Opis Obszaru

Oferujemy nowoczesną, zaawansowaną platformę kompetencyjno-szkoleniową, która wspiera naszych klientów w unowocześnianiu szeroko rozumianych procesów HR, obejmujących m.in. rekrutację i selekcję, adaptację nowych pracowników, systemy motywacyjne, ocenę wyników pracy, ocenę i planowanie rozwoju kompetencji. Platforma aHCM umożliwia organizacji sprostanie tym wyzwaniom dzięki kompleksowemu podejściu do procesów zarządzania wiedzą i rozwojem kapitału ludzkiego.

Dane Kontaktowe

+48 58 550 95 95

Oferujemy następujące rozwiązania

aHCM (Asseco Human Capital Management) kompleksowe narzędzie umożliwiające badanie, ewidencjonowanie i rozwijanie kompetencji pracowników, w jego skład chodzą następujące moduły:

  • Staff – struktura organizacyjna, opisy stanowisk, kompetencje, oceny
  • Recruiting – zarządzanie procesem rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej
  • Performance – możliwość zarządzania przez cele, monitoring efektywności
  • Learning – moduł zarządzania szkoleniami i wiedzą
  • Collaboration – wsparcie procesów komunikacji i współpracy
  • Knowledge – szeroka baza opracowań dostępnych 24/7
  • Career – plany oraz wsparcie sukcesji i kariery pracowników

Z sektorem szkolnictwa wyższego współpracujemy od kilkunastu lat. Dostarczamy platformy edukacyjne, oprogramowanie Akademickich Biur Karier, systemy ERP, szkolenia oraz sprzęt do kilkudziesięciu uczelni w Polsce i na świecie.

 

Przedstawiamy propozycję usług, szkoleń i rozwiązań wspierających jakość kształcenia oraz zarządzanie na Uczelniach Wyższych.

 

Koliber to system do zarządzania nowoczesną firmą, który pozwala na zarządzanie elektronicznym obiegiem wszystkich dokumentów w organizacji oraz na sprawny przepływ informacji i decyzji, a tym samym przyśpiesza obsługę procesów biznesowych, takich jak: rozliczanie faktur, procesy zakupowe, procesy kadrowe, zarządzanie projektami, budżetowanie i wiele innych.

 

Broszura aHCM

aHCM PL

Systemy Zarządzania Kapitałem Ludzkim w liczbach

500.000+

użytkowników korzysta z systemu aHCM

250+

wdrożeń w sektorze publicznym i komercyjnym

150

gotowych szkoleń e-learning

400

zadań organizacyjnych w systemie aHCM