Czarodziej Faktur FAQ

FAQ Czarodzieja Faktur

Uwaga! Zaprzestaliśmy sprzedaży i świadczenia wsparcia technicznego dla programu Czarodziej Faktur.

Użytkownikom tego programu pozostawiamy dostęp do wsparcia w postaci listy najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi związanych z programem Czarodziej Faktur.

Jak odtworzyć kopię zapasową?

W oknie, gdzie tworzy się kopię zapasową „Kopia zapasowa” (Plik > Kopia zapasowa) istnieje możliwość wybrania opcji „Odtwarzanie danych”. Kopię można odtworzyć z: Dysku lub płyty CD. Podczas instalacji programu, tworzony jest katalog, w którym tworzone są kopie zapasowe.
Standardowo jest to:

C:\Program Files\ADH-Soft\CFv20\BackUp

C:\Program Files (x86)\ADH-Soft\CFv20\BackUp
Tutaj muszą być kopiowane kopie, by mogły być odnalezione przez program w przypadku wybrania opcji odtworzenia kopii z dysku. Kopie zapasowe nie mogą posiadać atrybutu „Tylko do odczytu”.

Jak postępować w przypadku pojawienia się błędu podczas wprowadzania kontrahenta "Key violation..."?

Proszę o wykonanie następujących czynności:

 • Przed przystąpieniem do jakichkolwiek operacji należy zamknąć program (najlepiej również zrestartować komputer)
 • Następnie należy uruchomić program
 • Wybrać użytkownika i wprowadzić hasło
 • W menu „Plik” wybrać opcję „Indeksowanie baz..”
 • Następnie należy nacisnąć przycisk „Wykonaj” – pasek stanu informuje o przebiegu procesu.
 • Jeśli indeksacja przebiegła prawidłowo, należy zamknąć okno z indeksacją przyciskiem „Zamknij”
 • oraz sam program (również przycisk „Zamknij”).
 • Ponowne uruchomienie programu powinno być już bezbłędne.
Czy istnieje możliwość dodania nowej stawki VAT?

W Czarodzieju Faktur stawki VAT zapisane są w pliku konfiguracyjnym ‘CF95.ini’, który domyślnie znajduje się w katalogu C:Program filesADH-SoftCFv20. W sekcji [VATST] w tym pliku zapisane są informacje o stawkach VAT.

Przykład sekcji:
[VATst]
H0=22
H1=7
H2=3
H3=0
H4=zw
H5=23
H6=8
H7=5

Poprzez ręczną edycję tego pliku mogą Państwo dodać do Systemu dowolną stawkę, która, po zapisaniu zmian w pliku, będzie dostępna w programie na liście wyboru stawek VAT.

Jeżeli mają Państwo problem z odnalezieniem pliku konfiguracyjnego, to tutaj znajdą Państwo szczegółowy opis jak mogą Państwo znaleźć i otworzyć plik CF95.ini.

Jeżeli pomimo wprowadzenia zmian do pliku konfiguracyjnego nie mają Państwo dostępnej nowej stawki VAT na liście wyboru w Czarodzieju, być może mają Państwo zainstalowany program w różnych lokalizacjach. W takim wypadku mogą Państwo posłużyć się tym opisem, aby odnaleźć plik konfiguracyjny, z którego korzysta używany przez Państwa program.

Jak wystawić korektę do faktury?

Nie ma osobnego okna na korektę. Korektę tworzy się w ten sposób, że należy wejść w wystawioną fakturę. Zmodyfikować na taki stan, jaki ma być po korekcie, (np., jeśli jest to zmiana ceny pozycji, to zmieniamy cenę pozycji). Ustawiamy datę wystawienia na dzisiejszą. Podczas zapisu wybieramy opcję „Dokument korygujący”. Program na podstawie faktury oraz wprowadzonych zmian utworzy właściwy dokument. Dokument jest zapisywany na zakładce ‘Korekty’ w przeglądzie dokumentów.

Kiedy pojawia się przelicznik kursów walut?

Przelicznik kursów walut pojawia się w momencie, gdy waluta towaru jest różna od waluty systemowej: (System > Parametry programy > Podstawowe).

Jak przenieść dane na drugi komputer?
 • Instalujemy program na nowym komputerze. Usuwamy folder Data. Następnie ze starego komputera wklejamy folder Data na nowy komputer. Druga droga, choć zapewnia również przeniesienie danych użytkownika (Nazwa, NIP, itp.), to jest skierowana raczej dla bardziej zaawansowanych użytkowników komputera. Z powodzeniem może ją wykonać osoba zajmująca się zapleczem informatycznym w firmie. W przypadku przenoszenia danych z komputera z systemem 32-bitowym na komputer z systemem 64-bitowym należy dodatkowo, po przeniesieniu katalogu ADH-Soft, wejść do edycji (np. w Notatniku) pliku CF95.ini obecnego w katalogu z programem i skorygować drugą i trzecią linijkę, tak aby wskazywały na właściwą ścieżkę, tj. należy do wpisów „(…)/Program Files/ADH-Soft(…)„ wstawić ciąg „(x86)”, czyli „(…)/Program Files (x86)/ADH-Soft(…)„.
Czy można dane z Czarodzieja Faktur wyeksportować do innego formatu?

