Asseco Human Capital Management

Strona Główna > Asseco Human Capital Management
O PRODUKCIE

aHCM (Asseco Human Capital Management) to kompleksowe narzędzie umożliwiające badanie, ewidencjonowanie i rozwijanie kompetencji pracowników, a także na zarządzanie szkoleniami.

MODUŁY:
 • Staff – struktura organizacyjna, opisy stanowisk, kompetencje, oceny
 • Recruiting – zarządzanie procesem rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej
 • Performance – możliwość zarządzania przez cele, monitoring efektywności
 • Learning – moduł zarządzania szkoleniami i wiedzą
 • Collaboration – wsparcie procesów komunikacji i współpracy
 • Knowledge – szeroka baza opracowań dostępnych 24/7
 • Career – plany oraz wsparcie sukcesji i kariery pracowników

aHCM Staff to jeden z podstawowych modułów umożliwiających m.in.:

 • opracowanie i zarządzanie opisami stanowisk pracy z wykorzystaniem, gotowych (modyfikowalnych) katalogów zadań, kwalifikacji, obowiązków, uprawnień, kompetencji, wskaźników efektywności,
 • odzwierciedlenie i zarządzanie strukturą organizacyjną firmy,
 • zbieranie i udostępnianie informacji o pracownikach,
 • opracowanie i zarządzanie systemem ocen pracowniczych (ocena przełożonego, 180, 360),
 • badanie kompetencji pracowników z wykorzystaniem testów kompetencji,
 • przeprowadzanie dowolnych ankiet i kwestionariuszy w organizacji,
 • badanie kwalifikacji pracowników w oparciu o testy wiedzy,
 • wdrażanie i zarządzanie ścieżkami rozwoju, awansu i sukcesji pracowników,
 • integrację aHCM z systemami kadrowymi i ERP w organizacji.

aHCM Performance wspiera procesy zarządzania efektywnością w tym tak kluczowe działania jak zarządzanie przez cele oraz oceny okresowe pracowników.

aHCM Performance umożliwia:

 • kompleksowe zarządzanie przez cele (MBO),
 • przypisywanie i monitorowanie celów dla jednostki, organizacyjnej/pracowników,
 • powiązanie celów indywidualnych z nadrzędnymi celami strategicznymi,
 • delegowanie celów (zaangażowanie w program na wszystkich szczeblach zarządzania),
 • okresową i bieżącą ocenę realizacji zadań,
 • ocenę pracowników w oparciu o ocenę kompetencji oraz wskaźników efektywności,
 • dowolne kształtowanie procesów i narzędzi oceny,
 • wprowadzenie rynku celów,
 • planowanie działań rozwojowych.

aHCM Recruiting znakomicie podnosi skuteczność procesu rekrutacji pracowników, znacznie skracając też jego czas. W elastyczny sposób pozwala na włączanie do niego decydentów z biznesu.

aHCM Recruiting umożliwia:

 • zarządzanie dedykowaną dla firmy witryną rekrutacyjną,
 • opracowanie dedykowanego formularza rekrutacyjnego,
 • możliwość identyfikacji talentów na wczesnym etapie rekrutacji,
 • planowanie spotkań i możliwość komunikowania się z kandydatami za pomocą predefiniowanych wiadomości i powiadomień,
 • badanie kandydatów za pomocą testów kompetencji, talentów oraz metodą wywiadu behawioralnego,
 • monitorowanie procesu rekrutacji (etapy, ilość informacji, wyniki),
 • zarządzanie zadaniami menedżerów prowadzących rekrutacje.

aHCM Learning jest doskonałym rozwiązaniem wspierającym organizację w zakresie szeroko pojętego rozwoju pracowników oraz zarządzania wiedzą wewnątrz organizacji.

aHCM Learning umożliwia:

