Opis Obszaru

Metropolis – cyfrowa Platforma Zarządzania  Infrastrukturą Miejską

Aktywne planowanie, wdrażanie i monitorowanie inteligentnych usług w mieście

Współczesne miasta to  wiele wyzwań związanych m.in. ze zwiększającą się liczbą ludności migrującej do miast, z wymaganiami wobec poprawy jakości życia społeczeństwa, zarządzaniem rosnącym ruchem, monitoringiem i bezpieczeństwem miejskim, integracją i dostępem do informacji publicznej. Wszystkie miasta chcą być „inteligentne”.. Wsparciem dla zarządzających nowoczesnymi miastami jest norma ISO 37120  i ustandaryzowanie pojęć w ramach debaty wokół definicji „Smart City”. Norma ta definiuje 17 obszarów jakości życia w miastach i aglomeracjach w oparciu o 100 jednoznacznie określonych współczynników.

Bycie smart oznacza konieczność systematycznej poprawy jakości życia we wszystkich na pozór niezależnych od siebie obszarach. Prawdziwa inteligencja miasta to wszechstronny, zrównoważony rozwój na przestrzeni lat.

Platforma informatyczna Metropolis wspiera sprawne i nowoczesne zarządzanie miastem w kontekście normy ISO 37120, wpisując się w ideę zrównoważonego rozwoju miast. Integruje ona usługi oraz technologie miejskie w jeden, centralny system, jednocześnie poprawia koordynację prac służb miejskich oraz umożliwia aktywny udział społeczeństwa w dostarczaniu i odbiorze informacji.

Dane Kontaktowe

Główne rozwiązania:

Platforma Zarządzania Miastem
Metropolis

Metropolis to platforma, której celem jest zapewnienie spójnego rozwiązania informatycznego wspierającego efektywność zarządzania przestrzenią i usługami miejskimi. Platforma ADS.Metropolis zapewnia:

 • akwizycję, integrację, analizę i wizualizację danych dotyczących świadczenia dowolnych usług miejskich w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem technologii INTERNET OF THINGS, GIS oraz BIG DATA,
 • technologie niezbędne do odpowiedzialnego i bezpiecznego udostępniania danych mieszkańcom oraz podmiotom gospodarczym (OpenDataAPI),
 • zautomatyzowany pomiar kluczowych wskaźników (KPI) funkcjonowania miasta – zgodnie z normą ISO 37120: 2014,
 • realizację kluczowych usług miejskich:
  • Karta Miejska,
  • Transport zbiorowy,
  • Transport indywidualny,
  • Pomiar jakości środowiska – powietrze, woda, zieleń, hałas, światło,
  • Strefy płatnego parkowania wraz z modelem Park&Ride,
  • Tablice zmiennej treści,
  • Monitoring wizyjny,
  • Oświetlenie,
  • Przewodnik Turystyczny Metropolis (aplikacja mobilna).

 

Departament Centra Przetwarzania
danych (CPD)

w ramach rozwiązania oferujemy projektowanie, budowę, modernizację, utrzymanie i rozwój Centrów Przetwarzania Danych (ang. Data Center). Centra te są ważnym elementem środowiska informatycznego przedsiębiorstw i instytucji, które na pierwszym miejscu stawiają jakość usług informatycznych, bezpieczeństwo danych, wydajność, skalowalność oraz optymalizację kosztów użytkowania. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam oferować usługi związane z budową i rozwojem Centrów Przetwarzania Danych, w szczególności:

 • Adaptację budynków do potrzeb nowoczesnych Centrów Przetwarzania Danych
 • Wdrażanie technologii ułatwiających ciągłe zwiększanie wydajności i efektywności infrastruktury IT
 • Wykorzystanie wirtualizacji sprzętu i oprogramowania w celu optymalizacji posiadanej infrastruktury IT
 • Opracowanie i wdrożenie kompleksowego Planu Ciągłości Działania (ang. Business Continuity Plan)
 • Testowanie planów awaryjnych budowanych Centrów Przetwarzania Danych
 • Przygotowanie procedur eksploatacyjnych i szkolenia dla personelu klienta
 • Relokację zasobów IT
 • Utrzymanie infrastruktury IT

Cloud Computing w modelu publicznym,
prywatnym lub hybrydowym

Cloud computing to model dostarczania zasobów IT w formie gotowych, prekonfigurowanych usług. Zapewnia natychmiastowy dostęp do usługi, dynamiczną skalowalność i elastyczny model rozliczania przy wysokim poziomem standaryzacji (katalog usług). Dostępne modele udostępniania usługi:

 • Chmura publiczna – dostarczanie standardowych usług IT (poczta, baza danych, serwery aplikacyjne) dla wielu odbiorców za pośrednictwem Internetu
 • Chmura prywatna – dostarczanie standardowych usług IT na wewnętrzne potrzeby organizacji
 • Chmura hybrydowa – połączenie specyficznych usług dostarczanych wewnątrz organizacji (chmura prywatna) z mocą obliczeniową dostępną w chmurze publicznej. Rodzaje usług oferowanych w ramach produktu: (Infrastruktura jako usługa (ang. IaaS), Platforma jako usługa (ang. PaaS), Oprogramowanie jako usługa (ang. SaaS).