Opis Obszaru

Od ponad 25 lat wspieramy pracowników w budowaniu ich karier zawodowych oraz organizacje naszych klientów w zwiększaniu efektywności funkcjonowania. Dostarczamy zarówno szkolenia jak również inne usługi rozwojowe, w tym projektowane specjalnie dla konkretnego klienta. Wykorzystujemy unikalną możliwość łączenia doświadczeń zdobywanych w ramach projektów wdrożeniowych realizowanych w Grupie kapitałowej Asseco z potencjałem szkoleniowym. Ponadto udostępniamy nasz potencjał w postaci doświadczenia, sprawdzonych procesów i procedur, wykwalifikowanej kadry operacyjnej oraz systemów informatycznych zapewniając naszym klientom usługi w modelu Learning Business Process Outsourcing. Nasi klienci mogą również liczyć na profesjonalne wsparcie w procesie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na działania szkoleniowe oraz nasze pełne zaangażowanie na etapie realizacji projektu i rozliczania uzyskanych dotacji.

Dane Kontaktowe

+48 (58) 522 28 28

+48 801 30 30 30

Oferujemy usługi w poniższych obszarach

W swojej ofercie posiadamy szkolenia dotyczące m. in. rozwiązań IT, aplikacji biznesowych, zarządzania projektami i usługami, zarządzania i przywództwa oraz szkolenia rozwijające umiejętności biznesowe.

 

Rozwiązania IT| • Microsoft • Cisco • Oracle • Vmware, Linux…

W zakresie rozwiązań IT oferujemy szkolenia autoryzowane oraz autorskie warsztaty praktyczne. Wykorzystując doświadczenia z projektów wdrożeniowych, w ramach których tworzymy, rozwijamy i utrzymujemy systemy informatyczne, budujemy sieci i dostarczamy infrastrukturę informatyczną czy zarządzamy centrami danych potrafimy rozwijać umiejętności rzeczywiście przydatne w codziennej pacy.

 

Aplikacje biznesowe | Microsoft Office • Adobe • Autodesk • OpenOffice • GoogleDocs • Prezi…

Uczymy nie tylko funkcjonalności określonego programowania, ale przede wszystkim sposobu uzyskania określonego celu. Demonstracje prowadzone przez trenerów oraz ćwiczenia wykonywane przez uczestników szkoleń są oparte na realnych przypadkach użycia.  Dzięki temu zwiększamy efektywność pracowników w ich codziennym życiu zawodowym.

 

ITIL i zarządzanie usługami | ITIL® Foundation • ITIL® Intermediate • ITIL® • Expert DevOps® • HDI® • LeanIT®…

Każdego dnia z sukcesem zarządzamy usługami IT oferowanymi między innymi  w naszych centrach danych. Działamy zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami takimi jak Information Technology Infrastructure Library. Znamy te standardy, mamy praktykę w ich stosowaniu i uczymy innych jak je stosować.

 

Zarządzanie projektami i programami | Prince2® • Prince2® Agile • Project Management Institute (PMI)®  • Scrum • MoP® • MSP® • MoV® • M_o_R®…

Wiemy jak zarządzać projektami, aby maksymalizować prawdopodobieństwo zakończenia projektu z sukcesem. Poprzez szkolenia akredytowane oraz warsztaty autorskie skutecznie przygotowujemy zespoły projektowe nie tylko do wymagającej roli kierowników czy członków zespołów projektowych, ale również do egzaminów certyfikacyjnych.

 

Umiejętności biznesowe |Przywództwo i zarządzanie  • Efektywność osobista • Sprzedaż • Profesjonalny HR…

Zatrudniając w ramach grupy Asseco przeszło 20 000 osób w 54 krajach na całym świecie wiemy dobrze jakie umiejętności biznesowe są rzeczywiście przydatne w codziennej pracy.

Wykorzystując dorobek gromadzony od 2000 roku  przez spółkę ProFirma, koncentrujemy się na  kształtowaniu zachowań, co stanowi podstawę wysokiej efektywności uczestników naszych szkoleń.