 • kompleksowe zarządzanie procesami szkoleniowymi,
 • zarządzanie katalogiem szkoleń obejmującym szkolenia tradycyjne i elektroniczne,
 • wszechstronną analizę potrzeb szkoleniowych,
 • udostępnianie biblioteki szkoleń elektronicznych wskazanym użytkownikom,
 • budowanie programów nauczania składających się z różnych form edukacji,
 • tworzenie szkoleń elektronicznych, materiałów edukacyjnych, testów i ankiet,
 • organizowanie wideokonferencji,
 • tworzenia wirtualnych klas, spotkań on-line,
 • wymianę doświadczeń w organizacji poprzez wykorzystanie wideokonferencji, grup dyskusyjnych, chatów, wiki, blogów,
 • monitorowanie aktywności i postępów w nauce,
 • zaawansowane raportowanie,
 • budowanie bazy wiedzy organizacji,
 • wykorzystanie w procesie edukacji mechanizmów grywalizacji i social learning,
 • certyfikację pracowników,
 • zgodność ze standardami SCORM, AICC, Common Cartridge, IMS.

aHCM Collaboration jest innowacyjnym  modułem wspierającym organizację w budowaniu współpracy między pracownikami.

aHCM Collaboration pozwala na:

 • upowszechnianie informacji przez firmę i samych pracowników (wall firmowy),
 • współprace między pracownikami – wymiana pomysłów / doświadczeń
 • wideokonferencje, wirtualne spotkania,
 • prowadzenie grup dyskusyjnych,
 • pracę grupową – np. nad projektami,
 • social Learning,
 • wymianę dokumentów.

aHCM Knowledge to kompleksowe rozwiązanie pozwalające na efektywne zarządzanie zasobami wiedzy w organizacji (knowledge management).

aHCM Knowledge umożliwia:

 • gromadzenie różnorodnych zasobów wiedzy w usystematyzowany sposób (katalogi tematyczne, układ procesowy etc.),
 • tworzenie nowych opracowań w dowolnej formie (dokumenty, multimedia, pigułki wiedzy),
 • gromadzenie i organizowanie wszelkich zasobów wiedzy w usystematyzowany sposób,
 • zarządzanie dostępami do zasobów wiedzy i innych opracowań,
 • upowszechnianie usystematyzowanej wiedzy, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z realizowanych projektów,
 • tworzenie społecznościowych, tematycznych grup edukacyjnych (tribal learning),
 • wykorzystywanie zewnętrznych źródeł i zasobów wiedzy.

aHCM Career to innowacyjny system wspierający rozwój kariery pracowników w ramach organizacji. Jest on szczególnie użyteczny nie tylko dla samych pracowników, lecz także dla ich przełożonych, działów HR oraz Zarządów.

aHCM Career umożliwia:

 • zarządzanie planami rozwoju pracowników,
 • tworzenie list sukcesorskich oraz monitoring rozwoju sukcesorów,
 • monitorowanie potencjału pracowników w kategoriach kompetencji i efektywności,
 • możliwość identyfikacji i wsparcia rozwojowego talentów w organizacji,
 • samodzielne określenie poziomu własnego dopasowania do różnych ról w organizacji,
 • wsparcie w przygotowaniu i realizacji własnych ścieżek kariery / rozwoju zawodowego, inicjowanych przez samych pracowników.
DANE KONTAKTOWE

Asseco Data Systems S.A.

ul. Żwirki i Wigury 15
81-387 Gdynia

 

 +48 (58) 550 95 95

aHCM@assecods.pl

DEMO

Na życzenie Klienta udostępniamy wersję demo produktu:

aHCM@assecods.pl

Korzyści z wdrożenia:

Zgodność ze standardami

System aHCM Learning jest zgodny ze standardami SCORM 1.2, SCORM 2004, AICC. Dzięki temu dostępne są takie opcje jak: import szkoleń dowolnego dostawcy, samodzielne tworzenie szkoleń w narzędziach do tzw. authoringu (Articulate, Adobe Captivate), śledzenie pracy użytkownika ze szkoleniem, czasu spędzonego z lekcją, zdobytych punktów, miejsca ukończenia szkolenia, itd.

