Inteligentny System Monitoringu Przystanków Smart city
ZTM w Rzeszowie

Inteligentny System Monitoringu Przystanków

System Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Rzeszowie

Klient

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie

ZTM w Rzeszowie jest jednostką odpowiedzialną za funkcjonowanie komunikacji publicznej na terenie miasta. W stolicy Podkarpacia funkcjonuje bardzo dobrze rozwinięta prywatna komunikacja autobusowa, z której korzystają mieszkańcy miasta oraz okolicznych gmin. Wielu prywatnych przewoźników jednak w sposób nieuprawniony korzysta z zatok autobusowych należących do Zarządu Transportu Miejskiego. ZTM jako zarządca infrastruktury ponosi koszty związane z utrzymaniem przystanków, jest też zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z nich pasażerom. 

Kobieta zadowolona z możliwości korzystania z najnowocześniejszego przystanku w Polsce

Wyzwanie

Usprawnienie przepływu pojazdów w zatokach przystankowych

Przystanki mogą być wykorzystywane przez innych, niż ZTM tylko po podpisaniu stosownych umów związanych m.in. z regulowaniem opłat i innych zobowiązań W mieście coraz większym problemem stały się przypadki korzystania z przystanków bez podpisanej umowy, a tym samym bez stosownych opłat i bez przestrzegania wytycznych m.in. czasu postoju. ZTM potrzebowało w związku z tym rozwiązania, które umożliwi monitoring i kontrolę sytuacji na najbardziej obciążonych zatokach autobusowych w mieście. Rzeszowski ZTM zdefiniował swoje potrzeby definiując szczegóły projektu pt. „Inteligentny System Monitoringu Przystanków (ISMP)”.

Znak drogowy wskazujący poziom uprawnień przewoźnika - autobus

Rozwiązanie

Monitoring i identyfikacja przewoźników

W wyniku postępowania przetargowego jako wykonawcę systemu wyłoniono Asseco Data Systems. ISMP, który został zainstalowany w 47 przystankach na terenie Rzeszowa jest zintegrowany z funkcjonującym w tym mieście od 2015 roku systemem elektronicznej informacji pasażerskiej. Inteligentny monitoring wizyjny pozwala za pomocą m.in. kamer ANPR na automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, a także monitorowanie czasu postoju, wielkości i rodzaju pojazdu, a także powierzchni, jaką zajmuje autobus. Następnie dane z serwerów lokalnych są filtrowane w centralnym systemie i generują gotowy raport o pojazdach, które zatrzymały się na przystankach. ZTM na tej podstawie może żądać zapłaty od przewoźników, którzy skorzystali z infrastruktury miejskiej w sposób nieuprawniony. Za nieuprawnione zatrzymanie uznaje się autobusy i inne pojazdy nie posiadające zgody zarządcy na korzystanie z tej infrastruktury (na przykład autobusy obcych przewoźników nie posiadające umów lub inne pojazdy wielkogabarytowe blokujące autobusom ZTM obsługę pasażerów. Projekt „Rozbudowa przystankowej infrastruktury ITS” otrzymał w 2019 r. podczas gali Smart City Forum nagrodę Smart City Award w kategorii „Smart City Solution”.

Uśmiechnięta kobieta z kawą w ręku czeka na autobus

Kluczowe korzyści

 • Monitoring oraz identyfikacja przewoźników korzystających z miejskiej infrastruktury przystankowej;
 • Skuteczną windykacja należności od przewoźników i  kontrola przestrzegania czasu postoju;
 • Precyzyjny i wiarygodny materiał dowodowy do egzekwowania należności;
 • Usprawnienie przepływu pojazdów w zatokach przystankowych;
 • Skrócenie czasu przyjmowania pasażerów oraz procesu sprzedaży biletów przez kierowcę.

Projekt w liczbach

 • 8 liczba osób zaangażowanych po stronie ZTM
 • < 2 mln liczba zidentyfikowanych pojazdów w czasie 6 miesięcy
 • 200 liczba zainstalowanych kamer
 • 4000 liczba wykrytych przypadków nieuprawnionego korzystania z przystanku
 • 12 liczba osób zaangażowanych po stronie Asseco
 • 9 miesięcy czas realizacji projektów
„Jest to pierwszy taki system w Polsce ponieważ Rzeszów jako pierwszy zdiagnozował problem i jego negatywny wpływ na funkcjonowanie transportu w mieście. Cieszymy się że to nasz zespół zrealizował ten pionierski projekt. W chwili obecnej na podstawie zapytań od kolejnych klientów, już widzimy duży potencjał tego rozwiązania na rynku Smart City”.

Paweł Sokołowski, Dyrektor Pion Cyfrowej Infrastruktury Miejskiej, Asseco Data Systems.

„Realizując z Asseco kolejny innowacyjny projekt Rzeszów umacnia swoją pozycję lidera na rynku inteligentnych rozwiązań smart city, z czego jesteśmy bardzo dumni. Nowe przedsięwzięcie przyczyniło się do większego komfortu rzeszowian korzystających z komunikacji miejskiej”.

Marek Ustrobiński, Wiceprezydent Miasta Rzeszowa.