Kontakt

Siedziba główna

Asseco Data Systems S.A.

ul. Podolska 21

Gdynia, 81-321

Email: kontakt@assecods.pl

Telefon: +48 22 5258 601

 

Infolinia dla Klientów CERTUM:
+48 801 540 340 / +48 91 4801 340

 

NIP: 5170359458,

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ

w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS: 0000421310.

Kapitał zakładowy w wysokości

120 002 940,00 PLN jest opłacony w całości.