Badania i rozwój

NOWATORSKA KONCEPCJA POBORU OPŁAT I ROZLICZANIA USŁUG MIEJSKICH W RAMACH SMARTCITY

Projekt „Nowatorska koncepcja poboru opłat i rozliczania usług miejskich w ramach SmartCity” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Transport zbiorowy to przeważnie największe koszty miasta (25-30% budżetu), wymagające ciągłej optymalizacji. Poszukiwane są rozwiązania integrujące usługi miasta z perspektywy klientów (np. mieszkańców, którzy przemieszczają się po mieście) jak i dostawców usług transportowych. Wygodne korzystanie z transportu w mieście oznacza obecnie intermodalność podróży i zintegrowane wnoszenie opłat (m.in. za parkowanie, przejazd koleją metropolitalną/miejską/podmiejską, autobusem, rowerem). Z uwagi na rosnącą konkurencję pomiędzy miastami, istotny staje się monitoring wskaźników kluczowych aspektów życia w mieście, potwierdzonych stosowną certyfikacją na zgodność z normą ISO 37120:2014.

 

Okres realizacji projektu:
01.09.2017 – 30.06.2021

 

Cel projektu
Celem projektu jest przeprowadzenie badań i opracowanie rozwiązania zapewniającego unikalny na rynku pakiet narzędzi i usług:

  1. Umożliwiających wygodne korzystanie z intermodalnego transportu zbiorowego wraz z rozliczeniem finansowania i zintegrowanym, sprawiedliwym społecznie poborem opłat maksymalizującym wpływy ze sprzedaży dzięki powszechności uiszczania opłat za przejazd oraz zmniejszającym koszty windykacji.
  2. Wspierających zarządzanie cyfrową infrastrukturą oraz usługami miast z wykorzystaniem sensorów i sterowników wraz z nowoczesnymi mechanizmami analizy i korelacji informacji płynących z różnych obszarów funkcjonowania miasta, tak aby wspomagać właściwe decyzje związane z inwestycjami i działać na rzecz podniesienia wskaźnika jakości życia w mieście w oparciu o normę ISO 37120:2014 z wykorzystaniem rozwiązań klasy Internet of Things, Machine Learning, Big Data.

 

Planowane efekty
Zrealizowane będą: analiza wykonalności i budowa systemu wygodnej podróży w modelach „hands free” i „pay-as-you-go” oraz zintegrowanie poboru opłat z nowoczesnymi instrumentami płatniczymi i nowymi usługami administracji publicznej (np. potencjalnie z integracją z rozwiązaniami obszaru Pomocy Społecznej i Rodziny np. 500+, zasiłki społeczne, Karta Dużej Rodziny), respektujące jednocześnie złożoność formalno-prawną (ulgi) i bezpieczeństwo.

 

Wartość projektu
14 001 961.77 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich
6 986 071.56 PLN