Blob

Smart City Metropolis.
Cyfrowa Platforma Zarządzania Miastem.

Buduj inteligentne miasta

Dots ball

Platforma Smart City Metropolis pomaga sprostać współczesnym wyzwaniom stojącym przed ośrodkami miejskimi i wspiera je w osiągnięciu statusu inteligentnego miasta. Pozwala na budowę inteligentnego miasta, które dzięki nowoczesnym technologiom dba o komfort mieszkańców, zrównoważony rozwój i ochronę środowiska.

Wspiera zarządzanie komunikacją zbiorową i indywidualną, rozwiązuje problem braku miejsc do parkowania, automatyzuje pobór opłat za korzystanie z miejskich usług.

Realizuje zadania zgodnie z normą ISO ISO371 dla Smart City, która definiuje kompleksowy zestaw 100 wskaźników niezbędnych do mierzenia i kontrolowania poziomu rozwoju inteligentnego miasta pod kątem społecznym, gospodarczym oraz środowiskowym. Umożliwia wykorzystanie danych, rozwiązań i technologii IoT, GIS, BigData, OpenDataAPI.

Platforma Smart City Metropolis dla Twojego miasta. Poznaj swoje korzyści:

1

Pełne bezpieczeństwo

Wspiera skuteczne egzekwowanie przepisów zwiększając bezpieczeństwo mieszkańców i porządek na ulicach oraz parkingach.

2

Większa efektywność

Automatyzuje procesy i ułatwia współpracę z innymi jednostkami, zwiększając wydajność urzędników i pracowników miejskich spółek.

3

Innowacyjne usługi

Pozwala na sprawną realizację kluczowych oraz szybkie wprowadzanie nowych i innowacyjnych usług miejskich.

4

Satysfakcja mieszkańców

Podnosi jakości wielu aspektów życia mieszkańców, w tym m.in. bezpieczeństwa, ekologii oraz transportu.

Poznaj moduły Metropolis Smart City.

Sprawdź, w jaki sposób mogą poprawić funkcjonowanie twojego miasta.

Transport zbiorowy i indywidualny

Efektywny, ekologiczny i ekonomiczny transport jest niezbędny dla każdego inteligentnego miasta. Przekonaj się, jak go zbudować.

Strefy płatnego parkowania

Rośnie liczba samochodów Twoim mieście? Sprawdź, jak z pomocą technologii i danych rozwiązać problem parkowania.

Karta miejska

Promuj transport publiczny! Zobacz, jakie masz możliwości rozwoju komunikacji miejskiej.

Moduł umożliwia zarządzanie systemem Karty Miejskiej w wariancie imiennym lub na okaziciela. Jest kluczowym elementem świadczenia usług miejskich zapewniając miastu bezpieczeństwo i efektywność, jak i wygodę użytkownikom. Obsługuje dwa rodzaje architektury systemu:

 • Card-Based – karta miejska jest nośnikiem uprawnień do przejazdu transportem publicznym (biletów, punktów, IPE), zasilanym w modelu prepaid.
 • ID Based – każdy użytkownik ma konto w systemie, a bezpieczny identyfikator może być zapisany na karcie miejskiej, płatniczej, w urządzeniu NFC lub w aplikacji mobilnej. Dostęp do usług jest rozliczany w modelu post-paid.

Nieodzownym elementem systemu są dedykowane aplikacje mobilne i portale www, za pomocą których mieszkańcy mają przyjazny dostęp do konta i pełen wgląd w posiadane uprawnienia i historię transakcji

Zobacz, jak działa ten model w praktyce! ŚKUP – Śląska Karta Usług Publicznych

Pomiar jakości środowiska

Dla mieszkańców inteligentnego miasta istotne jest zdrowe otoczenie. Zastosowanie danych i technologii pomoże to osiągnąć.

Moduł umożliwia pozyskanie, analizę i prezentację danych o czynnikach odpowiadających za powstawanie smogu w aglomeracjach.

Są one zbierane z rozwiązań Internet of Things , jak np. stacje pogodowe oraz wielu czujników mierzących hałas, natężenie światła czy wilgotność gleby. Dane są uzupełniane o stempel czasowy i lokalizację, co umożliwia tworzenie analiz przestrzennych i map smogu, hałasu czy emisji CO2, a także uzyskanie informacji na temat trendów i regresji, pozwalających na predykcję rozwoju sytuacji w mieście.

Dostarczając wielu narzędzi do pogłębionych analiz, a także wspiera miejską strategię przeciwdziałania i zwalczania smogu, nadmiernego hałasu, emisji dwutlenku węgla. Pozwala na kontrolę szkodliwych czynników i przyczynia się od ich ograniczenia, dzięki czemu podnosi komfort życia mieszkańców.

