"Centrum usług wspólnych" – Konferencja Użytkowników Oprogramowania Otago, Gdynia 2016

21/4/2016

iStock_000010292350_Large slider OTAGO|Gdynia

Pion Administracji Terenowej Asseco Data Systems zaprasza na VII edycję Konferencji Użytkowników Oprogramowania Otago, która obędzie się w dniach 9-10 czerwca br. w Gdyńskim Centrum Filmowym. Przewodnim tematem konferencji, który będzie omawiany, to "Centrum usług wspólnych".Tegoroczna edycja Konferencji została objęta patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gdyni - Pana Wojciecha Szczurka. Jesteśmy zaszczyceni, że Asseco Data Systems S.A. dzięki temu wydarzeniu, może wpisać się w kalendarz obchodów 90-lecia Miasta Gdyni.Podobnie jak w poprzednich edycjach, gośćmi konferencji będą przedstawiciele samorządów z terenu całej Polski – głównie użytkownicy systemu Otago w osobach prezydentów, burmistrzów, dyrektorów departamentów, naczelników wydziałów oraz kierowników jednostek miejskich. Ubiegłoroczna edycja spotkała się z Państwa dużym zainteresowaniem, czego potwierdzeniem był aktywny udział w spotkaniu ponad 230 uczestników.Serdecznie zapraszamy do udziału w VII już edycji konferencji, która będzie okazją do wymiany doświadczeń i poglądów wśród przedstawicieli Jednostek Samorządów Terytorialnych, wzbogacenia wiedzy o nowe możliwości systemu oraz wzajemnego poznania się użytkowników systemu Otago z pracownikami firmy Asseco Data Systems.Jak corocznie, udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą jedynie ewentualne koszty noclegów oraz dojazdu.Informacje o agendzie spotkania, formularz do kontaktu oraz pozostałe wiadomości dotyczące tegorocznej edycji konferencji dostępne są na stronie konferencji.