FARMER

O PRODUKCIE

FARMER to nowoczesny i elastyczny system do obsługi, wyliczania oraz wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

System jest na bieżąco aktualizowany, dostosowywany do nowych wymagań organizacyjnych i prawnych. ADS zapewnia utrzymanie produkcyjne systemu, wsparcie techniczne, wsparcie użytkowników końcowych oraz rozwój aplikacji.

TECHNOLOGIA

Jądro systemu pracuje w środowisku komputera klasy mainframe. Część peryferyjnych komponentów systemu pracuje również pod kontrolą systemu Linux.

Główne wymagania dla oprogramowania:

 • System operacyjny: z/OS,
 • System teleprzetwarzania: CICSTS lub równoważny,
 • System zarządzania bazą danych: ADABAS,
 • Język programowania: NATURAL , ASSEMBLER, PL/I, Java,
 • Oprogramowanie komunikacyjne klasy middleware,
 • Serwer aplikacji dla wersji usługowej.

 

Główne wymagania sprzętowe:

 • Procesor klasy zSeries,
 • Łącze przetwarzania o szybkości minimum 19200 bps,
 • Terminale 3274, obsługa protokołu SNA lub komputery PC z emulatorami terminala,
 • Infrastruktura do replikacji baz danych w czasie rzeczywistym,
 • Drukarki wielkonakładowe.
DANE KONTAKTOWE

Asseco Data Systems S.A.

 

 +48 601 675 241

Andrzej Wierzbowski

KORZYŚCI

System FARMER w znaczącym stopniu wspomaga działalność Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie obsługi świadczeń emerytalno-rentowych.

Do korzyści wynikających z jego eksploatacji możemy zaliczyć:

Aktualność

System FARMER jest regularnie aktualizowany, na bieżąco dostosowywany do wymagań organizacyjnych KRUS oraz do zmieniających się uwarunkowań prawnych.

Nowoczesność

System FARMER oprócz wersji terminalowej, w której użytkownicy pracują z terminali typu 3274, jest dostępny w wersji usługowej. W tej wersji system udostępnia zestaw usług sieciowych,  wykorzystywanych przez aplikacje przeglądarkowe. W wybranych zakresach system korzysta ze standardów XML i podpisu elektronicznego.

Efektywność

W związku z zastosowaniem najnowszych technologii do przetwarzania dużej ilości danych, czyli komputerów klasy Mainframe oraz wydajnego silnika bazy danych ADABAS, system pozwala na efektywną pracę i szybką realizację co najmniej setek tysięcy zapytań.

OFERTA

Jak już wspomniano FARMER jest systemem dedykowanym dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego a ADS zajmuje się jego eksploatacją produkcyjną oraz rozwojem.

Natomiast w zakresie używanych w tym systemie  technologii Natural, Adabas, EntireX firma ADS posiada bardzo wysokie kompetencje, które jest w stanie udostępniać zainteresowanym podmiotom na zasadach do uzgodnienia.

REALIZACJE

Wszystkie oddziały KRUS w kraju.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.

POLITYKA PRYWATNOŚCI