Asseco Human Capital Management

O PRODUKCIE

Asseco aHCM to kompleksowe narzędzie umożliwiające badanie, ewidencjonowanie i rozwijanie kompetencji pracowników, a także na zarządzanie szkoleniami.

MODUŁY:
 • Staff – struktura organizacyjna, opisy stanowisk, kompetencje, oceny
 • Recruiting – zarządzanie procesem rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej
 • Performance – możliwość zarządzania przez cele, monitoring efektywności
 • Learning – moduł zarządzania szkoleniami i wiedzą
 • Collaboration – wsparcie procesów komunikacji i współpracy
 • Knowledge – szeroka baza opracowań dostępnych 24/7
 • Career – plany oraz wsparcie sukcesji i kariery pracowników

aHCM – Staff to jeden z podstawowych modułów umożliwiających m.in.:

 • opracowanie i zarządzanie opisami stanowisk pracy z wykorzystaniem gotowych (modyfikowalnych) katalogów zadań, kwalifikacji, obowiązków, uprawnień, kompetencji, wskaźników efektywności
 • odzwierciedlenie i zarządzanie strukturą organizacyjną firmy
 • zbieranie i udostępnianie informacji o pracownikach
 • opracowanie i zarządzanie systemem ocen pracowniczych (ocena przełożonego, 180, 360)
 • badanie kompetencji pracowników z wykorzystaniem testów kompetencji
 • przeprowadzanie dowolnych ankiet i kwestionariuszy w organizacji
 • badanie kwalifikacji pracowników w oparciu o testy wiedzy
 • wdrażanie i zarządzanie ścieżkami rozwoju, awansu i sukcesji pracowników
 • integrację aHCM z systemami kadrowymi i ERP w organizacji

aHCM Performance wspiera procesy zarządzania efektywnością w tym tak kluczowe działania jak zarządzanie przez cele oraz oceny okresowe pracowników.

aHCM Performance umożliwia:

 • kompleksowe zarządzanie przez cele (MBO)
 • przypisywanie i monitorowanie celów dla jednostki organizacyjnej/pracowników
 • powiązanie celów indywidualnych z nadrzędnymi celami strategicznymi
 • delegowanie celów (zaangażowanie w program na wszystkich szczeblach zarządzania)
 • okresową i bieżącą ocenę realizacji zadań
 • ocenę pracowników w oparciu o ocenę kompetencji oraz wskaźników efektywności
 • dowolne kształtowanie procesów i narzędzi oceny
 • wprowadzenie rynku celów
 • planowanie działań rozwojowych

aHCM Recruiting znakomicie podnosi skuteczność procesu rekrutacji pracowników, znacznie skracając też jego czas. W elastyczny sposób pozwala na włączanie do niego decydentów z biznesu.

aHCM Recruiting umożliwia:

 • zarządzanie dedykowaną dla firmy witryną rekrutacyjną
 • opracowanie dedykowanego formularza rekrutacyjnego
 • możliwość identyfikacji talentów na wczesnym etapie rekrutacji
 • planowanie spotkań i możliwość komunikowania się z kandydatami za pomocą predefiniowanych wiadomości i powiadomień
 • badanie kandydatów za pomocą testów kompetencji, talentów oraz metodą wywiadu behawioralnego
 • monitorowanie procesu rekrutacji (etapy, ilość informacji, wyniki)
 • zarządzanie zadaniami menedżerów prowadzących rekrutacje

aHCM Learning jest doskonałym rozwiązaniem wspierającym organizację w zakresie szeroko pojętego rozwoju pracowników oraz zarządzania wiedzą wewnątrz organizacji.

aHCM Learning umożliwia:

