Stworzone przez nas systemy informatyczne KRUS mają 20 lat

Stworzone przez nas systemy informatyczne KRUS mają 20 lat

20 lat temu powstały systemy FARMER i nSIU. Sworzone przez Asseco Data Systems rozwiązania IT stanowią podstawę realizowania  ubezpieczeń i świadczeń społecznych dla 1,3 mln rolników i ich rodzin ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Asseco Data Systems współpracuje z KRUS od 28 lat. Naszym najważniejszym zadaniem jest zapewnienie tej instytucji ciągłości działania. To od systemów informatycznych zależy bowiem terminowość i poprawność wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1998 r. jesteśmy odpowiedzialni za funkcjonowanie systemu Farmer, który obsługuje i wylicza świadczenia emerytalno-rentowe, a także nSIU – centralnego systemu informatycznego KRUS-u do obsługi ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, świadczeń krótkoterminowych i wypadków w rolnictwie. W ciągu tych lat oba systemy były poddawane wielu modyfikacjom wynikającym zarówno ze zmieniającego się otoczenia technologicznego, jak i konieczności dostosowania do wchodzących w życie zmian prawnych. Najnowsza wersja Farmera została wdrożona w grudniu 2016 r., natomiast w czerwcu 2018 r. wdrożyliśmy nową wersję systemu nSIU. System ten jest zintegrowany z innymi systemami państwowymi i wymienia dane z Rejestrem PESEL, systemami NFZ, MRPiPS oraz PFRON. W maju 2018 r. podpisaliśmy umowę na utrzymanie i rozwój systemu Workflow, który integruje wszystkie systemy wewnętrzne KRUS-u.

Systemy informatyczne stworzone dla KRUS przez Asseco obsługiwane są w modelu współpracy na zasadzie outsourcingu. Korzysta z nich ponad 5.500 użytkowników –  pracowników Centrali KRUS oraz wszystkich jednostek organizacyjnych w całym kraju. Dziennie odnotowuje się nawet 17 mln operacji odczytu.

W infrastrukturze informatycznej KRUS zastosowaliśmy  najnowsze technologie wykorzystywane przy zbieraniu, analizie i przetwarzaniu danych. Stabilne środowisko do przetwarzania tak dużej ilości danych zapewniają rozwiązania dedykowane w postaci złożonych systemów klasy mainframe i wydajnego silnika bazy danych ADABAS oraz transakcyjnej bazy danych ORACLE przetwarzającej 8 TB danych. Stworzenie i trwający przez 20 lat stały rozwój tak strategicznych dla funkcjonowania kraju systemów to nie tylko niepowtarzalne doświadczenie dla naszego zespołu, ale również wielki wkład w tworzenie polskiej informatyki. – powiedział Lech Szczuka, wiceprezes Asseco Data Systems odpowiedzialny za Obszar Świadczeń Społecznych.Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.

POLITYKA PRYWATNOŚCI