Zmodernizujemy infrastrukturę IT Poczty Polskiej

15/3/2018

Letters on the mailbox|Inteligentna-infrastruktura-przystankowa

Na mocy podpisanej w lutym 2018 r. umowy, Asseco Data Systems SA wdroży w Poczcie Polskiej oprogramowanie do wirtualizacji poszczególnych elementów infrastruktury IT. Wartość projektu to ponad 12 mln zł brutto.

Asseco Data Systems wdroży w Poczcie Polskiej platformę software’ową Vmware, która umożliwia wirtualizację istniejącej infrastruktury serwerowej i sieciowej. Technologia ta  polega na utworzeniu w organizacji środowiska IT bazującego na zasobach jednego komputera lub serwera. W ten sposób znacząco zwiększa się efektywność posiadanej infrastruktury umożliwiając większe obciążenie, przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości sprzętu, zużywanej energii, kosztów infrastruktury i nakładu prac administracyjno-konserwacyjnych. Projekt umożliwi  Poczcie Polskiej wirtualizację centrum przetwarzania danych oraz zautomatyzowanie procesu usuwania skutków awarii zapewniając pełne bezpieczeństwo danych i ciągłość funkcjonowania systemów.

„Poczta Polska jest dla nas bardzo ważnym klientem. Realizowanie projektów dla tak prestiżowych instytucji to element strategii Asseco Data Systems, aby być wiodącym na rynku integratorem infrastruktury teleinformatycznej dostosowanej do biznesowych potrzeb każdego odbiorcy” – powiedział Sylwester Grzebień, Dyrektor Pionu Integracji w ADS.

Realizacja projektu potrwa 4 lata.