Kontakt – Działy Handlowe

Działy Handlowe

Pionów Biznesowych

Administracja Terenowa

e-mail: handel.at@assecods.pl

tel. +48 58 740 40 95

tel. +48 58 740 40 97

tel. +48 58 740 40 98

Komunikacja Masowa

e-mail: komunikacja.masowa@assecods.pl

tel. +48 42 675 63 02

Banki Spółdzielcze

e-mail: robert.wojtowicz@assecods.pl

kom. +48 693 890 913

Oprogramowanie dla Finansów

e-mail: leo.sales@assecods.pl

tel. +48 22 375 80 06

tel. +48 22 375 80 09

tel. +48 22 375 80 10

Centrum Danych

e-mail: cpd@assecods.pl

tel. +48 91 425 74 44

Systemy Zarządzania Kapitałem Ludzkim

e-mail: aHCM@assecods.pl

tel. +48 58 550 95 62

Infrastruktura informatyczna

e-mail: kontakt@assecods.pl

tel. +48 22 574 88 05
fax +48 22 574 87 18

Szkolenia

e-mail: szkolenia@assecods.pl

tel. +48 (58) 522 28 28

infolinia: 801 30 30 30

Świadczenia Społeczne

e-mail: helpdesk@assecods.pl

tel. +48 52 32 32 372

Usługi Bezpieczeństwa i Zaufania

e-mail: certum@assecods.pl

tel. +48 91 480 13 40