FARMER

O PRODUKCIE

FARMER to nowoczesny i elastyczny system do obsługi, wyliczania oraz wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

System jest na bieżąco aktualizowany, dostosowywany do nowych wymagań organizacyjnych i prawnych. ADS zapewnia utrzymanie produkcyjne systemu, wsparcie techniczne, wsparcie użytkowników końcowych oraz rozwój aplikacji.

TECHNOLOGIA

Jądro systemu pracuje w środowisku komputera klasy mainframe. Część peryferyjnych komponentów systemu pracuje również pod kontrolą systemu Linux.

Główne wymagania dla oprogramowania:

 • System operacyjny: z/OS,
 • System teleprzetwarzania: CICSTS lub równoważny,
 • System zarządzania bazą danych: ADABAS,
 • Język programowania: NATURAL , ASSEMBLER, PL/I, Java,
 • Oprogramowanie komunikacyjne klasy middleware,
 • Serwer aplikacji dla wersji usługowej.

 

Główne wymagania sprzętowe:

 • Procesor klasy zSeries,
 • Łącze przetwarzania o szybkości minimum 19200 bps,
 • Terminale 3274, obsługa protokołu SNA lub komputery PC z emulatorami terminala,
 • Infrastruktura do replikacji baz danych w czasie rzeczywistym,
 • Drukarki wielkonakładowe.
DANE KONTAKTOWE

Asseco Data Systems S.A.

 

 +48 601 675 241

Andrzej Wierzbowski

KORZYŚCI

System FARMER w znaczącym stopniu wspomaga działalność Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie obsługi świadczeń emerytalno-rentowych.

Do korzyści wynikających z jego eksploatacji możemy zaliczyć:

Aktualność

System FARMER jest regularnie aktualizowany, na bieżąco dostosowywany do wymagań organizacyjnych KRUS oraz do zmieniających się uwarunkowań prawnych.

Nowoczesność

System FARMER oprócz wersji terminalowej, w której użytkownicy pracują z terminali typu 3274, jest dostępny w wersji usługowej. W tej wersji system udostępnia zestaw usług sieciowych,  wykorzystywanych przez aplikacje przeglądarkowe. W wybranych zakresach system korzysta ze standardów XML i podpisu elektronicznego.

Efektywność

W związku z zastosowaniem najnowszych technologii do przetwarzania dużej ilości danych, czyli komputerów klasy Mainframe oraz wydajnego silnika bazy danych ADABAS, system pozwala na efektywną pracę i szybką realizację co najmniej setek tysięcy zapytań.

OFERTA

Jak już wspomniano FARMER jest systemem dedykowanym dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego a ADS zajmuje się jego eksploatacją produkcyjną oraz rozwojem.

Natomiast w zakresie używanych w tym systemie  technologii Natural, Adabas, EntireX firma ADS posiada bardzo wysokie kompetencje, które jest w stanie udostępniać zainteresowanym podmiotom na zasadach do uzgodnienia.

REALIZACJE

Wszystkie oddziały KRUS w kraju.