Asseco partnerem Security Case Study

Asseco partnerem Security Case Study

Postępująca cyfryzacja niesie ze sobą wiele korzyści, ale również zagrożeń przede wszystkim w obszarze cyberbezpieczeństwa. M.in. o tym, jak zabezpieczyć dane i zachować ich pełną poufność opowiedział Paweł Rolski, Administrator Cloud Data Center. Z kolei na temat bezpieczeństwa procesów #paperless wypowiedział się Artur Miękina, Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych. Eksperci Asseco Data Systems byli jednymi z prelegentów tegorocznej edycji Security Case Study, która odbyła się online w dniach 10-11 września.


Poczta elektroniczna jest jednym z podstawowych kanałów komunikacji, stąd tak istotne są kwestie bezpieczeństwa
i poufność przesyłanej korespondencji. Ideą bezpiecznej poczty jest możliwość potwierdzenia tożsamości nadawcy wiadomości, szyfrowanie korespondencji imiennym certyfikatem oraz pakiet zabezpieczeń działających na poziomie administracyjnym, które chronią przed otrzymywaniem niechcianej korespondencji, czy weryfikują zawartość załączników pod względem słów lub fraz, mogących mieć szczególne znaczenie, np. dotyczących danych osobowych.

Zabezpieczenie poczty e-mail oraz możliwość automatycznego zarządzania mechanizmami bezpieczeństwa od strony administracyjnej to aktualnie potrzeba, którą dostrzegają nie tylko instytucje publiczne, w których podpisywanie korespondencji jest zasadniczym wymogiem formalnym, ale także firmy i organizacje, gdzie elektronicznie przesyłane są informacje wrażliwe czy strategicznie istotne – powiedział Paweł Rolski, Administrator Cloud & Data Center, Asseco Data Systems. Właśnie dlatego stworzyliśmy usługę Bezpiecznej Poczty, która pozwala zarządzać imiennymi certyfikatami bezpieczeństwa oraz automatyzuje ich obsługę dzięki integracji z pakietem Microsoft Office 365 – dodał.

Z kolei paperless był zagadnieniem poruszonym przez Artura Miękinę, który opowiedział o bezpieczeństwie tych procesów . Ekspert przypomniał, że paperless należy rozumieć jako mix działań pozwalający na pełną rezygnację z papieru przy jednoczesnym budowaniu bezpiecznych procesów cyfrowych z zachowaniem dowodów prawnych. Pozwala to ograniczyć, a nawet całkowicie wyeliminować koszty związane z papierowym obiegiem dokumentów, które w skali roku mogą sięgać nawet setek tysięcy złotych.

Aby zapewnić bezpieczeństwo tych procesów, trzeba na nie spojrzeć przez pryzmat różnych płaszczyzn: bezpieczeństwa sprzętowego w rozumieniu urządzeń będących nośnikiem procesu, jak i oprogramowania; bezpieczeństwa prawnego oraz bezpieczeństwa usługi.

Dynamiczny rozwój rynku cyfrowego wymusza eliminację papieru w obrocie prawnym, a usługi zaufania, w tym podpis elektroniczny (kwalifikowany i biometryczny) gwarantują wysokie bezpieczeństwo elektronicznego obrotu dokumentów – powiedział Artur Miękina, Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych, Asseco Data Systems. Wykorzystanie danych biometrycznych oraz mechanizmy szyfrowania zwiększają wielokrotnie poziom bezpieczeństwa podpisywanych dokumentów, w porównaniu z papierowym procesem – dodał.

Organizatorem Security Case Study była Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. W wydarzeniu wzięli udział menadżerowie działów bezpieczeństwa IT oraz specjaliści z tego obszaru. Asseco było partnerem wydarzenia.

Więcej informacji na centrumdanych.assecods.pl/ oraz www.certum.pl/pl/Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.

POLITYKA PRYWATNOŚCI