Asseco umożliwiło walidację e-podpisu w serwisie SzuKIO

Asseco umożliwiło walidację e-podpisu w serwisie SzuKIO

Asseco Data Systems zintegrowało usługę kwalifikowanej walidacji podpisu elektronicznego z serwisem SzuKIO.pl – wyszukiwarką orzeczeń z zakresu zamówień publicznych. Nowa funkcjonalność znacząco ułatwi zamawiającym oraz wykonawcom spełnienie obowiązku weryfikacji i potwierdzenia ważności dokumentów ofertowych podpisanych elektronicznie. 

Serwis SzuKIO to autorska wyszukiwarka pozwalająca dotrzeć do konkretnego fragmentu dowolnego wyroku KIO, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Sądów. Obszerna zawartość bazy wyszukiwarki przydaje się zwłaszcza podczas procesów proceduralnych związanych z zamówieniami publicznymi. 

Od roku 2018 wszystkie postępowania, których wartość przekracza próg unijny, odbywają się przy użyciu e-dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Strona zamawiająca jest odpowiedzialna za sprawdzenie jego ważności oraz poprawności. Obecnie w Polsce jedynym usługodawcą kwalifikowanej walidacji podpisu elektronicznego oraz kwalifikowanej pieczęci elektronicznej jest Asseco Data Systems. Dzięki integracji kwalifikowanej usługi Asseco z serwisem SzuKIO, użytkownicy mogą w sposób automatyczny, wiarygodny i skuteczny potwierdzić ważność podpisu elektronicznego. 

Zamawiający najczęściej nie mają możliwości sprawdzenia e-podpisów, które budzą ich wątpliwość. Bez odpowiednich narzędzi również wykonawca nie jest w stanie przekonać zamawiającego, KIO czy sąd o poprawności złożonych dokumentów. Wdrożona przez Asseco kwalifikowana usługa walidacji pozwoli rozstrzygnąć pojawiające się na tym tle spory, gdyż zamawiający dysponuje dowodem, który jest uznawany przez Krajową Izbę Odwoławczą i sądy – powiedział Maciej Tomaka, CEO SzuKIO.pl

Poświadczenie można uzyskać online przez całą dobę w wyniku automatycznego procesu. Usługa umożliwia w łatwy i szybki sposób uzyskać potwierdzenie wyniku walidacji podpisu elektronicznego w ramach postępowania przetargowego. 

SzuKIO skupia specjalistów z zakresu zamówień publicznych na co dzień mierzących się z dokumentami, które w tym obszarze funkcjonują niemal wyłącznie w formie elektronicznej. Wiele z nich jest podpisanych w sposób poprawny, ale nie daje pozytywnego wyniku weryfikacji przy użyciu poszczególnych programów. Usługa kwalifikowanej walidacji e-podpisu będzie nieocenionym narzędziem do szybkiego rozstrzygania poprawności dokumentów cyfrowych. – powiedział Artur Miękina, dyrektor sprzedaży projektowej w Asseco Data Systems.

Z kwalifikowanej usługi walidacji e-podpisu może skorzystać każdy abonamentowy użytkownik SzuKIO bez konieczności zamawiania dodatkowej usługi. Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.

POLITYKA PRYWATNOŚCI