 

Architektura biznesu i IT | TOGAF®9 • COBIT®5 • ISTQB …

Uczymy jak w optymalny sposób ułożyć rozproszone procesy architektoniczne w spójne, zintegrowane, odpowiadające na zmiany środowisko oraz ukierunkować IT na realizację strategii biznesowej organizacji. Architektura korporacyjna jest podstawowym narzędziem na ścieżce dopasowania działalności IT do potrzeb i oczekiwań Biznesu (tzw. Business-IT Alignment).

 

Bezpieczeństwo informacji | RESILIA™ • CISA • CyberSecurity • ISO 27001

Nasze szkolenia ukierunkowane są na przekazanie praktycznych umiejętności projektowania i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, jak również informacji jakie systemy informatyczne mogą wspierać zastosowaną politykę bezpieczeństwa informacji w danej organizacji. Szkolenia przeznaczone są dla osób zarządzających przedsiębiorstwami, administratorów bezpieczeństwa informacji, dyrektorów/kierowników działów IT.

 

ITIL®, Prince2®, Prince2® Agile, MoP®, MSP®, MoV®, M_o_R®, RESILIA™  są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do AXELOS Limited i używanymi za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. PMI® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc. COBIT® jest zarejestrowanym znakiem towarowym ISACA. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. HDI® jest zarejestrowanym znakiem handlowym United Business Media LLC. HDI® jest częścią UBM TechWeb, oddziału UBM LLC. IT Infrastructure Library®. DevOps FOUNDATION® jest zarejestrowanym znakiem handlowym the DevOps Institute, Inc.

Współczesne środowisko biznesowe jest niezwykle skomplikowane i podlega ciągłym transformacjom. Uzyskanie maksymalnej efektywności organizacji często wymaga dedykowanych działań rozwijających kompetencje pracowników realizujących określone procesy biznesowe wspierane różnymi narzędziami informatycznymi. Jesteśmy ekspertami w projektowaniu i realizacji dedykowanych działań rozwojowych, w tym szkoleń. Bazując na 25–letnim doświadczeniu, dostarczamy naszym klientom kompleksowe rozwiązania, poczynając od określenia potrzeb kompetencyjnych pracowników, poprzez przygotowanie zaspokajających je szkoleń, a kończąc na ich profesjonalnej realizacji z wykorzystaniem różnorodnych technologii.

 

Dostarczane przez nas szkolenia projektowane na zamówienie są:

 • tworzone w zgodzie z wymaganiami i potrzebami klienta,
 • przygotowywane przez doświadczonych analityków i projektantów w oparciu o metodykę stworzoną i udoskonalaną od lat,
 • wypełnione przypadkami szkoleniowymi przedstawiającymi rzeczywiste sytuacje i wydarzenia,
 • ukierunkowane na  wzrost efektywności pracowników uczestniczących w szkoleniach,
 • prowadzone przez kompetentnych trenerów przygotowanych do realizacji szkoleń w projekcie oraz każdorazowo zaakceptowanych przez klienta,
 • dostosowane do potrzeb danej grupy osób, m.in. poprzez zapewnienie narzędzi badania poziomu wiedzy i umiejętności,
 • objęte ewaluacją, w wyniku której nasi klienci otrzymują raporty z rzetelną informacją zwrotną i oceną zrealizowanych działań.

Nasze wieloletnie doświadczenie zdobywane w przedsięwzięciach edukacyjnych o ogromnej skali stały się fundamentem do ukształtowania skutecznej i efektywnej organizacji, na którą składają się zarówno zasoby ludzkie, procesy jak i rozwiązania informatyczne wspomagające aktywności ukierunkowane na rozwój kompetencji pracowników. Nasza organizacja jest przygotowana do świadczenia usług outsourcingu procesów szkoleniowych (ang. Learning Business Process Outsourcing) także dla klientów zewnętrznych. Procesy obejmują m.in.  tworzenie harmonogramów działań rozwojowych z uwzględnieniem dostępności zasobów niezbędnych do realizacji ww. działań, zarządzanie katalogiem trenerów oraz zewnętrznych dostawców, przyjmowanie i obsługę rejestracji uczestników, gromadzenie i przetwarzanie dokumentów z procesu realizacji działań rozwojowych czy też rozliczanie trenerów i zewnętrznych dostawców.

