Opis Obszaru

Świadczymy usługi związane z tworzeniem oprogramowania dedykowanego dla Klienta. Zapewniamy zespoły analityków, projektantów, programistów, testerów, architektów systemu i kierowników projektu, dysponujących doświadczeniem w tworzeniu, rozwoju i modyfikacji oraz integracji i utrzymania oprogramowania. Zastosowane technologie oraz wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra, pozwalają na świadczenie usług w zakresie zaawansowanych systemów big data. Świadczymy usługi w oparciu o najlepsze światowe standardy w zakresie zarządzania projektami, zbierania wymagań, projektowania i wytwarzania, testowania, zarządzania usługami, co jest poparte wyszkolonym, certyfikowanym personelem.

 

Jesteśmy autorem jednego ze strategicznych systemów państwa – systemu ubezpieczeniowego dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Zajmujemy się rozwojem, utrzymaniem i eksploatacją systemów dziedzinowych dla KRUS dotyczących ubezpieczeń społecznych rolników, ubezpieczeń zdrowotnych i świadczeń krótkoterminowych oraz bazy referencyjnej danych osobowych.

 

Systemy Ubezpieczeniowe dla KRUS

 • nSIU – to nowy system informatyczny ubezpieczeń społecznych będący centralnym systemem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). System użytkowany jest przez Centralę KRUS i 271 Placówek Terenowych całego kraju. System jest dostępny 24/7/365 i codziennie używa go ponad 3 000 użytkowników, którzy korzystają z przeglądarki internetowej. System nSIU obejmuje ubezpieczenia społeczne, świadczenia krótkoterminowe, statystykę KRUS i wypadki rolnicze (włączone do nSIU w 2016 roku funkcjonalności poprzedniego systemu WYPROL). Napisany został w technologii JAVA EE, ORACLE i wdrożony w październiku 2015 roku po pełnej migracji wszystkich danych z systemu KRUSnal opartego o ADABAS i KRUSnal-C opartego o ORACLE). System obsługiwany jest w modelu współpracy na zasadzie outsourcingu (przetwarzanie w dwóch ośrodkach obliczeniowych ADS z replikacją online bazy danych do ośrodka zapasowego). System nSIU udostępnia wszystkie funkcjonalności w trybie online, w tym wszystkie sprawozdania, raporty, zaświadczenia, generowane w czasie rzeczywistym na życzenie użytkownika. System nSIU posiada również główny, centralny zasób danych osobowych ubezpieczonych w KRUS (CZDO), który jest referencyjny dla innych systemów dziedzinowych KRUS zintegrowanych z nSIU, jak np. FARMER, Archiwum i Workflow. Obecnie trwa rozbudowa systemu o pełen zakres obecnego systemu KACHNA, tym samym nSIU będzie również obsługiwał ubezpieczenia zdrowotne rolników.

 

 • KACHNA – to obecny system do obsługi ubezpieczeń zdrowotnych rolników i członków ich rodzin. System jest zintegrowany z systemem nSIU w zakresie centralnego zasobu danych osobowych, wymiany danych z NFZ oraz statystyk. System zasila również danymi system eKRUS. System eksploatowany we wszystkich 271 jednostkach organizacyjnych i placówkach terenowych w całym kraju.

 

Obszar posiada kompetencje w zakresie:

 • Zarządzania: PRINCE2, MoR, ITIL.
 • Tworzenia aplikacji na zamówienie zgodnie z najlepszymi praktykami oraz przy wykorzystaniu zaawansowanej inżynierii oprogramowania:
  • Wytwarzanie oprogramowania zgodnie z metodykami RUP, Scrum, XP.
  • Analiza wymagań – kompleksowa analiza w zakresie analizy procesów biznesowych przedsiębiorstwa (BPMN), od analizy wymagań biznesowych, po identyfikację i specyfikację wymagań systemowych (UML).
  • Analiza i projektowanie – opracowywanie architektury systemu oraz szczegółowego projektu systemu (OOAD, UML).
  • Implementacja – Implementacja złożonych, wydajnych i wysokodostępnych systemów z zastosowaniem szerokiej gamy języków programowania, frameworków i technologii (między innymi Java EE/SE, PL/SQL, JavaScript, ExtJS).
  • Wiedza merytoryczna w zakresie systemów finansowo-księgowych oraz systemów ubezpieczeń.
  • Testy manualne – testy w oparciu o metodyki zwinne oraz Waterfall.
  • Testy automatyczne interfejsów WEBowych:

