Logotyp Smart City by Asseco

cyfrowa Platforma
Zarządzania  Miastem

Smart City Metropolis

Buduj inteligentne miasta.

Platforma Metropolis pomaga sprostać współczesnym wyzwaniom stojącym przed ośrodkami miejskimi i wspiera je w osiągnięciu statusu Smart City. Pozwala na budowę inteligentnego miasta, które dzięki nowoczesnym technologiom dba o komfort mieszkańców, zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Centralny system Metropolis automatyzuje skomplikowany i wieloaspektowy proces zarządzania miejską organizacją poprzez integrację i koordynację różnych systemów dziedzinowych i usług.

Metropolis realizuje zadania zgodnie z normą ISO ISO371 dla Smart City, która definiuje kompleksowy zestaw 100 wskaźników niezbędnych do mierzenia i kontrolowania poziomu rozwoju miast pod kątem społecznym, gospodarczym oraz środowiskowym. Zapewnia wsparcie dla IoT, GIS, BigData, OpenDataAPI.

Dlaczego Platforma Metropolis?

Optymalizacja kosztów 

Zastępuje wiele oddzielnych systemów, co przekłada się na lepsze zarządzanie i obniżenie kosztu utrzymania oraz energii.

Większa efektywność

Automatyzuje procesy i ułatwia współpracę z innymi jednostkami, zwiększając wydajność urzędników i pracowników miejskich spółek.

Innowacyjne usługi

Pozwala na sprawną realizację kluczowych oraz szybkie wprowadzanie nowych i innowacyjnych usług miejskich.

Satysfakcja mieszkańców

Podnosi jakości wielu aspektów życia mieszkańców, w tym m.in. bezpieczeństwa, ekologii oraz transportu.

Pełne bezpieczeństwo

Wspiera skuteczne egzekwowanie przepisów zwiększając bezpieczeństwo mieszkańców i porządek na ulicach oraz parkingach.

Wzrost atrakcyjności

Ułatwia zarządzanie miastem i pozyskiwanie inwestorów oraz turystów, co przekłada się na wyższe wpływy do miejskiego budżetu.

Wykorzystaj potencjał Smart City.

Poznaj moduły Metropolis i sprawdź, w jaki sposób mogą poprawić funkcjonowanie Twojego miasta.

Transport zbiorowy i indywidualny

Moduł umożliwia zarządzanie m.in.:

 • poborem opłat za przejazd zintegrowanym z kartą miejską (SPO)
 • infrastrukturą transportową (ITS)
 • dynamiczną informacją pasażerską (SDIP)

Przetwarza i analizuje w trybie on-line dane z pojazdów i GPS oraz informacje od nadzoru ruchu i kierujących. Pozwala na skuteczne reagowanie w czasie rzeczywistym na zdarzenia w miejskim systemie transportowym – awarie, wypadki, opóźnienia. Przyczynia się do poprawy jego efektywności i zmniejszenia kosztów utrzymania, a także podniesienia komfortu użytkowników.

 

Najważniejsze elementy rozwiązania:

 

SYSTEM POBORU OPŁAT (SPO)

Rozwiązanie umożliwia założenie każdemu użytkownikowi konta w systemie, które zawiera informacje o uprawnieniach – kupionych biletach, zniżkach i historię przejazdów. Działa w trybie online, a wszystkie dane zbierane są w systemie centralnym. Umożliwia stosowanie wielu różnych, zamiennych identyfikatorów dla pasażerów, od dedykowanych kart zbliżeniowych (np. kart miejskich), poprzez aplikacje mobilne, urządzenia z NFC, kody QR aż do bankowych kart zbliżeniowych (EMV).

Zgodny ze standardami

System jest zgodny ze standardami organizacji płatniczych: MTT dla kart VISA i PAYG dla Mastercard do obsługi płatności w transporcie zbiorowym. Dzięki temu zapewnia niezbędną szybkość, wysokie bezpieczeństwo oraz optymalny model rozliczeń.

Elastyczne opłaty

System wykorzystuje zbliżeniowe karty płatnicze, co pozwala na pobór opłat za przejazd zgodnie z dokładnym czasem lub odległością pokonaną przez pasażera. Na koniec dnia dobiera najbardziej opłacalny bilet oraz odpowiednią opłatę z karty płatniczej. Dla przykładu pasażer za zrealizowane przejazdy zostanie obciążony biletem dobowym, w sytuacji gdy będzie on korzystniejszy kosztowo niż cena jednorazowych biletów.

