Klauzula
Informacyjna

Klauzula informacyjna
Asseco Data Systems S.A.

 Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, NIP: 517-035-94-58, Nr KRS:0000421310.

Możecie się Państwo z nami skontaktować:

˗      listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres wskazany powyżej;

˗      za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: [email protected];

˗      telefonicznie pod numerem telefonu: +48 58 74040 00.  

Inspektor ochrony danych.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować:

˗      listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres:Asseco Data Systems S.A., Biuro w Łodzi, ul. Narutowicza 136, 90-146 Łódź,

˗      za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: [email protected],

˗      telefonicznie pod numerem telefonu: +48 42 675 63 60.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby: móc przygotować odpowiedzi na zapytanie na podstawie Państwa zgody (art. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia[1])

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie.

Odbiorcy danych osobowych.

Zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, Państwa dane osobowe udostępniamy:

˗      osobom upoważnionym przez administratora,

˗      podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych, dostawcom usług informatycznych,

˗      odpowiednim organom publicznym w zakresie, w jakim będziemy zobowiązani do udostępnienia im Państwa danych.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Posiadają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

˗      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

˗      prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

˗      prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

˗      prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,

˗      prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

˗      oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkich powyższe prawa można zrealizować składając wniosek na stronie https://daneosobowe.assecods.pl lub pisząc na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

Prawo wniesienia skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Państwa dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej, ale w związku z korzystaniem przez Asseco Data Systems S.A. z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).

Wymóg podania danych osobowych

Państwo podajecie dane dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przygotowania odpowiedzi na zadane pytania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.

Automatyczne przetwarzanie danych i profilowanie

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 


[1]   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z23.05.2018, Nr 127, str. 2)

Aktualności

Tworzymy oprogramowanie, usługi i rozwiązania do cyfryzacji biznesu i administracji centralnej i samorządowej.

Wspólny projekt Urzędu Gminy i Miasta Piaseczno oraz Asseco nagrodzony w konkursie „Innowacyjny Samorząd”

Asseco komercyjnym dostawcą skrzynki do e-Doręczeń

Dokonania Asseco w Afryce docenione przez międzynarodowe instytuty badawcze

Kolejne miasta oferują mieszkańcom nową funkcję w aplikacji mObywatel

Rzeszów wprowadza e-bilet w komunikacji miejskiej

Jednorazowy podpis kwalifikowany w HR w ING Banku Śląskim S.A.

Code Signing – zaufani dostawcy podpisują swoje aplikacje.

30 lat oprogramowania dla samorządów

Toruń i Grudziądz dołączają do pilotażu nowej funkcji w aplikacji mObywatel

Asseco liderem raportu „ITWiz Best100” za 2022 rok