Opis Obszaru

Świadczymy usługi związane z tworzeniem oprogramowania dedykowanego dla Klienta. Zapewniamy zespoły analityków, projektantów, programistów, testerów, architektów systemu i kierowników projektu, dysponujących doświadczeniem w tworzeniu, rozwoju i modyfikacji oraz integracji i utrzymania oprogramowania. Zastosowane technologie oraz wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra, pozwalają na świadczenie usług w zakresie zaawansowanych systemów big data. Świadczymy usługi w oparciu o najlepsze światowe standardy w zakresie zarządzania projektami, zbierania wymagań, projektowania i wytwarzania, testowania, zarządzania usługami, co jest poparte wyszkolonym, certyfikowanym personelem.

 

Jesteśmy autorem jednego ze strategicznych systemów państwa – systemu ubezpieczeniowego dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Zajmujemy się rozwojem, utrzymaniem i eksploatacją systemów dziedzinowych dla KRUS dotyczących ubezpieczeń społecznych rolników, ubezpieczeń zdrowotnych i świadczeń krótkoterminowych i długoterminowych oraz bazy referencyjnej danych osobowych.

 

Oferujemy informatyczne systemy świadczeń emerytalno-rentowych: EMIR-SEKS/AD i FARMER. Systemy te są przez naszą spółkę regularnie aktualizowane, na bieżąco dostosowywane do wymagań organizacyjnych i prawnych. Zapewniamy podczas ich eksploatacji stałe wsparcie techniczne i rozwój aplikacji. EMIR-SEKS/AD i FARMER to rozwiązania profesjonalne, spełniające najwyższe wymagania wydajności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

 

Świadczymy usługi MFaaS (Mainframe as a Service). Mimo, że technologia mainframe liczy sobie ponad 50 lat, jest nadal niezawodną, solidną i obiecującą platformą. Wiele instytucji i firm używa jej obecnie i będzie z niej korzystać przez wiele kolejnych lat.

Dane Kontaktowe

+48 52 32 32 302

Oferujemy następujące rozwiązania:

  • EMIR-SEKS/AD – system do obsługi, wyliczania oraz wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Eksploatowany w wielu oddziałach ZUS w całym kraju, jest jednym z trzech rozwiązań informatycznych realizujących tego typu świadczenia w Polsce.

 

  • FARMER – centralny system świadczeń emerytalno-rentowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), obsługiwany w modelu współpracy na zasadzie outsourcingu, użytkowany jest  przez centralę KRUS i wszystkie jednostki organizacyjne całego kraju. Część serwerowa systemu, realizująca między innymi funkcje logiki biznesowej, umiejscowiona jest na wydajnej i bezpiecznej platformie mainframe. Serwer ten udostępnia aplikacjom końcowym klienta usługi sieciowe (web services). Klienci systemu korzystają z przeglądarki internetowej, bądź z dedykowanych aplikacji.

 

Systemy Ubezpieczeniowe dla KRUS:

  • nSIU – system informatyczny ubezpieczeń, będący centralnym systemem KRUS, obsługiwany w modelu współpracy na zasadzie outsourcingu, użytkowany jest  przez centralę KRUS i wszystkie 271 jednostki organizacyjne w całym kraju. System jest udostępniony dla ponad 3 tysięcy użytkowników, którzy korzystają z przeglądarki internetowej. Jest  jednym z głównych systemów w Polsce, który zarządza ubezpieczeniami społecznymi i wypłaca świadczenia. System posadowiony jest w dwóch wysokiej klasy centrach przetwarzania danych Asseco Data Systems.
  • KACHNA – to obecny system do obsługi ubezpieczeń zdrowotnych rolników i członków ich rodzin. System jest zintegrowany z systemem nSIU w zakresie centralnego zasobu danych osobowych, wymiany danych z NFZ oraz statystyk. System zasila również danymi system eKRUS. System eksploatowany we wszystkich 271 jednostkach organizacyjnych i placówkach terenowych w całym kraju.

 

Usługa MFaaS (Mainframe as a Service)

Mimo, że technologia mainframe liczy sobie ponad 50 lat, jest nadal niezawodną, solidną i obiecującą platformą. Wiele instytucji i firm używa jej obecnie i będzie z niej korzystać przez wiele kolejnych lat.

Usługę MFaaS oferujemy w trzech rodzajach:

  1. Zdalna administracja i utrzymanie środowiska klienta w jego (lub podwykonawcy) witrynie.
  2. Migracja środowiska klienta do naszej infrastruktury przy zdalnej administracji przez pracowników klienta.
  3. Migracja środowiska klienta do naszej infrastruktury dzięki naszej lokalnej obsłudze i administracji.

Rozwiązania Dedykowane w liczbach:

7.500

użytkowników systemów KRUS i ZUS

17 mln

operacji odczytu dziennie

231

jednostek KRUS i ZUS

1.300.000

świadczeniobiorców KRUS

System nSIU w liczbach:

3 000+

online użytkowników systemu

3.5 mln

linii kodu systemu nSIU

50 mln

miesięcznie wystąpień usług z poziomu formatki użytkownika

1 mld

zapisanych operacji księgowych w systemie