Tablice zmiennej treści

Informuj mieszkańców wykorzystując ekrany w dowolnym miejscu miasta nawet wewnątrz pojazdów komunikacji miejskiej.

Moduł umożliwia zarządzanie informacjami prezentowanymi na elektronicznych tablicach rozlokowanych w przestrzeni miejskiej – przystankach, dworcach czy wewnątrz pojazdów komunikacji publicznej.

Dodatkowo tablice mogą w wybranych grupach pojazdów świadczących transport zbiorowy prezentować informacje pasażerom o faktycznym czasie przejazdu, spodziewanych opóźnieniach lub utrudnieniach.

Centralne zarządzanie siecią tablic wspiera planowanie i prowadzenie spójnej polityki informacyjnej w mieście. W razie potrzeby umożliwia też błyskawiczne dotarcie z komunikatami do mieszkańców.

Monitoring wizyjny miast

Bezpieczeństwo to fundament rozwoju inteligentnego miasta. Stwórz je, łącząc technologie monitoringu z analizą danych.

Moduł umożliwia prezentację i analizę danych z miejskiego monitoringu wizyjnego. Zapewnia automatyczne wykrywanie zagrożeń oraz zdarzeń niepożądanych oraz monitorowanie parametrów pracy poszczególnych urządzeń np. kamer, czujników, automatów, ich gromadzenie oraz późniejsze analizowanie. Pozwala też łatwą integrację z podsystemem Inteligentnego oświetlenia.

Wielowymiarowa analiza danych z monitoringu umożliwia planowanie miejskiej strategii bezpieczeństwa, tworzenie mapy wybranych zagrożeń i pozwala na bieżąco reagować na incydenty i zdarzenia. Jest doskonałym narzędziem do przeciwdziałania i zwalczanie niebezpiecznych zjawisk, przez co przyczynia się do wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Inteligentne oświetlenie

Moduł umożliwia zarządzanie strefą oświetlenia, analizę oraz prezentację kluczowych wskaźników związanych z poborem mocy, natężeniem światła, niezawodnością infrastruktury.

Pozwala na:

 • skuteczne monitorowanie funkcjonowania oświetlenia,
 • zdalne zarządzane elementami oświetlenia,
 • zbieranie innych parametrów z czujników instalowanych na elementach oświetlenia (kamery, stacje pogodowe).

Wykorzystanie systemu pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności finansowych związanych z eksploatacją nowoczesnych stref oświetlenia w mieście. Z kolei wykorzystanie analityki danych przekłada się na optymalizację budżetu i poprawę komfortu życia w mieście.

Przewodnik turystyczny Metropolis

Wszystkie atrakcje twojego miasta w aplikacji mobilnej dla turysty i mieszkańca. I wiele więcej!

Mobilna aplikacja Przewodnik Turystyczny Metropolis umożliwia prezentowanie zwiedzającym atrakcje miasta, od innej strony niż klasyczne przewodniki turystyczne.

Wykorzystuje beacony, czyli niewielkie nadajniki bluetooth, które są zarządzane poprzez platformę Metropolis. Pozwala na intuicyjne dodawanie nowych beaconów, zmianę ich położenia oraz zarządzanie treścią przesyłaną do aplikacji mobilnej. Dodatkowy moduł Parking pokieruje użytkowania do strefy parkowania, a moduł Incydenty umożliwi zgłoszenie zdarzenia lub awarii.

Wykorzystanie aplikacji mobilnej pozwala udostępnić innowacyjną i angażującą atrakcję dla turystów i mieszkańców, dzięki której poznają najciekawsze miejsca na mapie miasta.

Postaw na Metropolis i zyskaj:

 • Intuicyjność i łatwości obsługi
 • Dostęp przez mobilną aplikację
 • Bezpieczeństwo danych
 • Wsparcie merytoryczne
 • Personalizację rozwiązania
 • Analizę i wymianę informacji

Poznaj trzy modele wdrożenia platformy Metropolis Smart City!

Wybierz najlepszy dla Twojego inteligentnego miasta.

 • chmurowy - między innymi z wykorzystaniem chmury Asseco Cloud
 • on premise - na infrastrukturze własnej, przy wsparciu w doborze i konfiguracji ze strony Asseco Data Systems
 • hybrydowy - z wykorzystaniem chmury Asseco Cloud w połączeniu z indywidualnie skonfigurowaną infrastrukturą własną
Dziękujemy! Twoja wiadomość została odebrana! Niebawem się z Tobą skontaktujemy.
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.

Aktualności

Tworzymy oprogramowanie, usługi i rozwiązania do cyfryzacji biznesu i administracji centralnej i samorządowej.

