Asseco partnerem Smart City Forum

Asseco partnerem Smart City Forum

Otwarty system płatności w transporcie miejskim, inteligentne przystanki czy paperless w urzędzie, m.in. te rozwiązania tworzą Smart City. W trakcie 11. edycji Smart City Forum, w której udział wzięli eksperci Asseco Data Systems: Robert Kobylański, Wiceprezes Zarządu oraz Paweł Sokołowski, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Pionie Smart City, uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak konsekwentnie i skutecznie budować inteligentne miasto. Wydarzenie odbyło się w dniach 15-16 czerwca w formie e-konferencji.

Rozwój miast to ciągła zmiana i dostosowanie do nowych potrzeb. Przepis na sukces we wdrażaniu Smart City przedstawił, na przykładzie projektów zrealizowanych wciągu ostatnich 5 lat w Rzeszowie, Paweł Sokołowski.

Budowanie Smart City w Rzeszowie zaczęło się od mobilności mieszkańców – powiedział ekspert Asseco. Uruchomienie Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego oparte zostało na współpracy kluczowych jednostek: Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego i dostawców rozwiązań. Przygotowując się do projektu, Rzeszów korzystał z doświadczeń innych miast, jednocześnie dodając element innowacji i adaptując rozwiązania do swoich potrzeb. Ponadto w trakcie realizacji stale analizowano osiągnięte wyniki projektu i ich wpływ na ekosystem miasta, co pozwoliło miastu Rzeszów na wypracowanie bardzo dobrych praktyk – dodał.

Kolejnym przykładem udanego wdrożenia rozwiązań z obszaru Smart City jest Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP), która stanowi wspólny komunikacyjny projekt gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

ŚKUP to projekt zrealizowany dla największej metropolii w Polsce w 2015 roku – powiedział Paweł Sokołowski. Karta od tego czasu służy, m.in. do identyfikacji klienta w urzędzie czy do złożenia podpisu elektronicznego. Ponadto stanowi narzędzie płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji, ośrodkach kultury i sportu oraz u partnerów projektu. Jest wykorzystywana do regulowania opłat za parkowanie. Pełni jednak przede wszystkim funkcję biletu elektronicznego uznawanego na terenie całej aglomeracji – dodał.

Kolejnym miastem, które dołączyło w tym roku do projektu ŚKUP były Tychy, gdzie po raz pierwszy w Polsce w autobusach komunikacji miejskiej został wdrożony system płatności zbliżeniowych kartą płatniczą w modelu MTT/PaYG (Mass Transit Transaction/ Pay as You Go stworzonym przez międzynarodowe organizacje płatnicze Visa i Mastercard).

Wdrożone przez nas rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje między innymi w Londynie – powiedział Robert Kobylański, w trakcie debaty „Transformacje cyfrowe w miastach”. Otwarty system płatności w transporcie miejskim to kierunek, w którym będą podążały miasta nastawione na rozwój i usprawnianie systemów transportu miejskiego. Rozwiązanie, które wdrożyliśmy w Tychach, łączy się ze ŚKUP za pomocą uniwersalnego OpenAPI, a sam system zarządzający funkcjonuje w modelu cloud – dodał

Rozwiązanie wdrożone w Tychach zostało docenione przez kapitułę Konkursu Smart City Forum, w którym nagrodzono miasta w znaczący sposób przyczyniające się do promocji rozwiązań, służących budowie Smart City w Polsce. Projekt wygrał w kategorii: Smart City powyżej 500 tys. Mieszkańców 2019

Więcej informacji: https://www.assecods.pl/oferta/smart-city/Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.

POLITYKA PRYWATNOŚCI