pochodzenia oraz integralności podpisu biometrycznego, jak i czasu jego złożenia, zostało ono zintegrowane z kwalifikowanymi usługami zaufania Asseco zgodnymi z Rozporządzeniem eIDAS (pieczęć kwalifikowana i kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu). Wraz z wykorzystanymi urządzeniami mobilnymi gwarantują one bezpieczeństwo składania i wiarygodność podpisu.„Obecne czasy zmobilizowały firmy do znacznie większego zainteresowania innowacjami i inwestowania w nowoczesne rozwiązania technologiczne. Ten czas to również idealny moment na powiedzenie „sprawdzam” pod względem dostosowywania się firm do nowych, technologicznych wyzwań, a inwestycje technologiczne stały się obecnie istotnym czynnikiem dla utrzymania czy rozwoju prowadzonego biznesu. Wprowadzamy podpis biometryczny aby jeszcze bardziej uprościć sposób zawierania umowy. Dziś klient będzie mógł ją podpisać rysikiem na ekranie monitora, a komplet dokumentów otrzyma w formie elektronicznej. Rozwiązanie to spełnia wymogi prawne w zakresie własnoręcznego podpisywania dokumentów przez konkretną osobę, z zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa danych i integralności podpisu biometrycznego z objętymi nim dokumentami – podkreśla Mariusz Włodarczyk, Dyrektor Zarządzający Santander Leasing.

– Wprowadzone rozwiązanie ma również istotny wpływ na środowisko. Co roku w ramach operacji leasingowych generujemy ponad 40 000 umów, co w konsekwencji powoduje zużycie ponad pół miliona kartek. By wyprodukować taką ilość papieru, potrzeba co najmniej 50 drzew. Zrealizowane wdrożenie w naturalny sposób przekłada się na działania w zakresie paperless” – dodaje.„Mimo wielu wątpliwości wynikających głównie z zakorzenionych w tradycji stereotypów, nie można na gruncie obowiązujących przepisów odmówić podpisowi w postaci odręcznego znaku graficznego, wykonanemu i utrwalonemu w technologii elektronicznej, statusu podpisu własnoręcznego w rozumieniu prawnym. Oczywiście, jeżeli spełnia on wszystkie funkcje podpisu, które w doktrynie prawnej są uznawane za wystarczające, aby wykonany odręcznie znak graficzny stanowił podpis i wraz z powiązaną z nim treścią stanowił dokument spełniający wymagania formy pisemnej w rozumieniu kodeksu cywilnego” – mówi Artur Miękina, Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych z Asseco Data Systems.

Wdrożone w Santander Leasing rozwiązanie wspierane jest dodatkową usługą zaufanej strony trzeciej w zakresie zarządzania „parą kluczy” wykorzystywaną w procesie szyfrowania danych biometrycznych podpisów przechowywanych w postaci zaszyfrowanej w sygnowanym dokumencie PDF. Usługa ta gwarantuje, że dane biometryczne umożliwiające analizę grafologiczną podpisu będą zawsze bezpieczne, a dostęp do nich będzie miał wyłącznie biegły upoważniony przez sąd.