Koliber

O PRODUKCIE
Koliber – System Zarządzania Procesami i Obiegiem Informacji w Organizacji

Nowoczesny System Zarządzania Organizacją zwiększy Twoją przewagę nad konkurencją.

 

Sprawne i bezpieczne zarządzanie procesami decyzyjnymi w firmie przy codziennym wzroście liczby danych i dokumentów jest dla każdej organizacji dużym wyzwaniem. Sercem każdej firmy jest system klasy ERP, który stanowi bazę informacji dla pozostałych systemów firmy. Koliber to nie tylko elektroniczny obieg dokumentów. To system do zarządzania nowoczesną firmą, który pozwala na zarządzanie elektronicznym obiegiem wszystkich dokumentów w organizacji oraz sprawny przepływ informacji i decyzji, a tym samym przyśpiesza obsługę procesów biznesowych, takich jak: rozliczanie faktur, procesy zakupowe, procesy kadrowe, zarządzanie projektami, budżetowanie i wiele innych.

 

System Koliber zbudowany jest w sposób modułowy, co pozwala na dołączanie kolejnych modułów, gdy firma ich potrzebuje, a także ich wyłączanie, w sytuacji, gdy nie są potrzebne. Poszczególne moduły systemu wspierają wszystkie najbardziej popularne procesy biznesowe przedsiębiorstwa m.in: faktury kosztowe, sprzedaż, zaopatrzenie, dokumenty formalne, kontroling, zarządzanie produktami i usługami, obsługę HR, delegacje, nieobecności oraz wiele specyficznych i  indywidualnych procesów, które zachodzą w różnego rodzaju firmach i instytucjach.

Czego potrzebujesz by korzystać z Kolibra?

Masz dostęp do Internetu? Świetnie, tyle wystarczy! Koliber dostępny jest on-line, jako system, który umożliwia pracownikom pracę z poziomu przeglądarki internetowej na komputer oraz w aplikacji mobilnej.

 

 • System Koliber jest udostępniany poprzez dowolną przeglądarkę www.
 • Każdy użytkownik otrzymuje do niego dostęp za pomocą loginu i hasła.
 • Narzędzie oferujemy z gotowym zestawem szablonów, ułatwiającym rozpoczęcie pracy z elektronicznym repozytorium dokumentów.
 • Każdy użytkownik zostaje przez nas przeszkolony.
DANE KONTAKTOWE

Asseco Data Systems S.A.
ul. Podolska 21
81-321 Gdynia

 

koliber@assecods.pl

Koliber dla branży:

Uczelnie wyższe

Jak sprostać wyzwaniom nowocześniej uczelni?

 

Na uczelniach wyższych realizowane są różnego rodzaju projekty: inwestycyjne, naukowo – badawcze, dydaktyczne, inne. Każdemu z tych przedsięwzięć towarzyszy szereg procesów rozliczeniowych, które muszą być zrealizowane w wyznaczonym czasie i zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz budżetem. Rozwiązaniem jest wdrożenie systemu, który obsłuży wszystkie te potrzeby uczelni wyższych.

Skomponuj System Koliber dla potrzeb uczelni wyższej.

 

Oferta Asseco dla Uczelni Wyższych dostępna jest na dedykowanej stronie:  dlauczelni.assecods.pl

Kancelarie prawne

Jak optymalizować pracę w kancelarii prawnej?

 

W każdej kancelarii przychodzi taki moment, gdy powiększa się liczba prowadzonych spraw, wykonywanych czynności, planowanych zadań, rozliczenia projektów, a wtedy zapanowanie nad tym wymaga wprowadzenia odpowiedniego systemu do organizacji pracy i zarządzania. Rozwiązania informatyczne optymalizujące prace, są także potrzebne prawnikom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Inwestycja w technologie jest zatem dla nich kluczowym priorytetem w kontekście rozwoju kancelarii, podnoszenia zysków i zwiększania efektywności.

Skomponuj System Koliber dla potrzeb kancelarii prawnej.