Niestety nie, ponieważ Czarodziej Faktur nie jest wyposażony w funkcję umożliwiającą eksport danych.

Czy program Czarodziej Faktur obsługuje JPK, eksportuje dane do JPK?

Program Czarodziej Faktur nie obsługuje JPK, ani nie eksportuje danych do JPK.

Projekt dotyczący tej części naszej działalności, która obejmowała rozwój oraz wsparcie techniczne „Czarodzieja” został definitywnie zakończony. Wersja 2.1. programu wraz ze wszystkimi zawartymi w niej funkcjonalnościami jest ostateczna. W związku z powyższym aplikacja nie będzie już zawierała żadnych dalszych rozwiązań, wymaganych obecnie do obsługi małych i średnich firm, którym była dedykowana.

Jak dostosować Czarodzieja Faktur do wystawiania faktur w walucie (np. EURO) z własnym ciągiem numeracji i wydrukiem w języku angielskim?
 • Wchodzimy w menu System/Kształt dokumentu.
 • Następnie wczytujemy kształt dokumentu, na którego podstawie chcemy utworzyć fakturę VAT EURO. Przycisk Typ/Faktura VAT.
 • Po wczytaniu dokumentu klikamy na ikonę stempla. Umożliwi to zapisanie wczytanego dokumentu, jako standard.
 • Następnie klikamy przycisk Typ/Nowy. Podajemy nazwę nowego dokumentu, np. Faktura VAT EURO. System zapyta czy załadować dokument standardowy, prosimy wybrać ‘TAK’.
 • Następnie należy kliknąć przycisk ‘∑ VAT’.
 • W oknie ‘Właściwości posumowania dokumentu’ prosimy o przetłumaczenie wszystkich polskich tekstów na teksty angielskie. Prosimy także o zaznaczenie check box-a ‘po angielsku’ w sekcji ‘Słownie’.
 • Po zmianie wszystkich tekstów należy zaakceptować zmiany i zapisać nowy kształt Faktury VAT EURO, klikając ‘Zapisz’ nad przyciskiem stempla po prawej stronie.
 • Wchodzimy w System/Ciągi numeracji.
 • Następnie należy dodać nowy ciąg numeracji i w polu ‘Nazwa numeracji’ wpisać Faktura VAT Euro.
 • W sekcji ‘Okres numeracji’ należy wybrać, np. ‘Roczny’, a w polu ‘Postać numeru’, zdefiniować format numeru.
 • Po zdefiniowaniu numeru należy w polu ‘Kształt dokumentu’ wybrać kształt, jaki utworzyli Państwo dla faktury VAT EURO. Następnie zapisać nowy ciąg i zamknąć okno ciągów numeracji.
 • Wchodzimy w System/Parametry programu, zakładka ‘Dodatkowe’.
 • Następnie należy dokonać zmiany wpisu w polu ‘Dokument definiowany’ na np. ‘Faktura VAT EURO’.
 • Podczas wystawiania nowego dokumentu (Nowy/Dokument) należy przejść na zakładkę ‘Dodatki’
 • i zmienić walutę w polu ‘Waluta dokumentu’ na ‘EURO’. Następnie należy przejść na zakładkę ‘Pozycje’ i uzupełnić pozostałe dane na fakturze.
 • Po wypełnieniu wszystkich danych i kliknięciu na przycisk ‘Zapisz’, prosimy o wybranie z listy ostatniej pozycji: ‘Faktura VAT EURO’.
 • Po wejściu do przeglądu dokumentów, tak zapisana faktura znajduje się na zakładce ‘Faktura VAT EURO’.
Jak postępować w przypadku braku banku i numeru rachunku na wydruku faktury?

Jeżeli po wprowadzeniu w parametrach programu nazwy banku i numeru rachunku, dane te nie są widoczne na wydruku faktury najprawdopodobniej oznacza to, iż dane te wprowadzili Państwo już po wystawieniu tego dokumentu.

 • Aby na jego wydruku pojawiły się dane banku i numeru rachunku należy wejść w dany dokument.
 • Następnie należy przejść na zakładkę ‘Dodatki’.
 • W polach ‘Bank’ i ‘Nr r-ku’ powinny być wybrane dane domyślnego banku i numeru rachunku. Jeżeli ich tam nie ma, należy je wybrać z listy.
 • Jeżeli pola te są wypełnione, należy przejść na zakładkę ‘Pozycje’.
 • Na zakładce tej należy dwukrotnie kliknąć w dowolną pozycję z nazwą towaru.
 • W nowo otwartym oknie ‘Wprowadzanie pozycji’ prosimy nie wykonywać żadnych zmian i kliknąć tylko przycisk ‘Wprowadź’.
 • ‘Wprowadzanie pozycji’ zostanie zamknięte, a w oknie ‘Poprawianie dokumentu’ uaktywni się przycisk ‘Zapisz’.
 • Po jego wciśnięciu należy wybrać z listy ‘Poprawki do dokumentu’.