 • kompleksowe zarządzanie procesami szkoleniowymi
 • zarządzanie katalogiem szkoleń obejmującym szkolenia tradycyjne i elektroniczne
 • wszechstronną analizę potrzeb szkoleniowych
 • udostępnianie biblioteki szkoleń elektronicznych wskazanym użytkownikom
 • budowanie programów nauczania składających się z różnych form edukacji
 • tworzenie szkoleń elektronicznych, materiałów edukacyjnych, testów i ankiet
 • organizowanie wideokonferencji,
 • tworzenia wirtualnych klas, spotkań on-line
 • wymianę doświadczeń w organizacji poprzez wykorzystanie wideokonferencji, grup dyskusyjnych, chatów, wiki, blogów
 • monitorowanie aktywności i postępów w nauce
 • zaawansowane raportowanie
 • budowanie bazy wiedzy organizacji
 • wykorzystanie w procesie edukacji mechanizmów grywalizacji i social learning
 • certyfikację pracowników
 • zgodność ze standardami SCORM, AICC, Common Cartridge, IMS

aHCM – Collaboration jest innowacyjnym  modułem wspierającym organizację w budowaniu współpracy między pracownikami.

aHCM – Collaboration pozwala na:

 • Upowszechnianie informacji przez firmę i samych pracowników (wall firmowy)
 • Współprace między pracownikami – wymiana pomysłów / doświadczeń
 • Wideokonferencje, wirtualne spotkania
 • Prowadzenie grup dyskusyjnych
 • Pracę grupową – np. nad projektami
 • Social Learning
 • Wymianę dokumentów

aHCM – Knowledge to kompleksowe rozwiązanie pozwalające na efektywne zarządzanie zasobami wiedzy w organizacji (knowledge management).

aHCM – Knowledge umożliwia:

 • gromadzenie różnorodnych zasobów wiedzy w usystematyzowany sposób (katalogi tematyczne, układ procesowy etc.)
 • tworzenie nowych opracowań w dowolnej formie (dokumenty, multimedia, pigułki wiedzy)
 • gromadzenie i organizowanie wszelkich zasobów wiedzy w usystematyzowany sposób
 • zarządzanie dostępami do zasobów wiedzy i innych opracowań
 • upowszechnianie usystematyzowanej wiedzy, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z realizowanych projektów
 • tworzenie społecznościowych, tematycznych grup edukacyjnych (tribal learning)
 • wykorzystywanie zewnętrznych źródeł i zasobów wiedzy

aHCM Career to innowacyjny system wspierający rozwój kariery pracowników w ramach organizacji. Jest on szczególnie użytecznych nie tylko dla samych pracowników, lecz także dla ich przełożonych, działów HR oraz Zarządów.

aHCM Career umożliwia:

 • zarządzanie planami rozwoju pracowników
 • tworzenie list sukcesorskich oraz monitoring rozwoju sukcesorów
 • monitorowanie potencjału pracowników w kategoriach kompetencji i efektywności
 • możliwość identyfikacji i wsparcia rozwojowego talentów w organizacji
 • samodzielne określenie poziomu własnego dopasowania do różnych ról w organizacji
 • wsparcie w przygotowaniu i realizacji własnych ścieżek kariery / rozwoju zawodowego, inicjowanych przez samych pracowników
DANE KONTAKTOWE

Asseco Data Systems S.A.

Ul. Żwirki i Wigury 15
81-387 Gdynia

 

 +48 (58) 550 95 95

aHCM@assecods.pl

DEMO

Na życzenie Klienta udostępniamy wersję demo produktu.

Korzyści z wdrożenia:

Zgodność ze standardami

System Asseco aHCM – Learning jest zgodny ze standardami SCORM 1.2, SCORM 2004, AICC. Dzięki temu dostępne są takie opcje jak: import szkoleń dowolnego dostawcy, samodzielne tworzenie szkoleń w narzędziach do tzw. authoringu (Articulate, Adobe Captivate), śledzenie pracy użytkownika ze szkoleniem, czasu spędzonego z lekcją, zdobytych punktów, miejsca ukończenia szkolenia, itd.

Elastyczny model licencjonowania i wdrożenia

Oferując platformę Asseco aHCM – Learning zapewniamy elastyczny model licencjonowania w zależności od potrzeb organizacji. Platforma Learning może zostać udostępniona na infrastrukturze dostawcy, jak również może zostać dostarczona i zainstalowana na infrastrukturze klienta.

Nowoczesny, przejrzysty interfejs użytkownika

Asseco aHCM – Learning posiada przejrzysty i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika, dostępny z dowolnego miejsca poprzez przeglądarkę internetową. Asseco aHCM – Learning udostępnia również wersję interfejsu o wysokim kontraście dla użytkowników słabowidzących.