Firma z wieloma oddziałami

Jak usprawnić zarządzanie i pracę w firmie, która posada wiele oddziałów w różnych lokalizacjach?

 

Zarządzanie firmą z wieloma oddziałami, które znajdują się w różnych lokalizacjach, to nie lada wyzwanie pod względem dostępu do aktualnych danych, dokumentów i procesów. System Koliber pozwala na usprawnienie przepływu informacji, a także przyśpieszenie wielu biznesowych procesów. Pracownicy z różnych lokalizacji mają dostęp do  jednej bazy dokumentów, np. faktur, zapotrzebowań, danych kadrowych, itp., co pozwala im pracować na wspólnych danych.

Skomponuj System Koliber dla potrzeb firmy z wieloma oddziałami.

Biura rachunkowe

Jak usprawnić pracę biura rachunkowego?

 

Zarządzanie nowoczesnym biurem rachunkowym to przede wszystkim szybka i sprawna obsługa klientów. Elektroniczny dostęp do dokumentów, zwłaszcza faktur, pozwala na sprawną obsługę klientów biura. Już nigdy żadna faktura nie zostanie zgubiona i nie zaksięgowana. Ponadto System Koliber pomoże zarządzać także innymi obszarami biura rachunkowego, jak HR czy finanse. System ten jest pomocny zarówno dla małego, jak i dużego biura rachunkowego.

Skomponuj System Koliber dla potrzeb biura rachunkowego.

Kluczowe moduły dostępne w systemie Koliber

Moduł Struktura organizacyjna i kontrolingowa pozwala na zarządzanie informacjami o strukturach w firmie, podległości i stanowiskach kierowniczych. Struktury wykorzystywane są do ścieżek akceptacji w całym systemie Koliber.

Moduł Delegacje ma na celu usprawnić proces przygotowania wyjazdu pracowników na delegacje, a następnie ich rozliczanie i akceptowanie.

Moduł udostępnia takie funkcjonalności jak:

 • Składanie wniosków o delegację.;
 • Obieg wyceny i rezerwacji zasobów (noclegi, bilety, itd.) przez wskazane jednostki organizacyjne;
 • Obieg akceptacji wniosków;
 • Rozliczanie zatwierdzonego wniosku (krajowego lub zagranicznego) po odbyciu delegacji: dekretacje na projekty/MPK, rejestracje wydatków, noclegów, biletów, itd., wyliczanie diet, ryczałtów, kilometrówek;
 • Obieg zatwierdzania rozliczenia;
 • Integracja z systemem FK pozwala na automatyczne księgowanie delegacji w systemie FK.

Moduł Teczki projektowe ma za zadanie świadczyć wsparcie w procesie sprzedaży, a następnie realizacji i utrzymania projektu.

Moduł udostępnia takie funkcjonalności jak:

 • Rejestrację projektów (metryki) zarówno te dla podpisanych umów, prospekty handlowe jak również wewnętrzne firmowe;
 • Rejestrację całej dokumentacji wraz z załącznikami;
 • Rejestrację i zarządzanie ryzykami;
 • Rejestrację i akceptację rozliczeń wewnętrznych pomiędzy działami wynikającymi z prowadzonego projektu;
 • Zlecanie i procesowanie wystawienia faktury sprzedażowej (zebranie wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury z projektu) oraz integracja z systemem Fakturowania w celu przygotowania faktury w systemie zewnętrznym oraz pobierania obrazu faktury i stanu płatności;
 • Obsługa Projektów dofinansowanych – dla projektów dofinansowanych z UE istnieje możliwość uruchomienia funkcjonalności związanej z prowadzeniem budżetów i listy zadań wskazanych we wnioskach o dofinansowanie jak również przygotowanie szablonów wydruków dokumentów potrzebnych do rozliczeń;
 • Wprowadzanie, aktualizację, akceptację kolejnych wersji planów finansowych z podziałem na przychody, koszty (zewnętrzne, wewnętrzne, delegacje, umowy, amortyzacje, itd.) wraz z mechanizmami wyceniania MSR i naliczania rezerw na stratę. Koliber ma zaimplementowany mechanizm nadchodzącego MSR 15;
 • Raportowanie finansowe wg odchyleń i stanu aktualnego projektów;
 • Rejestracja kart pracy przez pracowników zobligowanych do ich wypełniania oraz proces akceptacji i automatycznego przeliczania wg stawek w planach finansowych kosztów wytworzenia;
 • Zintegrowane moduły Faktur, Zapotrzebowania, Dokumentów formalnych i innych, co pozwala w jednym miejscu przeglądać wszystkie dane związane z prowadzonym projektem.

