System Asseco dla instytucji kultury
Rzeszów

Interaktywna instytucja kultury wspierana technologią Asseco

Projekt Rzeszowskie Piwnice

Klient

Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury

Rzeszów - stolica Podkarpacia, jest regionalnym centrum ekonomicznym, akademickim oraz kulturalnym. Jest też miastem o bardzo bogatej historii, dlatego zadaniem lokalnego samorządu jest dbałość o historyczną spuściznę i prowadzenie konserwacji zabytków, by były dostępne zarówno dla około 200 tys. mieszkańców, jak i ponad 250 tys. turystów co roku odwiedzających Rzeszów.

Reszowskie Piwnice - plan architektoniczny

Wyzwanie

Rewitalizacja i modernizacja Podziemnej Trasy Turystycznej Rzeszowa

Do najbardziej interesujących miejsc na mapie miasta należy Podziemna Trasa Turystyczna, która biegnie pod kamienicami i płytą Rynku. Obejmuje ona 40 komnat, 25 piwnic i 15 korytarzy położonych na trzech kondygnacjach o łącznej długości prawie 500 m. Choć od lat przyciągała zwiedzających, to jednak  wymagała gruntownej modernizacji. Dlatego władze Rzeszowa zadecydowały o remoncie obiektu i zmianie go w Rzeszowskie Piwnice – interaktywną instytucję kultury, która wykorzystuje multimedia i nowoczesne technologie do kreowania atrakcyjnego przekazu. 

W tym celu rzeszowski Ratusz ogłosił przetarg, którego zwycięzcą zostało konsorcjum, w skład którego weszła spółka Asseco Data Systems – lider rozwiązań Smart City, firma ART FM odpowiedzialna za stworzenie scenografii i treści scenariuszy oraz firma New Amsterdam, której zadaniem było dostarczenie aplikacji i systemów sterowania. 

Kobieta korzystająca z interaktywnej mapy Reszowskich Piwnic

Rozwiązanie

Podziemna Trasa Turystyczna – dzieje Rzeszowa poznawane wieloma zmysłami

Celem projektu było wykorzystanie potencjału Podziemnej Trasy Turystycznej i zbudowanie unikatowej ekspozycji multimedialnej, która dzięki wykorzystaniu technologii pozwoli odwiedzającym doświadczyć jej wieloma zmysłami. Zakładał on stworzenie dwóch ścieżek zwiedzania – gry zespołowej „Interaktywna Legenda” oraz wycieczki z przewodnikiem „Obrazy historii” prezentujących dzieje miasta w atrakcyjny i interaktywny sposób. Obejmował również aranżację Skweru Kultury zlokalizowanego na płycie rzeszowskiego Rynku.

W projekcie Asseco było odpowiedzialne za dostawę oraz instalację komputerów, monitorów, rzutników i projektorów holograficznych oraz niestandardowych rozwiązań LED, takich jak posadzka czy ekran wieloformatowy. Urządzenia zostały skonfigurowane i podłączone do sieci IT zbudowanej na potrzeby wystawy. W celu podniesienia bezpieczeństwa obiektu Asseco wykonało systemy kontroli dostępu, sygnalizacji pożaru oraz monitoringu wizyjnego (CCTV). Dodatkowo dla przewodników zbudowano bezprzewodowy system komunikacji.

Integrację rozwiązań multimedialnych poprzedziła kompleksowa modernizacja obiektu, która wymagała opracowania i aktualizacji dokumentacji projektowej. Objęła ona prace budowalne, remontowe, a także instalację systemów elektrycznych, teletechnicznych i nagłośnieniowych. Asseco wykonało również przyłącze energetyczne o mocy 250kW do zasilania ekspozycji multimedialnej.

Wyzwaniem w projekcie był fakt, że modernizowana przestrzeń jest objęta nadzorem konserwatorskim i należało zachować jej zabytkowy charakter, pomimo montażu ponad 100 sztuk urządzeń multimedialnych oraz instalacji kablowych.

Miasto zyskało nie tylko nowy punkt na kulturalnej mapie Rzeszowa, ale też atrakcyjną przestrzeń, w której odbywać się będą wystawy czy koncerty z innowacyjną, multimedialną oprawą oraz seanse na wielkoformatowym ekranie LED z elementami kina 5D. Obiekt został wyposażony również w posadzkę ledową, modułowe meble i interaktywną studnię z efektami świetlno-dźwiękowymi.

Wdrożenie, które zakończyło się w grudniu 2021 roku, było realizowane przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej. Rzeszowskie Piwnice zostały otwarte dla zwiedzających już 3 stycznia 2022 roku. W ten sposób Rzeszów stworzył nową ofertę kulturalno-edukacyjną, łączącą w sobie walory historyczne z innowacyjnością, które miasto ma w swoim DNA.

przewodnik opowiadający o Rzeszowkich Piwnicach

Kluczowe korzyści

Atrakcyjna oferta kulturalno-edukacyjna dla mieszkańców i turystów

 • Najnowsze technologie przedstawiające multimedialną historię miasta na multisensorycznej ścieżce
 • Scenariusze tradycyjnego zwiedzania lub wcielania się w bohaterów opowieści
 • Strefa spotkań i integracji mieszkańców na Skwerze Kultury
 • Miejsce organizacji warsztatów z  nowych technologii – virtual lab

Projekt w liczbach

 • 200 tys. mieszkańców z dostępem do nowych atrakcji w mieście
 • 463 m łączna długość podziemnej trasy
 • 250 kW moc przyłączenia energetycznego 
 • 121 monitorów prezentujących treści wystawy
 • 42 rzutników wyświetlających multimedia
 • 91 komputerów sterujących interaktywną wystawą
 • 6 projektorów holograficznych do prezentacji 3D
 • 1 posadzka LED zainstalowana na Skwerze Kultury
 • 1 monitor wielkoformatowy LED do multimedialnej oprawy wydarzeń
W 2016 roku, w ramach budżetu obywatelskiego, zgłosiłem pomysł wzbogacenia trasy podziemnej o rozwiązania interaktywne, uatrakcyjniające zwiedzanie, ułatwiające poznawanie historii Rzeszowa. Bardzo się cieszę, że po 5 latach, ten projekt kończy się tak spektakularnie. Wybór Asseco Data Systems jako wykonawcy projektu zagwarantował sukces tego przedsięwzięcia. Koncepcja Rzeszowskich Piwnic znacząco wykracza poza dotychczas stosowane w Polsce rozwiązania multimedialne, poprzez nieszablonowość i nowatorskie spojrzenie na opowieść o sztuce, tradycji oraz historii miasta i regionu.

Konrad Fijołek, Prezydent Rzeszowa

Zwiedzający Rzeszowskie Piwnice będą bohaterami interaktywnej opowieści o historii miasta. Efekt iluzji osiągnęliśmy dzięki zastosowaniu rozwiązań świetlnych, dźwiękowych, powietrznych, teatralnych oraz wizualnych przedstawionych zarówno w rzeczywistej, jak i wirtualnej przestrzeni. Ze względu na swoją złożoność realizacja tego projektu była sporym wyzwaniem. Szczególnie trudnym zagadnieniem było wprowadzenie do tkanki zabytkowej nowoczesnych technologii w sposób umożliwiający zachowanie niepowtarzalnego charakteru obiektu. Jednak wszystkie te cele udało nam się zrealizować z sukcesem.

Robert Kobylański, Wiceprezes Zarządu, Asseco Data Systems