Parkowanie smart city
Rzeszów

Inteligentna strefa parkowania dla 2200 pojazdów

Wdrożenie systemu Metropolis.ISPP w Rzeszowie

Klient

Rzeszów z inteligentną strefą parkowania w centrum miasta

Urząd Miasta Rzeszowa jest jednostką administracji publicznej, która odpowiada m.in. za bezpieczeństwo i porządek publiczny, oświatę, transport czy ochronę środowiska. Władze miasta kładą także duży nacisk na poprawę jakość życia prawie 200 tys. mieszkańców oraz rozwój infrastruktury. To właśnie dzięki dotychczasowym inwestycjom w rozwiązania Smart City Rzeszów zyskał miano Stolicy Innowacji.

Wyzwanie

Podniesienie komfortu i wygody mieszkańców w płatnej strefie parkowania

Rzeszów rozwija się bardzo dynamicznie i co roku przyciąga coraz więcej turystów. W mieście zarejestrowanych jest 176 tys. samochodów, a codziennie wjeżdża do niego kolejne 144 tys., przez co mierzy się z rosnącym ruchem ulicznym, korkami, nieprawidłowym parkowaniem, czy wzrostem emisji spalin. Jest też miastem przyjaznym dla mieszkańców, dlatego dla podniesienia ich komfortu postanowił wdrożyć nowoczesne narzędzia, które pozwolą na unowocześnienie płatnej strefy parkowania liczącej blisko 3500 miejsc postojowych. Władze Rzeszowa szukały rozwiązania, które nie tylko ułatwi kierowcom szybkie znalezienie miejsca postojowego, ale też usprawni zarządzanie strefą. Do realizacji tego złożonego projektu wybrały Asseco Data Systems, lidera rozwiązań Smart City w Polsce. Spółka odpowiadała za wdrożenie Inteligentnego Systemu Płatnego Parkowania Metropolis.ISPP.

Rozwiązanie

Skuteczne monitorowanie parkowania dzięki sieciom neuronowym i aplikacji mobilnej e-Parking

Wdrożenie Metropolis.ISPP w Rzeszowie było pierwszym na tą skalę, tak innowacyjnym projektem w Polsce i jednym z nielicznych w Europie. Zakładało, że dane o zajętości parkingów będą całodobowo zbierane w terenie i przesyłane do analizy z wykorzystaniem sieci neuronowych w systemie Centrum Nadzoru w siedzibie Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów (MATiP). Miały być one pozyskiwane z kamer oraz czujników wykrywających parkujące pojazdy, a następnie wyświetlane w czasie rzeczywistym na tablicach informacyjnych VMS w strefie parkowania oraz aplikacji mobilnej e-Parking. 

Wizyjny monitoring, który obejmował 2200 miejsc parkingowych, wymagał instalacji w ścisłym centrum Rzeszowa 338 kamer, 305 czujników magnetyczno-radarowych, 10 tablic informacyjnych VMS z podłączeniem do zasilania i sieci teleinformatycznej. Oprócz budowy nowej infrastruktury opomiarowania parkingów konieczna była również modernizacja miejskiego Centrum Przetwarzania Danych, mająca na celu zapewnienie wydajnej i niezawodnej obsługi systemu. Wszystkie elementy rozwiązania zostały połączone nową siecią światłowodową, a około 12 km nowej kanalizacji elektryczno-teletechnicznej w przyszłości ułatwi wykonanie szybkich połączeń obiektów miejskich i budowę kolejnych systemów informatycznych.

W ramach projektu Asseco dostarczyło też aplikację mobilną e-Parking, która jest dostępna dla użytkowników telefonów z systemami Android oraz iOS. Stanowi ona duże udogodnienie dla kierowców i informuje ich np. o liczbie dostępnych miejsc, czy koszcie postoju. Wyświetla wskazówki dojazdu oraz umożliwia bezgotówkową opłatę za postój. Za jej pośrednictwem użytkownicy mogą również wysyłać zgłoszenia dotyczące m.in. działania parkometrów i tablic, awarii czy niewłaściwie zaparkowanych pojazdów.

