Dworzec smart city
Rzeszów

Najnowocześniejszy dworzec w kraju

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie

Klient

Centrum rzeszowskiego transportu 

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie jest jednostką odpowiadającą za funkcjonowanie komunikacji publicznej w obrębie miasta, w tym dworców autobusowych – zarówno jeśli chodzi o budynek, jak i infrastrukturę, którą dysponuje. Dworzec Lokalny w Rzeszowie jest największym węzłem przesiadkowym zbiorowej komunikacji autobusowej w województwie podkarpackim. Dla zarówno prywatnych, jak publicznych przewoźników jest centrum samochodowego transportu lokalnego, dalekobieżnego i międzynarodowego.

Centrum zarządzania dworcem w Rzeszowie

Wyzwanie

Modernizacja dworca przesiadkowego

Budynek dworca, a także platformy przystankowe od kilkudziesięciu lat nie były remontowane, pasażerowie nie czuli się na nim bezpiecznie. Funkcjonowanie na tym terenie wielu różnych przewoźników, którzy niejednokrotnie nie przestrzegali rozkładów jazdy wymagało uporządkowania i wdrożenia nowoczesnych narzędzi zarządzania ruchem autobusowym. ZTM w 2016 r. postanowił o uruchomieniu projektu budowy nowego „Dworca Lokalnego”. Za realizację projektu odpowiedzialne było konsorcjum Asseco Data Systems (systemy teleinformatyczne) i ML Systems (system energetyczny). Głównym celem inwestycji było stworzenie infrastruktury Węzła Przesiadkowego, która zapewniłaby pasażerom bezpieczne i komfortowe korzystanie z autobusowej komunikacji publicznej, zarówno lokalnej, jak i dalekobieżnej oraz umożliwiłaby wygodny dostęp do potrzebnej informacji pasażerskiej. 

Tablice zmiennej treści na dworcu w Rzeszowie

Rozwiązanie

System zarządzania inteligentnym węzłem przesiadkowym

W odpowiedzi na potrzeby ZTM Asseco wdrożyło System Zarządzania Węzłem Przesiadkowym. System jest modułową, spójną platformą ułatwiającą zarządzanie punktem przesiadkowym, która pozwala zautomatyzować szereg procesów. Dla bezpieczeństwa danych oprogramowanie centralne zostało zainstalowane na klastrze obliczeniowym wyposażonym w system backupu oraz replikację danych do innej lokalizacji. Zarządzanie systemem odbywa się ze stacji operatorskiej lub zdalnie za pomocą sieci Internet. Stacja została wyposażona w 3 monitory, aby ułatwić pracę operatora. Pozwala to jednocześnie zarządzać prawidłowością realizowanych kursów, kontrolować pojazdy wjeżdżające, znajdujące się i wyjeżdżające z placu dworca oraz monitorować bezpieczeństwo podróżnych za pomocą systemu kamer. Oprogramowanie zawiera moduł do tworzenia i edytowania rozkładów jazdy. System posiada zdefiniowane wszystkie typy oznaczeń kursów zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rozkładów jazdy.

Wszystkie stanowiska przystankowe wyposażone zostały w dwustronne tablice LED o zmiennej treści. Tablice i monitory zbiorcze informują pasażerów o najbliższych kursach w obrębie całego punktu przesiadkowego. Na wszystkich tablicach aktualizowane są informacje dotyczące opóźnień, odwołania kursu lub zmiany stanowiska. Dla ułatwienia, każda informacja posiada przyporządkowany odpowiedni kategorii kolor (kurs realizowany bez zmian / opóźniony / zmiana peronu). Z myślą o osobach niepełnosprawnych, każda z tablic peronowych wyposażona jest w dedykowany przycisk pozwalający na odsłuchanie danych znajdujących się aktualnie na tablicy. Zapowiedzi głosowe realizowane są automatycznie na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika komunikatów. Istnieje również możliwość wygłoszenia zapowiedzi za pomocą mikrofonu przez operatora lub odtworzenie muzyki. Pasażer może sam zaplanować swoją podróż korzystając z tzw. infokiosku zainstalowanego w punkcie przesiadkowym. 

Ponieważ Węzeł Przesiadkowy jest obiektem zamkniętym, na który wjazd mają tylko przewoźnicy, którzy podpisali umowy z zarządcą obiektu, potrzebny był system monitorujący, który pozwoliłby prawidłowo naliczać opłaty za korzystanie z obiektu lub też zgłaszać odpowiednim służbom przypadki nieuprawnionego wjazdu. Zainstalowanie kamer ANPR (rozpoznających tablice rejestracyjne) i AVIVA (rozpoznających kategorie pojazdów) pozwoliło zautomatyzować ten proces, uzyskując jednocześnie materiał dowodowy. 

Budynek, perony i plac manewrowy zostały objęte monitoringiem wizyjnym. Zainstalowano kamery typu bullet oraz fisheye. Dodatkowo zainstalowano 2 kamery obrotowe, które umożliwiają obsłudze śledzenie potencjalnych zagrożeń. Obraz z kamer jest rejestrowany na serwerze monitoringu, w celu późniejszego wykorzystania.

Tablice zmiennej treści systemu zarządzania węzłem przesiadkowym w Rzeszowie

Kluczowe korzyści

Komfort i bezpieczeństwo podróżnych i kierowców

 • Nowy standard informacji pasażerskiej;
 • Wprowadzenie możliwości całodobowego kupowania biletów w automatach;
 • Monitoring pojazdów wraz z weryfikacją uprawnień do wjazdu na dworzec;
 • Dynamiczne aktualizowanie rozkładu jazdy;
 • Centralny nadzór nad funkcjonowaniem dworca;
 • Bezpieczeństwo i analityka zbieranych danych.
Tablice zmiennej treści na nowoczesnym dworcu w Rzeszowie

Projekt w liczbach

 • 400 Dzienna liczba realizowanych kursów
 • 800 Maksymalna, przewidziana przez system dzienna liczba realizowanych kursów
 • 36 Liczba zainstalowanych kamer
 • 26 000 m Długość zastosowanego okablowania
 • 6 123 m2 Powierzchnia Dworca Lokalnego
 • 16 miesięcy Czas realizacji projektu