Utworzenie spółki Asseco Data Systems

4/8/2015

Asseco Data Systems

Asseco Data Systems S.A. jest spółką holdingową, w której skład wchodzą: Centrum Komputerowe ZETO S.A., Przedsiębiorstwo Informatyczne ZETO S.A., Unizeto Technologies S.A.,Combidata Poland Sp. z o.o., Otago Sp. z o.o., ADH Soft Sp. z.o.o.Głównym obszarem działania nowej spółki będą rynki dotychczas obsługiwane przez podmioty, które weszły w skład nowo utworzonej firmy.