Stworzymy kompleksowy system informatyczny dla Sieradza

Stworzymy kompleksowy system informatyczny dla Sieradza

Asseco Data Systems wdroży w Urzędzie Miasta Sieradza zintegrowany system informatyczny. Nowy system IT usprawni zarządzanie miastem i pozwoli na stworzenie internetowego portalu usług miejskich dedykowanego mieszkańcom i lokalnym przedsiębiorcom.

Najważniejszym celem projektu „Zintegrowany System Informatyczny do prowadzenia ksiąg rachunkowych” jest wdrożenie jednolitego systemu, który będzie zarządzał wszystkimi miejskimi danymi. Na przedsięwzięciu skorzystają nie tylko włodarze miasta, którzy zyskają sprawne narzędzie wspierające zarządzanie miastem, ale również wszyscy mieszkańcy oraz działający na terenie gminy przedsiębiorcy. Dane rozproszone dotąd w różnych systemach dziedzinowych będą zmigrowane do nowego, scentralizowanego systemu. To pozwoli na stworzenie internetowego portalu miejskiego – nowoczesnej, cyfrowej platformy e-usług administracji lokalnej. Za jej pośrednictwem będzie można załatwić różne sprawy urzędowe: składać wnioski, deklaracje, regulować swoje zobowiązania wobec miasta poprzez płatności elektroniczne.

Projekt w Sieradzu to kolejne realizowane przez Asseco przedsięwzięcie informatyczne na rzecz polskiego samorządu, którego celem jest centralizacja miejskich danych. Korzyści to efektywniejsze zarządzanie miastem, ale również możliwość udostępnienia mieszkańcom rozwiązania, które wprowadzi nową jakość w załatwianiu różnych spraw, które wcześniej wymagały bezpośredniego kontaktu z urzędem – powiedział Jarosław Jastrzębski, Wiceprezes Asseco Data Systems.

Projekt obejmuje stworzenie rozwiązań softwarowych, migrację danych, a także dostarczenie infrastruktury sprzętowej. Projekt będzie realizowany do 2021 r., a jego wartość to 982 tys. zł.Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.

POLITYKA PRYWATNOŚCI