Informacje w jednym miejscu

Dzięki aplikacjom mobilnym oraz portalowi www pasażer ma wygodny i pełny wgląd do swoich danych, jak np. uprawnienia, zniżki, historia transakcji. Zyskuje również intuicyjny i szybki dostęp do reklamacji oraz obsługi klienta. System umożliwia także zaplanowanie podróży i zakup biletu na przejazd realizowany przez różnych przewoźników i różne środki transportu (autobus, tramwaj, kolej).

 

Rozklad-jazdy
Rozklad-jazdy
Rozklad-jazdy
Rozklad-jazdy

 

 

Korzyści dla przewoźników

System wspiera obsługę procesów, jak np. rozliczeń związanych z podziałem wpływów za sprzedane bilety pomiędzy podmioty, które te przewozy organizowały oraz obsługę ulg i zniżek. Usprawnia również ewidencję pracy personelu i przydziału taboru do kursów wynikających z dynamicznego rozkładu jazdy, a także ich monitorowanie. Dodatkowo pozwala na sprawne i wiarygodne przeprowadzanie kontroli biletów z możliwością natychmiastowego pobrania opłaty dodatkowej w jej trakcie.

Zobacz jak to działa w praktyce!:

Metropolis – System Poboru Opłat w Tychach

 

SYSTEM ZARZĄDZANIA WĘZŁEM PRZESIADKOWYM

Metropolis zapewnia spójne zarządzanie punktem przesiadkowym obsługując i integrując, tak istotne kwestie, jak zarzadzanie rozkładem jazdy i czytelną dynamiczną informację pasażerską, automatyczne zapowiedzi głosowe, a także monitoring i zarządzanie ruchem pojazdów na dworcu, w tym weryfikacją uprawnień do wjazdu na jego teren.

 

Zobacz jak to działa w praktyce!:

Inteligentny dworzec – Rzeszów

 

SYSTEM MONITORINGU PRZYSTANKÓW (ITS)

System pomaga w niwelowaniu zatorów na przystankach jednocześnie podnosząc bezpieczeństwo i komfort korzystania związany z ich użytkowaniem. Wykorzystuje kamery CCTV i zaawansowane algorytmy, dzięki czemu na bieżąco monitoruje i raportuje jakie pojazdy i na jak długo zatrzymują się na przystankach oraz czy przestrzegane są maksymalne czasy postojów. Uzyskiwane w ten sposób informacje pomagają w przekonaniu przewoźników do usprawnienia sposobów sprzedaży biletów i eliminują wykorzystywanie zatok przystankowych do parkowania.

 

Zobacz jak to działa w praktyce!:

Smart przystanki – Rzeszów

Strefy płatnego parkowania

Metropolis.ISPP to kompleksowe rozwiązanie dla miejskich Stref Płatnego Parkowania. Wykorzystuje zaawansowaną analitykę i obraz z kamer monitoringu, dzięki czemu umożliwia detekcję zajętości z dokładnością do pojedynczych miejsc parkingowych przy skuteczności ponad 99%. Jest też odporny na zmieniające się warunki atmosferyczne.

Dopasowany do potrzeb

System łączy zalety rozwiązań opartych o analizę wideo, czujniki indukcyjne oraz aplikację mobilną, która umożliwia nawigację na wolne miejsce oraz dokonanie płatności za parkowanie. Jest rozwiązaniem hybrydowym, które może zostać sprawnie dostosowane do wymagań poszczególnych stref, bazujących często na różnych technologiach i posiadających różne możliwości instalacji urządzeń detekcyjnych.

Aplikacja mobilna dla kierowców

Aplikacja bazując na aktualnym stanie zajętości miejsc parkingowych w strefie i prowadzi kierowcę na najbliższe dostępne miejsce w wybranej przez niego lokalizacji. Umożliwia także wygodne uiszczenie bezgotówkowej opłaty za postój, dzięki czemu użytkownicy nie muszą szukać parkomatu.

Płatność
Zapłać
E-Parking
Ekran - zgłoszenie obywatelskie

 

Mniejszy ruch i czystsze powietrze

Aplikacja posiada moduł zgłoszeń obywatelskich, który usprawnia komunikację z służbami miejskimi. System dostarcza dokładne dane i raporty ułatwiające monitoring oraz zarzadzanie strefą, a dzięki usprawnieniom dla kierowców skraca czas poszukiwania wolnego miejsca przez co ogranicza natężenie ruchu oraz ilość emitowanych spalin.

