Rozbudujemy infrastrukturę teleinformatyczną PKP PLK SA

Rozbudujemy infrastrukturę teleinformatyczną PKP PLK SA

Rozbudujemy infrastrukturę teleinformatyczną PKP PLK SA. Łączna wartość projektu to blisko 12 mln zł.

Celem projektu „Dostawa, montaż, konfiguracja serwerów, przełączników SAN i macierzy w celu rozbudowy posiadanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. infrastruktury teleinformatycznej” jest konsolidacja systemów biznesowych PKP PLK na nowej platformie sprzętowej.

Na mocy podpisanej 9 listopada 2017 r. umowy, Asseco Data Systems dostarczy i skonfiguruje kilkanaście nowych serwerów, na które zmigrowane zostaną dane spółki. Nowo dostarczone komponenty sprzętowe obejmą też infrastrukturę macierzową i przełączniki LAN i SAN. Pion Infrastruktury zrealizuje również u klienta cykl szkoleń i warsztatów technicznych.

Całkowita wartość projektu to 11 850 000,00 zł netto, a jego realizacja potrwa 3 lata.