Anti–Money Laundering

Strona Główna > Oferta > Oprogramowanie dla Finansów > Anti–Money Laundering
O PRODUKCIE

Anti-Money Laundering (AML) to system dedykowany firmom mającym obowiązek przesyłania raportów dotyczących podejrzanych transakcji finansowych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

Anti-Money Laundering (AML) to nowoczesny system raportowania do GIIF

System Anti-Money Laundering (AML) przeznaczony jest dla firm, które w myśl Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy mają obowiązek przesyłania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) raportów dotyczących podejrzanych operacji finansowych. Jakie transakcje należy zgłaszać do GIIF? Wszystkie, których wartość przekracza kwotę ustaloną przez Ustawodawcę oraz takie, co do których pojawiło się przypuszczenie, że środki pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

AML to system raportowania do GIIF, który umożliwia rejestrację operacji finansowych, a następnie po weryfikacji przez upoważnioną osobę przesłanie danych do organu weryfikującego. System ma wbudowaną możliwość edycji pozycji już dodanych do rejestru oraz podstawową funkcjonalność – możliwość przygotowania raportów w formacie XML, który jest wymagany przez GIIF.

TECHNOLOGIA

Zastosowane technologie i rozwiązania systemowe w środowisku pracy:

  • system operacyjny windows / linux 64 bit
  • jBoss 5.x
  • Java 1.6
  • baza danych SQL: MS SQL Server
DANE KONTAKTOWE

Asseco Data Systems S.A.

leo.sales@assecods.pl

DEMO PRODUKTU

Umów się na prezentację systemu Anti–Money Laundering z naszymi Konsultantami: e-mail: leo.sales@assecods.pl

KORZYŚCI

Wygodna realizacja obowiązków wobec ustawodawcy

AML umożliwia wypełnienie obowiązków wynikających z Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy.

Automatyzacja procesu raportowania do GIIF

AML w zdecydowany sposób upraszcza procesy związane z przekazywaniem systematycznych raportów.

Minimalizacja błędów podczas składania raportów

AML został wyposażony w mechanizm „bufora”, który przechowuje pozycje, zanim zostaną zapisane do rejestru, dzięki czemu można je dokładnie sprawdzić.

Integracja ze stosowanym w firmie systemem transakcyjnym

AML gwarantuje automatyczny import wymaganych przez ustawodawcę danych z wykorzystywanego w firmie systemu transakcyjnego do rejestru przekazywanego do GIIF.

Prostota obsługi

AML charakteryzuje się intuicyjną obsługą oraz możliwością dopasowania do indywidualnych preferencji użytkownika.

Bezpieczeństwo przesyłania danych

System AML został zaprojektowany ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa przesyłania danych do GIIF.

OFERTA

Asseco Data Systems S.A. oferuje dwa warianty programu AML do wyboru. W zależności od potrzeb można wybrać mniej lub bardziej rozbudowaną wersję systemu AML:

Mikro Anti-Money Laundering

Anti-Money Laundering

Dla kogo?

podmioty, które mają stosunkowo niewiele transakcji podpadających pod obowiązek raportowania do GIIF

podmioty raportujące wiele transakcji

Główne funkcjonalności

ręczne wprowadzanie transakcji, korygowanie transakcji, eksport rejestru transakcji do GIIF

automatyczny import danych z systemu transakcyjnego do rejestru (import odbywa się na podstawie definiowalnych profili określających, jakie dane mają być pobierane), korygowanie transakcji, eksport rejestru transakcji do GIIF

Koszty

jednorazowa opłata aktywacyjna + coroczna opłata licencyjna

indywidualna wycena uwzględniająca rodzaj i liczbę źródeł danych, a także liczbę niezbędnych profili importujących dane do raportu

Chcesz wdrożyć System Anti–Money Laundering w swojej firmie? Masz dodatkowe pytania? Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym, który z chęcią udzieli wszystkich dodatkowych informacji: e-mail: leo.sales@assecods.pl

REALIZACJE

Raiffeisen-Leasing Polska SA