Zmodernizujemy infrastrukturę IT Poczty Polskiej

Zmodernizujemy infrastrukturę IT Poczty Polskiej

Na mocy podpisanej w lutym 2018 r. umowy, Asseco Data Systems SA wdroży w Poczcie Polskiej oprogramowanie do wirtualizacji poszczególnych elementów infrastruktury IT. Wartość projektu to ponad 12 mln zł brutto.

Asseco Data Systems wdroży w Poczcie Polskiej platformę software’ową Vmware, która umożliwia wirtualizację istniejącej infrastruktury serwerowej i sieciowej. Technologia ta  polega na utworzeniu w organizacji środowiska IT bazującego na zasobach jednego komputera lub serwera. W ten sposób znacząco zwiększa się efektywność posiadanej infrastruktury umożliwiając większe obciążenie, przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości sprzętu, zużywanej energii, kosztów infrastruktury i nakładu prac administracyjno-konserwacyjnych. Projekt umożliwi  Poczcie Polskiej wirtualizację centrum przetwarzania danych oraz zautomatyzowanie procesu usuwania skutków awarii zapewniając pełne bezpieczeństwo danych i ciągłość funkcjonowania systemów.

„Poczta Polska jest dla nas bardzo ważnym klientem. Realizowanie projektów dla tak prestiżowych instytucji to element strategii Asseco Data Systems, aby być wiodącym na rynku integratorem infrastruktury teleinformatycznej dostosowanej do biznesowych potrzeb każdego odbiorcy” powiedział Sylwester Grzebień, Dyrektor Pionu Integracji w ADS.

Realizacja projektu potrwa 4 lata.Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.

POLITYKA PRYWATNOŚCI