Karta Miejska

Moduł umożliwia zarządzanie systemem Karty Miejskiej w wariancie imiennym lub na okaziciela. Jest kluczowym elementem świadczenia usług miejskich zapewniając miastu bezpieczeństwo i efektywność, jak i wygodę użytkownikom. Obsługuje dwa rodzaje architektury systemu:

Card-Based – karta miejska jest nośnikiem uprawnień do przejazdu transportem publicznym (biletów, punktów, IPE), zasilanym w modelu prepaid.

ID Based – każdy użytkownik ma konto w systemie, a bezpieczny identyfikator może być zapisany na karcie miejskiej, płatniczej, w urządzeniu NFC lub w aplikacji mobilnej. Dostęp do usług jest rozliczany w modelu post-paid.

Nieodzownym elementem systemu są dedykowane aplikacje mobilne i portale www, za pomocą których mieszkańcy mają przyjazny dostęp do konta i pełen wgląd w posiadane uprawnienia i historię transakcji

 

Zobacz jak działa ten model w praktyce!

ŚKUP- Śląska Karta Usług Publicznych

Pomiar jakości środowiska

Moduł  umożliwia pozyskanie, analizę i prezentację danych o czynnikach odpowiadających za powstawanie smogu w aglomeracjach.

Są one zbierane z rozwiązań Internet of Things , jak np. stacje pogodowe oraz wielu czujników mierzących hałas, natężenie światła czy wilgotność gleby. Dane są uzupełniane o stempel czasowy i lokalizację, co umożliwia tworzenie analiz przestrzennych i map smogu, hałasu czy emisji CO2, a także uzyskanie informacji na temat trendów i regresji, pozwalających na predykcję rozwoju sytuacji w mieście.

Dostarczając wielu narzędzi do pogłębionych analiz, a także wspiera miejską strategię przeciwdziałania i zwalczania smogu, nadmiernego hałasu, emisji dwutlenku węgla. Pozwala na kontrolę szkodliwych czynników i przyczynia się od ich ograniczenia, dzięki czemu podnosi komfort życia mieszkańców.

Tablice zmiennej treści

Moduł umożliwia zarządzanie informacjami prezentowanymi na elektronicznych tablicach rozlokowanych w przestrzeni miejskiej – przystankach, dworcach czy wewnątrz pojazdów komunikacji publicznej.

Dodatkowo tablice mogą w wybranych grupach pojazdów świadczących transport zbiorowy prezentować informacje pasażerom o faktycznym czasie przejazdu, spodziewanych opóźnieniach lub utrudnieniach.

Centralne zarządzanie siecią tablic wspiera planowanie i prowadzenie spójnej polityki informacyjnej w mieście. W razie potrzeby umożliwia też błyskawiczne dotarcie z komunikatami do mieszkańców.

Monitoring wizyjny

Moduł umożliwia prezentację i analizę danych z miejskiego monitoringu wizyjnego. Zapewnia automatyczne wykrywanie zagrożeń oraz zdarzeń niepożądanych oraz monitorowanie parametrów pracy poszczególnych urządzeń np. kamer, czujników, automatów, ich gromadzenie oraz późniejsze analizowanie. Pozwala też łatwą integrację z podsystemem Inteligentnego oświetlenia.

Wielowymiarowa analiza danych z monitoringu umożliwia planowanie miejskiej strategii bezpieczeństwa, tworzenie mapy wybranych zagrożeń i pozwala na bieżąco reagować na incydenty i zdarzenia. Jest doskonałym narzędziem do przeciwdziałania i zwalczanie niebezpiecznych zjawisk, przez co przyczynia się do wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Inteligentne oświetlenie

Moduł umożliwia zarządzanie strefą oświetlenia, analizę oraz prezentację kluczowych wskaźników związanych z poborem mocy,  natężeniem światła, niezawodnością infrastruktury.

Pozwala na:

 • skuteczne monitorowanie funkcjonowania oświetlenia,
 • zdalne zarządzane elementami oświetlenia,
 • zbieranie innych parametrów z czujników instalowanych na elementach oświetlenia (kamery, stacje pogodowe).

Wykorzystanie systemu pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności finansowych związanych z eksploatacją nowoczesnych stref oświetlenia w mieście. Z kolei wykorzystanie analityki danych przekłada się na optymalizację budżetu i poprawę komfortu życia w mieście.

Przewodnik turystyczny

Mobilna aplikacja Przewodnik Turystyczny Metropolis umożliwia prezentowanie zwiedzającym atrakcje miasta, od innej strony niż klasyczne przewodniki turystyczne.

