E-podpis od Asseco Data Systems usprawni procedury w firmie KRUK

E-podpis od Asseco Data Systems usprawni procedury w firmie KRUK

Najważniejszym etapem w procesie obsługi zadłużenia jest ustalenie indywidualnych warunków jego spłaty. Wiążący charakter nadaje mu podpisana przez obie strony umowa. Z myślą o uproszczeniu i przyspieszeniu tego procesu, firma KRUK S.A. udostępniła swoim klientom platformę internetową e-kruk.pl, która pozwala na zdalne podpisanie umowy.

Poprzez platformę klient ustala samodzielnie warunki porozumienia, takie jak m.in. wysokość raty i termin spłaty. Następnie otrzymuje propozycję treści ugody, która zawiera szczegóły obsługi jego wierzytelności. Zdalnie, przy użyciu kodu sms, zatwierdza wybrane przez siebie warunki spłaty zadłużenia. Treść umowy jest następnie podpisywana elektronicznie przez pracownika KRUK-a. Kwalifikowany podpis elektroniczny dostarczany przez Asseco Data Systems pozwala na wiążące podpisanie umowy w sposób zdalny.

“Wdrażając e-podpis, zależało nam przede wszystkim na wygodzie naszych klientów, na którą duży wpływ ma czas oczekiwania od ustalenia warunków do podpisania dokumentów i rozpoczęcia spłaty zadłużenia. Dzisiaj cały proces trwa nie więcej niż 5 minut. Jeżeli zestawimy ten czas z oczekiwaniem na tradycyjny list, to różnica jest imponująca” – powiedział  Marta Adamczak, kierownik Działu e-Commerce w KRUK S.A.

“Branża finansowa jest jednym z przykładów, w których podpis kwalifikowany może być zastosowany na dużą skalę. Usprawnia to procesy wewnętrzne, zwłaszcza w firmach obsługujących dużą liczbę klientów oraz redukuje koszty związane z obsługą dokumentacji papierowej” – powiedział Artur Miękina, dyrektor Sprzedaży Projektowej w Asseco Data Systems.Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.

POLITYKA PRYWATNOŚCI