System został uruchomiony 20 grudnia 2021 roku, po 25 miesiącach pracy 20 ekspertów Asseco. Wdrożenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie”. 

Kluczowe korzyści

Bezpieczeństwo i wygoda mieszkańców oraz ekologia w jednym

 • Stworzenie inteligentnej strefy parkowania w centrum miasta
 • Zmniejszenie ruchu samochodowego
 • Redukcja spalin i poprawa jakość powietrza.
 • Większy obszar monitorowany i większe bezpieczeństwo mieszkańców
 • Komfort i oszczędność czasu kierowców
 • Aktualne informacje na temat lokalizacji i dostępności miejsc postojowych
 • Usprawnienie działania służb miejskich

Kamienie milowe projektu

 • Przeprowadzenie szczegółowej analizy i sporządzenie dokumentacji.
 • Budowa nowej infrastruktury opomiarowania parkingów.
 • Modernizacja miejskiego centrum danych i wdrożenie Metropolis.ISPP.
 • Testowanie i uruchomienie rozwiązania.
 • Utrzymanie i rozwój rozwiązania.

Projekt w liczbach

 • 12 km nowej sieci światłowodowej
 • 388 kamer monitorujących strefę parkowania
 • 305 czujników parkowania
 • 20 ekspertów Asseco
 • 25 miesięcy trwania projektu
 • 10 nowych tablic informacji parkingowej
 • 2200 inteligentnych miejsc parkingowych
W tym projekcie ważną rolę odgrywa aplikacja mobilna. Mieszkańcy, którzy pobiorą ją na swoje urządzenia, zyskają dostęp do nawigacji i informacji o lokalizacji wolnych miejsc parkingowych w danej chwili. Dzięki bieżącej aktualizacji dane są  zawsze wyświetlane w czasie rzeczywistym, co gwarantuje szybkość całego procesu. To rozwiązanie usprawni ruch, szczególnie w godzinach szczytu, kiedy dostępność wolnych miejsc zmienia się bardzo szybko. Ponadto aplikacja umożliwia opłacenie parkingu i przypomina o kończącym się czasie parkowania

Jerzy Tabin, Dyrektor Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie

Innowacyjny system monitoringu strefy płatnego parkowania wdrożony przez Asseco Data Systems przynosi wiele korzyści mieszkańcom Rzeszowa. Dzięki niemu mogą szybciej i wygodniej znaleźć miejsce parkingowe, co ograniczy ruch samochodowy i emisję spalin. Dodatkowo system kamer podnosi poziom bezpieczeństwa, a zbierane dane pozwalają nam na sprawne zarządzanie płatną strefą parkowania. Cieszę się, że wspólnie z Asseco realizujemy w Rzeszowie kolejny udany projekt Smart City i poprawiamy jakość życia w mieście 

Konrad Fijołek, Prezydent Miasta Rzeszowa

System Płatnego Parkowania Metropolis.ISPP daje możliwość rozbudowy w szerszym zakresie funkcjonowania Rzeszowa, wpisując się w ideę Smart City. Ten niezwykle złożony projekt pokazał, że posiadamy odpowiednie kompetencje i doświadczenie przy realizacji nowatorskich oraz trudnych do wprowadzenia w strukturze miejskiej przedsięwzięć, by wspierać miasta w rozwoju i przyczyniać się do lepszej jakości życia ich mieszkańców  

Robert Kobylański, Wiceprezes Asseco Data Systems

Rozbudowa strefy płatnego parkowania w Rzeszowie to wyjątkowy projekt Smart City. Oprócz opomiarowania i monitoringu zbudowaliśmy system transmisji danych między Centrum Nadzoru a wszystkimi elementami rozwiązania. Zmodernizowaliśmy też infrastrukturę serwerowni, a w  centrum Rzeszowa powstała infrastruktura sieci światłowodowej, która w przyszłości w przyszłości ułatwi wykonanie szybkich i stabilnych połączeń sieciowych pomiędzy innymi obiektami miejskimi 

Piotr Strzelec, Dyrektor Sprzedaży w Pionie Smart City Asseco Data Systems