Elastyczny model licencjonowania i wdrożenia

Oferując platformę aHCM Learning zapewniamy elastyczny model licencjonowania w zależności od potrzeb organizacji. Platforma Learning może zostać udostępniona na infrastrukturze dostawcy, jak również może zostać dostarczona i zainstalowana na infrastrukturze klienta.

Nowoczesny, przejrzysty interfejs użytkownika

aHCM Learning posiada przejrzysty i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika, dostępny z dowolnego miejsca poprzez przeglądarkę internetową. Asseco aHCM – Learning udostępnia również wersję interfejsu o wysokim kontraście dla użytkowników słabowidzących.

Bogaty zestaw funkcji

Oprócz funkcjonalności obsługi szkoleń elektronicznych dostępne są dla Państwa moduły obsługi dodatkowych funkcji takich jak: narzędzia do komunikacji, baza wiedzy, ankiety i testy, automatyczne powiadomienia, certyfikaty, wymiana dokumentów, raportowanie, videokonferencje.

Wielojęzyczność

aHCM Learning został przetłumaczony na wiele języków m.in.: angielski, niemiecki, portugalski, hiszpański, rosyjski.

Mobilność

aHCM Learning dostępny jest na tabletach.

Optymalizacja kosztów – automatyzacja procesów

Dzięki automatyzacji prostych i powtarzalnych czynności, które często generują niepotrzebne błędy, możemy skupić się na kwestiach merytorycznych i zająć się zarządzaniem zasobami ludzkimi. Zautomatyzowane procesy wspierane przez aHCM Staff to np.: automatyczne tworzenie struktury badań w procesie oceny okresowej, masowa korespondencja, powiadomienia dla użytkowników w ramach wsparcia komunikacji, raporty monitorujące procesy HR.

Nowoczesne technologie

aHCM Staff jest przygotowany w oparciu o najnowsze technologie firmy Microsoft. System posiada otwarty interfejs umożliwiający integrację z zewnętrznymi systemami typu SharePoint, obsługa twardych kadr, ERP (np. SAP) oraz usługami katalogowymi (np. Active Directory). System obsługuje sprawdzone mechanizmy autentykacji i bezpieczeństwa (https, SSL).

Uporządkowanie procesów HR

Platforma aHCM Staff jest narzędziem informatycznym pozwalającym zarządzać spółką, bądź grupą spółek za pomocą usystematyzowanego podejścia. Dzięki zastosowaniu wspólnych kategorii danych oraz integracji ze wszystkimi modułami możliwe jest uporządkowanie procesów HR w organizacji.

OFERTA

System jest dostarczany w modelu usługowym, tj. miesięczna/roczna rata per użytkownik platformy.

W ramach standardowej opłaty, ADS dostosowuje layout zamówionego portalu do standardów komunikacyjnych Zamawiającego oraz przygotuje 5 dedykowanych raportów.

W przypadku wymagań odnośnie innego sposobu zakupu, prosimy o kontakt.

REALIZACJE

Affidea

W firmie Affidea wdrożyliśmy:

 • firmowy katalog kompetencji dla 6000 specjalistów;
 • testy kompetencji dla spółek grupy Affidea zlokalizowanych w 14 krajach Europy;
 • platformę aHCM w modelu chmury (2016).

Affidea jest holenderską spółką holdingową, zatrudniającą 6000 specjalistów medycznych. Firma posiada centra diagnostyczne w 14 krajach Europy. Działalność Affidea obejmuje obszary: zarządzanie centrami diagnostycznymi, działania w zakresie radioterapii onkologicznej, a także rekrutację i kształcenie kadry medycznej oraz zarządzanie usługami z zakresu teleradiologii.

 

Asseco Poland

W firmie Asseco Poland wdrożyliśmy:

 • moduł zarządzania kompetencjami i szkoleniami oraz ocena okresowa dla 3 000 pracowników;
 • moduł zarządzania procesem rekrutacji w dziale HR;
 • dedykowane szkolenia elektroniczne dla pracowników oraz klientów spółki.