Ponowny wydruk tak zapisanego dokumentu będzie zawierał już bank i numer rachunku.

Na jakich systemach z rodziny Windows działa Czarodziej Faktor 2.0/2.1

Czarodziej Faktur działa na poniższych systemach z rodziny Windows:

 • Windows XP
 • Vista
 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows 10
Faktura VAT – zmiany od 1 stycznia 2013r.

Od 1 stycznia 2013 roku Ustawodawca wprowadza możliwość dowolności nazewnictwa dokumentu faktury VAT. Do stycznia 2013 roku w nazwie tego dokumentu musiała znajdować się fraza „Faktura VAT”, od nowego roku wystawca faktury nie ma tego obowiązku.

W programie Czarodziej Faktur tę zmianę wprowadza się w kształcie wydruku dokumentu. Aby zidentyfikować właściwy kształt dokumentu przypisany do danego ciągu numeracji (proforma, faktura VAT) należy wejść w menu System -> Ciągi numeracji -> na liście po lewej stronie okna wybrać właściwy ciąg numeracji i sprawdzić, jaki kształt dokumentu jest przypisany do danego ciągu (pole „Kształt dokumentu”). Następnie należy wejść w menu System -> Kształt dokumentu -> na panelu po lewej stronie okna kliknąć przycisk „Typ” i wybrać właściwy kształt dokumentu.

Faktura uproszczona – zmiany od 1 stycznia 2013r.

Od 1 stycznia 2013 roku w dokumencie faktura uproszczona nie ma obowiązku umieszczania pełnych danych teleadresowych nabywcy, jest jedynie obowiązek umieszczania numeru NIP nabywcy.

W programie Czarodziej Faktur tę zmianę wprowadza się w kształcie wydruku dokumentu. Aby zidentyfikować właściwy kształt dokumentu przypisany do danego ciągu numeracji (proforma, faktura VAT) należy wejść w menu System -> Ciągi numeracji -> na liście po lewej stronie okna wybrać właściwy ciąg numeracji i sprawdzić, jaki kształt dokumentu jest przypisany do danego ciągu (pole „Kształt dokumentu”). Następnie należy wejść w menu System -> Kształt dokumentu -> na panelu po lewej stronie okna kliknąć przycisk „Typ” i wybrać właściwy kształt dokumentu.

Faktura zagraniczna – zmiany od 1 stycznia 2013r.

Od 1 stycznia 2013 roku dla dokumentu faktura zagraniczna, jej wystawca ma obowiązek zamieszczenia na niej informacji: „Odwrotne obciążenie”, gdy faktura wystawiona jest na dostawę towaru lub wykonanie usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku VAT jest nabywca towaru lub usługi.

W programie Czarodziej Faktur tę zmianę wprowadza się w kształcie wydruku dokumentu. Aby zidentyfikować właściwy kształt dokumentu przypisany do danego ciągu numeracji (proforma, faktura VAT) należy wejść w menu System -> Ciągi numeracji -> na liście po lewej stronie okna wybrać właściwy ciąg numeracji i sprawdzić, jaki kształt dokumentu jest przypisany do danego ciągu (pole „Kształt dokumentu”). Następnie należy wejść w menu System -> Kształt dokumentu -> na panelu po lewej stronie okna kliknąć przycisk „Typ” i wybrać właściwy kształt dokumentu.

Oryginał/Kopia - zmiany od 1 stycznia 2013 r.

Od 1 stycznia 2013 roku zniesiono obligatoryjność zamieszczania na dokumentach frazy „Oryginał” lub „Kopia”.

W programie Czarodziej Faktur tę zmianę wprowadza się w kształcie wydruku dokumentu. Aby zidentyfikować właściwy kształt dokumentu przypisany do danego ciągu numeracji (proforma, faktura VAT) należy wejść w menu System -> Ciągi numeracji -> na liście po lewej stronie okna wybrać właściwy ciąg numeracji i sprawdzić, jaki kształt dokumentu jest przypisany do danego ciągu (pole „Kształt dokumentu”). Następnie należy wejść w menu System -> Kształt dokumentu -> na panelu po lewej stronie okna kliknąć przycisk „Typ” i wybrać właściwy kształt dokumentu. Zaznaczyć pole „Oryginał/Kopia” i wcisnąć klawisz Delete, a następnie zapisać kształt dokumentu.