Kontakt

Siedziba główna

Asseco Data Systems S.A.

ul. Jana z Kolna 11,

Gdańsk, 80 – 864

e-mail: kontakt@assecods.pl

Telefon: +48 58 740 40 00

 

Infolinia dla Klientów CERTUM:
+48 801 540 340 / +48 91 4801 340
e-mail: infolinia@certum.pl

 

Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem:
e-mail: IOD@assecods.pl
tel.: +48 42 675 63 60

 

NIP: 5170359458

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ

w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS: 0000421310.

Kapitał zakładowy w wysokości

120 002 940,00 PLN jest opłacony w całości.