„Centrum usług wspólnych” – Konferencja Użytkowników Oprogramowania Otago, Gdynia 2016

„Centrum usług wspólnych” – Konferencja Użytkowników Oprogramowania Otago, Gdynia 2016

Pion Administracji Terenowej Asseco Data Systems zaprasza na VII edycję Konferencji Użytkowników Oprogramowania Otago, która obędzie się w dniach 9-10 czerwca br. w Gdyńskim Centrum Filmowym. Przewodnim tematem konferencji, który będzie omawiany, to „Centrum usług wspólnych”.

Tegoroczna edycja Konferencji została objęta patronatem honorowym Prezydenta Miasta GdyniPana Wojciecha Szczurka. Jesteśmy zaszczyceni, że Asseco Data Systems S.A. dzięki temu wydarzeniu, może wpisać się w kalendarz obchodów 90-lecia Miasta Gdyni.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, gośćmi konferencji będą przedstawiciele samorządów z terenu całej Polski – głównie użytkownicy systemu Otago w osobach prezydentów, burmistrzów, dyrektorów departamentów, naczelników wydziałów oraz kierowników jednostek miejskich. Ubiegłoroczna edycja spotkała się z Państwa dużym zainteresowaniem, czego potwierdzeniem był aktywny udział w spotkaniu ponad 230 uczestników.

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII już edycji konferencji, która będzie okazją do wymiany doświadczeń i poglądów wśród przedstawicieli Jednostek Samorządów Terytorialnych, wzbogacenia wiedzy o nowe możliwości systemu oraz wzajemnego poznania się użytkowników systemu Otago z pracownikami firmy Asseco Data Systems.

Jak corocznie, udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą jedynie ewentualne koszty noclegów oraz dojazdu.

Informacje o agendzie spotkania, formularz do kontaktu oraz pozostałe wiadomości dotyczące tegorocznej edycji konferencji dostępne są na stronie konferencji.