Moduł CRM wspiera ewidencję i raportowanie planów sprzedażowych handlowców w firmie oraz prowadzenie prac handlowych do momentu podpisania umowy.

Moduł udostępnia takie funkcjonalności jak:

 • Rejestrację prospektów, planów sprzedażowych;
 • Procesowanie prospektu przez kolejne plany wraz z wersjonowaniem planu finansowego;
 • Rejestrację dokumentów;
 • Raportowanie i statystyki sprzedaży.

Moduł Referencje ma na celu wsparcie ewidencję i przeszukiwanie referencji w firmie po zakończonych projektach. Moduł przechowuje skany wraz z podstawowymi informacjami o zakończonym projekcie oraz wystawionej referencji.

Moduł Rejestr uprawnień służy do ewidencji, weryfikacji, akceptacji uprawnień pracowników do różnych zasobów w firmie (np. do zasobów sieciowych IT). W przypadku rozwiązania umowy z pracownikiem system rozpoczyna proces odbierania uprawnień poprzez wysłanie kontr-wniosków o odebranie wcześniej przydzielonych uprawnień.

Moduł udostępnia takie funkcjonalności jak:

 • Składanie wniosków o dostęp do zasobów firmowych, np. do zasobów, do których bez dodatkowych pozwoleń pracownik nie ma dostępu lub np. o uprawnienia dla nowych pracowników (założenie kont, udostępnienie danych, itd.);
 • Automatyczne wysłanie wniosków o odebranie przydzielonych uprawnień;
 • Obieg weryfikacji i akceptacji wniosku o dostęp poprzez przełożonych, poprzez gestorów zasobów, bądź osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

Moduł Gospodarka materiałowa własna służy do bieżącej ewidencji środków trwałych i wyposażenia poprzez wsparcie procesu inicjacji środka trwałego lub wyposażenia, zmiany przypisania środków trwałych i wyposażenia, zgłaszania zbędności, odsprzedaży i likwidacji.

Moduł udostępnia takie funkcjonalności jak:

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, które znajdują się na wyposażeniu firmy;
 • Rejestrowanie przyjęcia, wypożyczenia, wydawania użytkownikom, przekazywania do serwisu, przekazania do likwidacji, itd.;
 • Prowadzenie specyfikacji technicznej środka trwałego, jego zmiany, modyfikacje, rozbudowy.

Moduł Inwentaryzacja ma na celu wesparcie procesu inwentaryzacji w organizacji oraz umożliwić pracownikom zweryfikowanie wyposażenia za pomocą np. telefonu komórkowego.

Moduł udostępnia takie funkcjonalności jak:

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, które znajdują się na wyposażeniu firmy;
 • Rejestrowanie przyjęcia, wypożyczenia, wydawania użytkownikom, przekazywania do serwisu, przekazania do likwidacji, itd.;
 • Prowadzenie specyfikacji technicznej środka trwałego, jego zmiany, modyfikacje, rozbudowy.

Moduł wniosków własnych:

 • wspiera przenoszenie różnych wniosków z wersji papierowych na elektroniczne poprzez zaprojektowanie formularza z podstawowymi polami oraz zamodelowania procesu w bpmn2.0.
 • umożliwia:
  • Zdefiniowanie dowolnego formularza z polami takimi jak: tekstowe, opisowe, daty, liczby, wartości logiczne (true/false), załączniki, lista wyboru pracownika, itd.
  • Zaprojektowanie procesu obiegu dla takiego formularza.
  • Automatyczne procesowanie dokumentów na bazie formularzy i przypisanych do nich procesów.