Bogaty zestaw funkcji

Oprócz funkcjonalności obsługi szkoleń elektronicznych dostępne są dla Państwa moduły obsługi dodatkowych funkcji takich jak: narzędzia do komunikacji, baza wiedzy, ankiety i testy, automatyczne powiadomienia, certyfikaty, wymiana dokumentów, raportowanie, videokonferencje.

Wielojęzyczność

Asseco aHCM – Learning został przetłumaczony na wiele języków m.in.: angielski, niemiecki, portugalski, hiszpański, rosyjski.

Mobilność

Asseco aHCM – Learning dostępny jest na tabletach.

Optymalizacja kosztów – automatyzacja procesów

Dzięki automatyzacji prostych i powtarzalnych czynności, które często generują niepotrzebne błędy, możemy skupić się na kwestiach merytorycznych i zająć się zarządzaniem zasobami ludzkimi. Zautomatyzowane procesy wspierane przez Asseco aHCM – Staff to np.: automatyczne tworzenie struktury badań w procesie oceny okresowej, masowa korespondencja, powiadomienia dla użytkowników w ramach wsparcia komunikacji, raporty monitorujące procesy HR.

Nowoczesne technologie

Asseco aHCM – Staff jest przygotowany w oparciu o najnowsze technologie firmy Microsoft. System posiada otwarty interfejs umożliwiający integrację z zewnętrznymi systemami typu SharePoint, obsługa twardych kadr, ERP (np. SAP) oraz usługami katalogowymi (np. Active Directory). System obsługuje sprawdzone mechanizmy autentykacji i bezpieczeństwa (https, SSL).

Uporządkowanie procesów HR

Platforma Asseco aHCM – Staff jest narzędziem informatyczny pozwalającym zarządzać spółką, bądź grupą spółek za pomocą usystematyzowanego podejścia. Dzięki zastosowaniu wspólnych kategorii danych oraz integracji ze wszystkimi modułami możliwe jest uporządkowanie procesów HR w organizacji.

OFERTA

System jest dostarczany w modelu usługowym, tj. miesięczna/roczna rata per użytkownik platformy.

W ramach standardowej opłaty, ADS dostosowuje layout zamówionego portalu do standardów komunikacyjnych Zamawiającego oraz przygotuje 5 dedykowanych raportów.…

W przypadku wymagań odnośnie innego sposobu zakupu, prosimy o kontakt.

REALIZACJE

MetLife / Amplico – ADS na zlecenie Metlife przeprowadziła migrację danych z systemu LMS Oracle na platformę komunikacyjną aHCM – Learning. ADS dostarczyła i uruchomiła platformę aHCM – Learning oraz dedykowane szkolenia elektroniczne dla ponad 2500 użytkowników. ADS obecnie hostuje i utrzymuje rozwiązanie.

 

Techdata – ADS współpracuje z firmą Techdata w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi od 2009 roku, realizując m.in. audyt personalny (ponad 1500 osób z 17 krajów Europy Środkowej i Zachodniej) z wykorzystaniem testów kompetencji w systemie aHCM oraz projekt Succession Planning dla top managementu Techdaty.

 

Asseco Poland – ADS przygotowała model kompetencji, badanie, e-learning oraz dostarczyła dla spółki Asseco programowanie:

 • aHCM – Learning – moduł zarządzania szkoleniami e-learning i tradycyjnymi
 • aHCM – Staff – moduł zarządzania kompetencjami w zakresie oceny okresowej
 • aHCM – Recruiting – moduł zarządzania procesem rekrutacji

 

Fota – ADS na zlecenie Fota przygotowała opisy stanowisk pracy, kompetencji dla ponad 600 pracowników, a także opracowała „Proces rekrutacji FOTA” oraz dostarczyła system aHCM – Recruiting i Learning wraz ze dedykowanymi szkoleniami związanymi ze sprzedażą produktów.

 

Gaspol – ADS na zlecenie Gaspol przygotowała opisy stanowisk pracy, kompetencji, e-learning oraz dostarczył platformę edukacyjną Asseco aHCM (Learning, Staff) dla ponad 500 pracowników w Polsce i Czechach. System został zintegrowany z platformą SharePoint oraz usługą AD GASPOL.

MULTIMEDIA