Asseco komercyjnym dostawcą skrzynki do e-Doręczeń

Dokonania Asseco w Afryce docenione przez międzynarodowe instytuty badawcze

Kolejne miasta oferują mieszkańcom nową funkcję w aplikacji mObywatel

Rzeszów wprowadza e-bilet w komunikacji miejskiej

Jednorazowy podpis kwalifikowany w HR w ING Banku Śląskim S.A.

Code Signing – zaufani dostawcy podpisują swoje aplikacje.

30 lat oprogramowania dla samorządów

Toruń i Grudziądz dołączają do pilotażu nowej funkcji w aplikacji mObywatel

Asseco liderem raportu „ITWiz Best100” za 2022 rok

Automatyczne e-pieczętowanie z kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną

Chcesz wiedzieć więcej o Smart City?

Napisz do nas
Skontaktuj się

Co mówią o nas ludzie

Innowacyjny system monitoringu strefy płatnego parkowania to wiele korzyści dla Rzeszowa. Mieszkańcy szybciej znajdą miejsce parkingowe, co ograniczy ruch samochodowy, a tym samym emisję spalin w centrum miasta. System kamer podniesie poziom bezpieczeństwa, a zbierane na dane pozwolą na bieżąco zarządzać i optymalizować funkcjonowanie strefy.

Tadeusz Ferenc
Prezydent Miasta Rzeszowa

Realizując z Asseco kolejny innowacyjny projekt, Rzeszów umacnia swoją pozycję lidera na rynku inteligentnych rozwiązań smart city, z czego jesteśmy bardzo dumni. Nowe przedsięwzięcie przyczyniło się do większego komfortu rzeszowian korzystających z komunikacji miejskiej.

Marek Ustrobiński
Wiceprezydent Miasta Rzeszowa

W obecnych czasach rekrutacja elektroniczna to konieczność, rodzice mogą bardzo łatwo wypełnić wniosek w każdym miejscu. Dla nas jako Organu Prowadzącego wprowadzenie elektronicznej rekrutacji zdecydowanie ułatwiło pracę związaną z tym zadaniem oraz zniwelowało podejrzenia i obawy rodziców o nie do końca uczciwe prowadzenie procesu rekrutacji przez placówki. Od kiedy zmieniliśmy sposób prowadzenia rekrutacji na elektroniczny również odbiór społeczny całego procesu zmienił się zdecydowanie na plus.

Agnieszka Przywózka
Główny Specjalista Referatu Oświaty w Urzędzie Miasta Ząbki

W dobie COVID-19 nowe rozwiązania technologiczne, takie jak wykorzystanie narzędzi do pracy zdalnej czy rekrutacja umożliwiająca złożenie wniosku w pełni elektronicznie, optymalizują procesy komunikacji pomiędzy obywatelami a JST. W tym przypadku największą niedogodnością w prowadzonej rekrutacji papierowej była archiwizacja wniosków, ich liczba oraz potrzeba odpowiedniego przechowywania. Dzięki wdrożeniu w pełni elektronicznej rekrutacji placówki mogą archiwizować wnioski wraz z załącznikami i przechowywać je na nośniku zewnętrznym. Dodatkowo placówki oświatowe mają mniej pracy, gdyż nie muszą wydawać haseł dostępowych dla rodziców, aby Ci za ich pomocą mogli wprowadzić wniosek.

Jarosław Delewski
Dyrektor Departamentu Edukacji, Urząd Miejski Wrocławia

Płatność kartą zbliżeniową to w dzisiejszych czasach standard i ogromne ułatwienie dla osób, które nie noszą przy sobie gotówki, a praktycznie wszystkie transakcje dokonują za jej pomocą. Teraz będzie to możliwe w tyskich autobusach i trolejbusach. Chcemy, żeby to był standard w naszej komunikacji, dlatego pracujemy nad tym rozwiązaniem w związku z planowaną i globalną modernizacją systemu ŚKUP.

Jacek Brzezinka
Członek Zarządu Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej

Platforma Metropolis dla inteligentnego miasta. Poznaj swoje korzyści:

Lider rozwiązań dla inteligentnego miasta

100
%
wsparcia technologicznego
60
+
ekspertów Asseco
13
lat
doświadczenia w rozwoju rozwiązań smart

Chcesz wiedzieć więcej o technologii dla inteligentnego miasta? Skontaktuj się z nami!

Bądź w kontakcie.

Nasz zespół jest tutaj, aby porozmawiać.
Dziękujemy! Twoja wiadomość została odebrana! Niebawem się z Tobą skontaktujemy.
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.
Formularz kontaktowy
Dziękujemy! Twoja wiadomość została odebrana! Niebawem się z Tobą skontaktujemy.
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.