Asseco Data Systems stworzyło uniwersalny standard dla mobilnego e-podpisu, który może być stosowany na całym świecie

Asseco Data Systems stworzyło uniwersalny standard dla mobilnego e-podpisu, który może być stosowany na całym świecie


Informacja prasowa. Warszawa, 24 lutego 2017 r.

Asseco Data Systems jest jedyną polską firmą zaproszoną przez Adobe do powołanego w 2016 r. Cloud Signature Consortium. Przez ostatnie miesiące, 12 firm technologicznych pracowało nad narzędziami, które pozwolą w praktyce stosować wymogi unijnego rozporządzenia eIDAS oraz rozwijać innowacyjne usługi zaufania na całym świecie.

Od momentu wejścia w życie unijnego rozporządzenia eIDAS (1 lipca 2016 r.) e-podpis stał się narzędziem transgranicznym. Głównym celem nowych przepisów było stworzenie uniwersalnych ram prawnych, które pozwolą na funkcjonowanie jednolitego, europejskiego rynku cyfrowego. Rozporządzenie wprowadziło pojęcie jednego, ważnego w całej UE podpisu elektronicznego, ale jest neutralne technologicznie, co umożliwia stosowanie różnych rozwiązań.

Konsorcjum technologiczne powołane przez Adobe stanęło przed wyzwaniem stworzenia otwartych standardów dla mobilnych podpisów elektronicznych (e-podpis), które będą zgodne z wymogami rozporządzenia eIDAS. Ze względu na swoją uniwersalność, wypracowane rozwiązania mogą być stosowane globalnie.

Popyt na bezpieczne i skuteczne rozwiązania technologiczne rośnie na wszystkich zagranicznych rynkach, również poza Unią Europejską. Dodatkowo, standardy wypracowane przez wiodące firmy technologiczne mogą też z powodzeniem wspierać cyfryzację usług publicznychmówi Andrzej Dopierała, Prezes Zarządu Asseco Data Systems. Innowacyjne usługi zaufania oparte na technologiach zdalnych i chmurowych to dla nas – lidera i prekursora podpisu elektronicznego w Polsce – naturalny kierunek rozwojudodaje.

Mobilny podpis elektroniczny w praktyce daje możliwość podpisywania i nadawania mocy prawnej wszelkim e-dokumentom kilkoma dotknięciami ekranu, bez potrzeby podłączania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń w postaci kart i czytników. Gotowy produkt oparty na chmurze pojawi się na polskim rynku w ciągu kilkunastu tygodni.

 

Co daje mobilny (zdalny) podpis elektroniczny
Dotychczas korzystanie z podpisu elektronicznego wymagało użycia komputera, a także dodatkowego fizycznego urządzenia w postaci tokena lub czytnika i karty. W praktyce stosowanie e-podpisu poprzez urządzenia mobilne takie jak smartfon, czy tablet było niemożliwe. Dzięki innowacji w postaci mobilnego e-podpisu, e-dokumenty będzie można podpisywać w dowolnym miejscu, korzystając z dowolnego urządzenia, niezależnie od jego systemu operacyjnego.

 

Asseco Data Systems SA

Firma powstała w 2016 r. z połączenia kompetencji 6 spółek z Grupy Asseco (ADH Soft Sp. z o.o., CK Zeto SA, Combidata Sp. z o.o., Zeto Bydgoszcz SA, Unizeto Technologies SA, Otago Sp. z o.o.) oraz Pionu Infrastruktury Asseco Poland SA. Każda z firm, która weszła w jej skład ma za sobą kilkadziesiąt lat obecności na polskim rynku. Asseco Data Systems SA produkuje i rozwija rozwiązania informatyczne dla sektora Administracji Terenowej i firm leasingowych, dostarcza infrastrukturę informatyczną i usługi przetwarzania danych, a także szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim. Specjalizuje się też w usługach bezpieczeństwa i zaufania oraz komunikacji masowej. Współpracuje zarówno z biznesem, jak i jednostkami administracji publicznej.

 

Kontakt dla prasy:

Ewa Balicka-Sawiak
Rzecznik Prasowy
tel. +48 22 574 86 66, tel. kom.: 508 002 009
e-mail: ewa.balicka@assecods.plSzanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.

POLITYKA PRYWATNOŚCI