– Testy serwisów dynamicznie generowanych

– Tworzenie narzędzi wspomagających testy

– Tworzenie Framework-ów na potrzeby procesu testów

 • Testy automatyczne WEBService-ów.
 • Testy wydajnościowe – realizacja testów obciążeniowych, przeciążeniowych, wydajnościowych, analiza wąskich gardeł.
 • Continuous Integration – doświadczenie we wprowadzaniu i utrzymaniu procesu ciągłej integracji
 • Continuous Deployment – zarówno na potrzeby development-u jak i produkcji.
 • Continuous Delivery – zintegrowanie automatów testowych z procesem Continuous Deployment oraz generowanie raportów stanowiących podstawę dla procesu decyzyjnego podczas Continuous Delivery.
 • Automatyczne zarządzanie i utrzymanie środowisk deweloperskich/testowych/odbiorowych.
 • Automatyczne wersjonowanie baz danych.
 • Analiza i Consulting w zakresie procesu wytwarzania.
 • Wdrożenia systemów.
 • Utrzymania systemów.

Dane Kontaktowe

+48 91 480 13 18

Oferujemy również następujące usługi/produkty programistyczne:

Jeśli są Państwo zainteresowani poniższymi produktami, zapraszamy do kontaktu: tel. +48 42 675 64 19; e-mail: development@assecods.pl

Usługa tworzenia aplikacji na zamówienie klienta według jego indywidualnych potrzeb i wymagań. Zespół rozwoju oprogramowania szczególnie specjalizuje się w rozwiązaniach związanych z zarządzaniem dokumentami i informacją oraz systemach klasy workflow.

 

Usługa tworzenia aplikacji mobilnych, dzięki wykorzystaniu w naszych rozwiązaniach powtarzalnych elementów jesteśmy w stanie w stosunkowo krótkim czasie przygotować wersje aplikacji na dowolne urządzenia z systemem Android.

 

Systemy pozwalające na wykreowanie wiadomości na podstawie danych dostarczanych w dowolnych formatach oraz na realizację wysyłki dokumentów, a także materiałów marketingowych, umów, regulaminów, aneksów oraz innych informacji.

 

 

Zestaw aplikacji (Koliber.DOK Admin, Koliber.DOK, Koliber.DOK Klient), które umożliwiają szeroko rozumiane zarządzanie dokumentami elektronicznymi w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Produkt powstał i jest rozwijany w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską.

Repozytorium Dokumentów Pracowniczych to system, który pozwala odwzorować istniejące, papierowe archiwum teczek pracowniczych, do postaci elektronicznej. Dzięki temu możliwe jest zarządzanie nimi poprzez zwykłą przeglądarkę internetową z zachowaniem bezpieczeństwa. System składa się z 2 modułów: Importer dokumentów oraz Interfejs graficzny.

 

System nSIU w liczbach:

20

lat doświadczenia w ubezpieczeniach społecznych rolników i ich członków rodzin

700+

stron dokumentacji użytkownika

3.000+

online użytkowników systemu

3.000+

Użytkowników szkolonych okresowo online poprzez platformę e-learning

3.000+

użytkowników ma dostęp do infolinii merytorycznej

3.5 mln+

linii kodu systemu nSIU

50 mln+

miesięcznie wystąpień usług z poziomu formatki użytkownika

1 mld

zapisanych operacji księgowych w systemie

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.

POLITYKA PRYWATNOŚCI