Asseco Data Systems stworzy z Mielca „eMiasto Przyszłości”

Informacja prasowa. Warszawa, 20 lipca 2017 r.

 

W ramach projektu „Inteligentny Mielec – eMiasto Przyszłości” wdrożony zostanie kompleksowy system zarządzania miastem obejmujący Urząd Miasta oraz wszystkie podległe mu jednostki. Powstanie też dedykowany mieszkańcom i lokalnym przedsiębiorcom portal stanowiący miejską platformę komunikacji elektronicznej. To pierwszy tego typu projekt w Polsce. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniesie 8,24 mln zł.

Projekt, za którego wdrożenie będzie odpowiedzialne Asseco Data Systems będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Jego najważniejszym celem jest rozwój społeczeństwa informacyjnego. Na przedsięwzięciu skorzystają nie tylko włodarze miasta, którzy zyskają sprawne narzędzie wspierające zarządzanie miastem  ale również wszyscy jego mieszkańcy oraz działający na terenie gminy przedsiębiorcy, dla których Asseco Data Systems stworzy  portal komunikacji elektronicznej z miastem – nowoczesną, cyfrową platformę e-usług administracji lokalnej. Za jej pośrednictwem będzie można załatwić różne sprawy urzędowe: m.in. złożyć wniosek do Budżetu Obywatelskiego, sprawdzać oraz regulować swoje zobowiązania wobec Miasta poprzez płatności elektroniczne, weryfikować postępy w nauce swoich dzieci przez dostęp do tzw. dziennika elektronicznego, wziąć udział w elektronicznej rekrutacji do szkól i przedszkoli . Zadania realizowane przez pracowników Urzędu Miasta i podległe mu jednostki samorządowe  będą wspierane przez centralnie zarządzany, jednolity system klasy ERP którego dopełnienie stanowi Platformą Zarządzania Oświatą.

„Inteligentny Mielec” to pierwszy w Polsce projekt informatyczny, który swoim zasięgiem obejmuje wszystkie jednostki miejskie, ułatwiając jednocześnie cyfrowy kontakt miasta z jego mieszkańcami. Korzyści to zatem nie tylko efektywniejsze zarządzanie miastem, ale również znaczne ułatwienie codziennych ludzkich spraw, które wcześniej wymagały bezpośredniego kontaktu z urzędem – mówi Jarosław Jastrzębski, Wiceprezes Asseco Data Systems odpowiedzialny za Pion Administracji Terenowej.

Poza dostarczeniem rozwiązań softwarowych w ramach projektu Asseco Data Systems dostarczy również infrastrukturę sprzętową oraz sieciową. Wartość projektu 8 245 100,82 zł brutto.

 

Asseco Data Systems SA

Firma powstała w 2016 r. z połączenia kompetencji 6 spółek z Grupy Asseco (ADH Soft Sp. z o.o., CK Zeto SA, Combidata Sp. z o.o., Zeto Bydgoszcz SA, Unizeto Technologies SA, Otago Sp. z o.o.) oraz Pionu Infrastruktury Asseco Poland SA. Każda z firm, która weszła w jej skład ma za sobą kilkadziesiąt lat obecności na polskim rynku. Asseco Data Systems produkuje i rozwija rozwiązania informatyczne dla sektora  Administracji Terenowej i firm leasingowych, dostarcza infrastrukturę informatyczną i usługi przetwarzania danych, a także szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim. Specjalizuje się też w usługach bezpieczeństwa i zaufania oraz komunikacji masowej. Współpracuje zarówno z biznesem, jak i jednostkami administracji publicznej.Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.

POLITYKA PRYWATNOŚCI