Opis Obszaru

Oferujemy nowoczesną, zaawansowaną platformę kompetencyjno-szkoleniową, która wspiera naszych klientów w unowocześnianiu szeroko rozumianych procesów HR, obejmujących m.in. rekrutację i selekcję, adaptację nowych pracowników, systemy motywacyjne, ocenę wyników pracy, ocenę i planowanie rozwoju kompetencji. Platforma aHCM umożliwia organizacji sprostanie tym wyzwaniom dzięki kompleksowemu podejściu do procesów zarządzania wiedzą i rozwojem kapitału ludzkiego.

Dane Kontaktowe

+48 58 550 95 95

Oferujemy następujące rozwiązania:

aHCM (Asseco Human Capital Management) kompleksowe narzędzie umożliwiające badanie, ewidencjonowanie i rozwijanie kompetencji pracowników, w jego skład chodzą następujące moduły:

  • Staff – struktura organizacyjna, opisy stanowisk, kompetencje, oceny
  • Recruiting – zarządzanie procesem rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej
  • Performance – możliwość zarządzania przez cele, monitoring efektywności
  • Learning – moduł zarządzania szkoleniami i wiedzą
  • Collaboration – wsparcie procesów komunikacji i współpracy
  • Knowledge – szeroka baza opracowań dostępnych 24/7
  • Career – plany oraz wsparcie sukcesji i kariery pracowników

Przedstawiamy propozycję usług, szkoleń i rozwiązań wspierających jakość kształcenia oraz zarządzanie na Uczelniach Wyższych.

Systemy Zarządzania Kapitałem Ludzkim w liczbach:

500.000+

użytkowników korzysta z systemu aHCM

250+

wdrożeń w sektorze publicznym i komercyjnym

150

gotowych szkoleń e-learning

400

zadań organizacyjnych w systemie aHCM