Asseco Poland jest największą polską firmą informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W Polsce zatrudnia 3000 pracowników, posiada 20 biur w największych miastach Polski. Stoi na czele międzynarodowej grupy kapitałowej Asseco, w ponad 54 krajach na całym świecie zatrudnia ponad 20 000 osób.

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zrealizowaliśmy:

 • projekt „Narzędzie do badania kompetencji” (2014-2015), którego celem było stworzenie narzędzia pozwalającego wszystkim Urzędom Pracy na szybkie i trafne diagnozowanie kompetencji zawodowych absolwentów oraz osób bezrobotnych;
 • projekt objął 310 Urzędów Pracy (Wojewódzkich, Powiatowych, Miejskich, Zamiejscowych);
 • platforma aHCM jest przydatna w szczególności przy podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, kierunku kształcenia lub ścieżek rozwoju kariery zawodowej oraz przy doborze kandydatów do pracy spośród osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub kontynuujących/kończących edukację.

 

Tech Data

Firmie Tech Data dostarczamy platformę aHCM (od 2009) w modelu chmury na potrzeby:

 • audytu personalnego z wykorzystaniem testów kompetencji realizowanego w 17 krajach Europy;
 • projektu Succession Planning dla Top Managementu;
 • badań i rekrutacji pracowników.

Tech Data jest jednym z największych światowych dystrybutorów sprzętu (HP, Apple, Cisco, Microsoft). Zatrudnia ponad 9 000 pracowników w ponad 100 krajach. Tech Data jest obecnie 108 na liście Fortune 500®.

 

Krajowa Izba Gospodarcza

Krajowej Izby Gospodarczej dostarczyliśmy:

 • w modelu chmury platformę aHCM;
 • pakiet szkoleń elektronicznych dla 100 000 użytkowników.

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad 150 organizacji biznesowych, łącznie ponad 300 000 firm.

 

Gaspol S.A.

Firmie Gaspol dostarczyliśmy platformę aHCM (2011):

 • w zakresie zarządzania kompetencjami, oceny okresowej, procesu rekrutacji oraz zarządzania szkoleniami dla 433 pracowników;
 • platforma została zintegrowana z MS SharePoint, usługą Ad, MS Dynamics oraz Teta.

Gaspol S.A. to firma dostarczająca energię, gaz płynny, gaz ziemny, energię elektryczną oraz odnawialną. Firma zatrudnia ponad 400 osób. Jej ogólnopolska sieć dystrybucji obejmuje 300 autoryzowanych dystrybutorów i 20 000 punktów sprzedaży detalicznej. W 2015 r. GASPOL znalazł się na 283. miejscu w rankingu największych firm w Polsce.

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych (2011):

 • opracowaliśmy program ZZL w oparciu o model Human Performance Improvement;
 • przeprowadziliśmy testy kompetencyjne w placówkach na całym świecie
 • realizacja projektu pozwoliła na identyfikację kluczowych barier w rozwoju efektywności pracowników z perspektywy najbardziej istotnych obszarów funkcjonowania Ministerstwa i placówek zagranicznych.

 

MetLife

Dla firmy MetLife (od 2009) dostarczamy:

 • platformę aHCM w modelu chmury;
 • szkolenia elektroniczne dla pracowników firmy;

MetLife działa w Polsce od 1990 roku, oferując pełen zakres produktów i usług finansowych dostępnych. W Polsce firma zatrudnia ponad 10 000, a na świecie ponad 69 000 pracowników. Metlife posiada 5,6 miliona Klientów w Polsce.

 

Urząd Zamówień Publicznych

Dla Urzędu Zamówień Publicznych uruchomiliśmy:

 • portal edukacyjny dla 50 000 użytkowników;
 • dostarczyliśmy szkolenia elektroniczne;
 • hostowaliśmy i administrowaliśmy platformą aHCM.
MULTIMEDIA