ZetWibo

O PRODUKCIE

System zarządzania budżetem obywatelskim zet.WIBO to aplikacja wspierająca proces zgłaszania i wyboru propozycji do budżetu obywatelskiego oraz ustalania wyników głosowania. Rozwiązanie dedykowane jest dla instytucji administracji publicznej i wszelkich organizacji, które w swojej działalności realizują proces zbierania propozycji zadań i podejmowania decyzji o ich wyborze metodą głosowań.

zet.WIBO to system oparty na najnowszych technologiach, łatwy i przyjazny w użytkowaniu. Umożliwia komfortową pracę pracownikom urzędów, a głosującym wygodne oddanie głosu na wybrane przez nich projekty.

TECHNOLOGIA

Zastosowane technologie i rozwiązania systemowe w środowisku pracy zet.WIBO:

 • system operacyjny: Linux, Windows,
 • serwer www: Apache lub IIS,
 • baza danych SQL: MySQL,
 • PHP: język skryptowy PHP.

 

zet.WIBO działa pod najpopularniejszymi przeglądarkami:

 • Firefox w aktualnej wersji*,
 • Opera w aktualnej wersji*,
 • Safari w aktualnej wersji*,
 • Google Chrome w aktualnej wersji*.

  * Aktualna wersja – najnowsza wspierana przez producenta

Z naszej aplikacji można korzystać zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i na wszystkich najpopularniejszych urządzeniach przenośnych: notebookach, tabletach, smartfonach.

 

Wdrożenie i wsparcie serwisowe:
Asseco Data Systems S.A. wraz z aplikacją zet.WIBO oferuje:

 • wdrożenie aplikacji,
 • konsultacje,
 • dostosowanie systemu do specyfiki modelu budżetu obywatelskiego,
 • import danych,
 • wsparcie użytkowników,
 • zapewnienie parametrów jakościowych i wydajnościowych.

 

Centrum Danych z ISO 27001
Doskonale rozumiemy jakie uwarunkowania towarzyszą wdrożeniom systemów IT w sektorze administracji publicznej i wiemy jak wysokie rygory muszą one spełniać, szczególnie gdy w nich są  przetwarzane dane osobowe. Dlatego system zet.WIBO udostępniamy z bezpiecznego i wydajnego środowiska Centrum Danych Asseco Data Systems S.A., posiadającego Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2008 oraz Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001:2005 (ISMS). Wykorzystujemy łącza operatorskie dostawców: Netia, TP SA, Bydman i GTS.

DANE KONTAKTOWE

Asseco Data Systems S.A.

ul. Kurpińskiego 9
85-950 Bydgoszcz

 +48 (52) 32 32 372
 zet.wibo@assecods.pl

DEMO PRODUKTU
KORZYŚCI

Wygoda e-głosowania

E-głosowanie, czyli inaczej głosowanie przez Internet, to najprostsza i najbardziej efektywna forma udziału obywatela w procesie dysponowania budżetem obywatelskim.

Bogata funkcjonalność

Funkcjonalność systemu zet.WIBO jest dostosowana do większości szczególnych wymagań jednostek administracji i specyfiki regulaminów budżetów obywatelskich.

Dostępność w formie usługi

zet.WIBO dostępna jest w dwóch modelach sprzedażowych: dedykowanym, który dopasowany jest do specyfiki dużych miast oraz usługowym – idealnym do potrzeb mniejszych miast i gmin.

Bezpieczeństwo i niezawodność

Wykorzystanie najnowszych trendów inżynierii oprogramowania pozwoliło nam stworzyć rozwiązanie zapewniające maksymalny poziom bezpieczeństwa danych.

Wsparcie całego procesu

zet.WIBO wspiera informatycznie cały proces budżetu obywatelskiego począwszy od zbierania propozycji zadań, przez ich ewidencjonowanie i dekretowanie, aż po obsługę głosowania i wygenerowanie wyników.

Intuicyjny i przyjazny interfejs

zet.WIBO zawiera wiele udogodnień pozwalających użytkownikowi na komfortową pracę. Jest intuicyjny i przyjazny zarówno dla pracownika urzędu, jak i głosującego.

Gotowe raporty i zestawienia

zet.WIBO umożliwia tworzenie raportów z wynikami głosowania nad budżetem obywatelskim dla poszczególnych typów kart oraz zadań.

Skalowalność i wydajność

zet.WIBO działa w oparciu o system operacyjny Linux, dzięki któremu uzyskuje się większą wydajność i stabilność rozwiązania oraz mniejsze koszty budowy środowiska sprzętowo-systemowego.

Sprawdzona jakość

zet.WIBO został starannie zaprojektowany i wszechstronnie przetestowany. Jego sprawne funkcjonowanie zostało sprawdzone i potwierdzone podczas realizowania budżetów obywatelskich w wielu miastach.

OFERTA

Miastom o dużej liczbie mieszkańców system zarządzania budżetem obywatelskim zet.WIBO proponujemy jako rozwiązanie dedykowane, mocno dopasowane do szczególnych potrzeb i zapisów regulaminów.

W modelu dedykowanym oferujemy sprawne przetwarzanie i prowadzenie ewidencji propozycji zadań do budżetu obywatelskiego przez cały rok, znaczne skrócenie czasu ewidencjonowania zadań i przepływu informacji, wspieranie implementacji procesów i procedur organizacyjnych budżetu obywatelskiego. A także pełną historię zgłaszanych zadań i ich procedowania, szybki wgląd w oceny i decyzje dotyczące zadań oraz przypisanie personalnej odpowiedzialności za ich podjęcie.

Model usługowy zet.WIBO to zunifikowana i zamknięta wersja systemu zet.WIBO, która zawiera w sobie wszystkie niezbędne moduły i funkcjonalności. Taką wersję aplikacji, bez żadnych dalszych modyfikacji, udostępniamy w formie usługi SaaS (Software as a Service, z ang. oprogramowanie jako usługa) jako gotowe rozwiązanie – obsługujące i informatycznie wspierające cały proces opracowania budżetu obywatelskiego w miejscowościach i gminach do 35 tysięcy mieszkańców. W ten sposób klient nie musi się martwić o zagadnienia związane z infrastrukturą informatyczną czy te dotyczące zaplecza technicznego.

W modelu usługowym umożliwiamy korzystanie z naszego rozwiązania w okresie 8 tygodni. W tym czasie oferujemy dostęp do wszystkich funkcjonalności aplikacji oraz możliwość swobodnego zarządzania oraz definiowania poszczególnych okresów/etapów procesu, w szczególności: naboru projektów, oceny formalno-merytorycznej projektów, głosowania oraz zakończenia pracy nad budżetem obywatelskim.

REALIZACJE

Zdjęcie Grudziądza: Piotr Wieczorek, dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.