Asseco Data Systems w Brukseli dyskutuje o praktyce wdrożenia eIDAS.

Asseco Data Systems w Brukseli dyskutuje o praktyce wdrożenia eIDAS.

30 czerwca 2016 roku, na dzień przed wejściem eIDAS w życie, w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele KE, kluczowi europejscy dostawcy usług zaufania (w tym Asseco Data Systems) wraz przedsiębiorstwami wykorzystującymi te usługi w biznesie (m.in. banki, twórcy oprogramowania, administracja publiczna) debatowali nad procesami wdrażania eIDAS w państwach członkowskich EU.

Prelegenci zgodnie podkreślali, że tylko prawidłowo zbalansowany ekosystem dostawców i odbiorców usług zaufania zagwarantuje powszechne ich wykorzystanie. Jako że dostawcy są już gotowi potrzeba impulsu popytowego, który zagwarantować ma zamawianie usług zaufania przez administrację publiczną. Taki impuls do rozwoju cyfrowej gospodarki opartej na usługach zaufania dał cytowany wielokrotnie podczas konferencji rząd Estonii – reprezentowany na konferencji przez Kaję Kallas. Dzięki wsparciu państwa w początkowej fazie wdrażania usług, obecnie korzysta z nich większość obywateli nie tylko w kontakcie z administracją, ale przede wszystkim w operacjach B2B i B2C.

Drugim istotnym czynnikiem mającym wpłynąć na rozwój usług zaufania jest przeorientowanie biznesu tak, by w jego centrum był użytkownik końcowy. W związku z tym oczekuje się że na rynku dostępne będą usługi proste w użyciu, możliwe do uruchomienia i wykorzystania ad-hoc. “Let’s talk about people – not technology” – to motto zaproponowane przez Pascala Brasseur z BNP Paribas (Head of Business Line) stało się jednym z motywów przewodnich spotkania.

Komisja Europejska reprezentowana przez Paula Timmersa (Director) i Andrea Servida (szef eIDAS Task Force), na dzień przed wejściem eIDAS w życie, podziękowała wszystkim obecnym i nieobecnym za wkład w opracowanie rozporządzenia. Podkreślono, że osoby odpowiedzialne za wdrożenie eIDAS nie kończą swojej pracy, gdyż wszystkich nas czeka gorący okres wspierania realnego wykorzystania usług zaufania w gospodarkach EU w celu budowy jednolitego rynku cyfrowego opartego na innowacjach (np. connected cars, internet-of-things, mobile).Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.

POLITYKA PRYWATNOŚCI