 

Obszary oferowanego przez nas outsorcingu procesów szkoleniowych:

 • technologia i infrastruktura: • system zarządzania szkoleniami • środowisko do szkoleń web • środowisko współpracy i wymiany doświadczeń • laboratoria i makiety szkoleniowe • systemy oceny i ewaluacji działań rozwojowych;

 

 • administracja i działania operacyjne:   • rejestracja uczestników szkoleń • usługi doboru działań rozwojowych • zarządzanie sprawami zgłaszanymi przez uczestników • harmonogramowanie szkoleń • rezerwacje zasobów • konsolidacja zgłoszeń rejestracyjnych • ewaluacja • przetwarzanie dokumentów • raportowanie • drukowanie i dostarczanie materiałów szkoleniowych • zarządzanie dostawcami usług: analiza rynku, kontraktowanie, rozliczanie, kontrola jakości;

 

 • projektowanie zawartości merytorycznej: • projektowanie programów rozwojowych • wytwarzanie zawartości merytorycznej materiałów edukacyjnych • konwersja szkoleń tradycyjnych do formuły elearning • zarządzanie programami / usługami rozwojowymi • zarządzanie materiałami merytorycznymi różnych dostawców;

 

 • pozostałe operacje: • analiza potrzeb rozwojowych pracowników • zarządzanie projektami rozwojowymi i szkoleniowymi • badanie wydajności pracowników.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie pozyskania funduszy na działania szkoleniowe w Asseco Data Systems dla mikro, małych, średnich, a także dużych przedsiębiorstw. W ramach usługi zapewniamy:

 • dobór optymalnego rozwiązania dopasowanego do potrzeb klienta – przygotujemy analizę potencjalnych źródeł finansowania działań szkoleniowych ze środków krajowych i unijnych oraz doradzimy, które rozwiązanie jest najkorzystniejsze;
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji związanej z pozyskaniem środków – udzielimy informacji o wszelkich formalnościach związanych z aplikowaniem o finansowanie zewnętrzne i opracujemy wymaganą dokumentację;
 • wsparcie formalno-organizacyjne – doradzimy, zarówno na etapie aplikowania o środki, w trakcie realizacji działań rozwojowych oraz rozliczenia pozyskanej dotacji.

 

Dlaczego warto z nami współpracować:

 

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków, prowadzeniu i rozliczaniu projektów w zakresie rozwoju kompetencji pracowników współfinansowanych ze środków zewnętrznych. W naszych portfolio znajduje się kilkaset projektów o łącznej wartości ponad 400 mln zł;

 

 • Budzimy zaufanie. Uczestniczyliśmy w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych dla ponad tysiąca firm – zarówno małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw, m.in.: Asseco Poland S.A., Aiton Caldwell S.A., Bank BPH S.A., Centrum Informatyki ZETO S.A., Flextronics International Poland sp. z o.o., Gerdins Cable Systems sp. z o.o., Interfood Polska sp. z o.o., International Paper Kwidzyn sp. z o.o., Multimedia Interactive sp. z o.o, Poczta Polska S.A., PZU S.A., Śliwa Plastic Injection Moulding sp. z o.o., Telkom Telmor sp. z o.o.;

 

 • Naszą siłą są ludzie. Posiadamy dedykowany Dział Funduszy UE zatrudniający zespół z ponad 10-letnim stażem w pozyskiwaniu i realizacji projektów szkoleniowo-doradczych dofinansowanych ze środków krajowych i unijnych. Tworzą go ludzie z pasją, którzy nie boją się nowych wyzwań;

 

 • Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dzięki czemu jesteśmy w stanie dopasować zakres naszych kompleksowych usług do Państwa potrzeb;

 

 • Cenimy czas naszych Klientów. Dzięki posiadanym umiejętnościom, sprawdzonym procedurom, wsparciu rozwiązań informatycznych i zamiłowaniu do ciągłego doskonalenia się, działamy sprawnie i skutecznie.

Broszura

Siła uczenia PSP_Broszura_szkolenia

Asseco Academy w liczbach

500.000+

przeszkolonych osób

65.000+

zrealizowanych szkoleń

1.600.000+

przepracowanych godzin przez trenerów

35.000+

przeszkolonych firm

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.

POLITYKA PRYWATNOŚCI