aHCM - system zarządzający procesami HR wdrożony na Politechnice Śląskiej

4/10/2016

Asseco Data Systems

28 września 2016 r. Asseco Data Systems S.A. rozpoczął współpracę z Politechniką Śląską w ramach projektu wspierającego Biuro Karier Studenckich. Uczelnia zostanie wyposażona w narzędzia do badania kompetencji, które umożliwią funkcjonującym w ramach uczelni Doradcom Zawodowym przeprowadzenie w ciągu 4 lat ponad 2000 testów.

Asseco Human Capital Management (aHCM) jest nowoczesną, kompleksową, a jednocześnie elastyczną platformą do zarządzania procesami HR oraz rozwoju potencjału zawartego w kapitale ludzkim w każdej organizacji. Platforma pomaga zapewnić organizacji obsadę najlepszych pracowników, których efektywność jest stale monitorowana i podnoszona, wspiera też procesy zmian i rozwoju firmy.