Wykorzystuje beacony, czyli niewielkie nadajniki bluetooth, które są zarządzane poprzez platformę Metropolis. Pozwala na intuicyjne dodawanie nowych beaconów, zmianę ich położenia oraz zarządzanie treścią przesyłaną do aplikacji mobilnej. Dodatkowy moduł Parking pokieruje użytkowania do strefy parkowania, a moduł Incydenty umożliwi zgłoszenie zdarzenia lub awarii.

Wykorzystanie aplikacji mobilnej pozwala udostępnić innowacyjną i angażującą atrakcję dla turystów i mieszkańców, dzięki której poznają najciekawsze miejsca na mapie miasta.

Zdjęcia poglądowe aplikacji dostępne w Play Google

Chcesz wiedzieć więcej o Smart City?

Postaw na Metropolis i zyskaj:

Intuicyjność i łatwości obsługi

Dostęp przez aplikację Metropolis GO

Bezpieczeństwo danych

Wsparcie merytoryczne

Personalizację rozwiązania

Analizę i wymianę informacji

Wdrażaj, jak chcesz.

 

Platforma Metropolis dostępna jest w trzech modelach. Wybierz najlepszy dla Twojego miasta.

 

on premise | chmurowy | hybrydowy

Przeczytaj więcej o Smart City.

 • 14 czerwca Rada Ministrów przyjęła Krajową Politykę Miejską 2030, która określa kierunki rozwoju polskich miast na najbliższe lata. Jednym z kluczowych warunków...

 • Miasto Rzeszów zostało nagrodzone w konkursie „Smart City Awards” w kategorii „Smart City do 300 tys. Mieszkańców”. Kapituła doceniła zaangażowanie stolicy Podk...

 • Pandemia koronawirusa stała się motorem do pilnego wdrożenia rozwiązań Smart City w szczególności tam gdzie zapewniły bezpieczną i sprawną obsługę mieszkańców i...

 • Asseco Data Systems zmodernizowało Podziemną Trasę Turystyczną znajdującą się w zabytkowych korytarzach Rzeszowa......

Zarządzający miastami o nas:

Smart City case study

Smart Płatności w autobusach – Tychy

Inteligentny dworzec – Rzeszów

Smart przystanki – Rzeszów

eParking – Rzeszów

Rzeszowskie Piwnice – Rzeszów

Inteligentny System Płatnego Parkowania ISPP Metropolis

Inteligentny System Płatnego
Parkowania ISPP Metropolis

Inteligentne przystanki w Rzeszowie. System Miejskiego Monitoringu Wizyjnego.

Inteligentne przystanki w Rzeszowie.
System Miejskiego Monitoringu Wizyjnego.

System poboru opłat w Tychach - Case Study - Metropolis - Smart City

Metropolis
System Poboru Opłat w Tychach

Węzeł przesiadkowy. "Dworzec Lokalny" w Rzeszowie.

Węzeł przesiadkowy.
„Dworzec Lokalny” w Rzeszowie.

ADS_Case_Study_Rzeszowskie_Parkingi_PL

Rzeszów: Inteligentna strefa parkowania dla 2200 pojazdów

ADS_Case_Study_Rzeszowskie_Piwnice_PL

Rzeszowskie Piwnice:
Interaktywna instytucja kultury

Pobierz materiały o Metropolis

Skorzystaj z usług lidera cyfryzacji w Polsce

 

Wraz z rozwiązaniem Metropolis oferujemy również projektowanie, budowę, modernizację, utrzymanie i rozwój Centrów Przetwarzania Danych. Z Asseco zyskasz wysoką jakość usług informatycznych, bezpieczeństwo danych, wydajność, skalowalność oraz optymalizację kosztów użytkowania.

nr 1

 

lider rozwiązań dla Smart City

100%

 

wsparcia technologicznego

60+

 

ekspertów
Asseco

12

 

lat
doświadczenia

Chcesz wiedzieć więcej o Smart City?

Skontaktuj się z nami!

Asseco Data Systems S.A.

Pion Smart City

ul. Adama Branickiego 13
02-972 Warszawa

metropolis@assecods.pl


  Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora, którym jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Jana z Kolna 11, 80 – 864 Gdańsk. Przetwarzamy Państwa dane w celu: przygotowanie odpowiedzi na złożone zapytanie oraz przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.assecods.pl/wp-content/uploads/Klauzula-informacyjna-formularz-kontaktowy.pdf

  Logo Metropolis - Cyfrowa Platforma Zarządzania Miastem