Moduł może zostać wykorzystany np. do:

 • Ograniczenia wysyłania wersji papierowych wniosków socjalnych/HR poprzez umożliwienie podłączenia skanu dokumentu wraz z opisem dokumentu.
 • Ograniczenie przesyłania wersji papierowych ankiet, zgód, itd.

Moduł Obsługa HR i teczki projektowe ma na celu wsparcie procesów kadrowych w firmie: rekrutację, zatrudnianie, zmiany umów, rozwiązanie umów, przydzielanie premii.

Moduł udostępnia takie funkcjonalności jak:

 • Składanie wniosków o:
  • Podpisanie umowy zatrudnienia: etat / współpraca / zlecenie / dzieło;
  • Zmiany umowy z pracownikiem: podwyżki, przeniesienia do innych działów, itd.;
  • Rozwiązanie umowy z pracownikiem;
 • Wniosek o premie / dodatkowe wynagrodzenie (zadaniowe / handlowe / uznaniowe);
 • Obieg akceptacji wniosków przez przełożonych i weryfikację działów kadrowych;
 • Powiadomienia mailowe o przychodzących nowych pracownikach lub odchodzących danego dnia;
 • Generowanie zadań dla wyznaczonych grup osób związanych z przyjęciem lub odejściem pracownika.

W ramach teczki pracownika – moduł przechowuje w jednym miejscu informacje:

 • Skany umów i innych dokumentów pracownika (aneksy, umowy lojalnościowe, itd.);
 • Przechowywanie pasków wynagrodzeń;
 • Przechowywanie informacji o wydanych zasobach (IT / telekomunikacja / pełnomocnictwa / dokumenty / itd.);
 • Generowanie obiegówki;
 • Generowanie obiegu weryfikacji zasobów dla długotrwałych nieobecności.

Moduł Windykacja ma na celu wsparcie procesów weryfikacji i ponaglania płatnika w przypadku braku płatności. Proces dokonywany jest dwu stopniowo:

 • Weryfikacja wewnętrzna – powiadomienia i ponaglenia do kierownika projektu / opiekuna klienta w celu wyjaśnienia zaległości w płatnościach.
 • Wysyłanie ponagleń – przygotowanie pism na podstawie szablonów z wezwaniami do zapłaty.

W module dla każdego kontrahenta przechowywana jest historia korespondencji, wysyłanych pism, ponagleń wraz z przypomnieniami o zadaniach związanych z prowadzonymi windykacjami.

Moduł Flota samochodowa ma na celu ewidencję i rozliczanie samochodów służbowych wykorzystywanych przez pracowników wraz z planowaniem przeglądów i akcji serwisowych oraz samochodów prywatnych używanych do celów służbowych.

Moduł Księga jakości ma na celu wsparcie rejestracji i zarządzanie procedurami wykorzystywanymi w firmie przy realizacji zadań w pionach wraz z ich wersjonowaniem i udostępnianiem odpowiednich szablonów i załączników.

Moduł Księga audytów ma na celu przygotowanie i wsparcie przeprowadzanego audytu w pionach / działach / zespołach. Moduł wspiera przygotowanie zespołu audytorów, komunikacja z pracownikami jednostki audytowanej, gromadzenie informacji i dokumentacji wraz z zadaniami i wnioskami.

Moduł Zarządzanie zgłoszeniami RODO ma na celu udostępnić interfejs dla osób spoza organizacji, które będą mogły zgłosić chęć weryfikacji / uaktualnienia / potrzebę informacji / żądanie usunięcia swoich danych osobowych. Moduł umożliwia procesowanie zgłoszonego żądania wraz z danymi autora do administratorów systemów w organizacji w celu wymuszenia realizacji zgłoszonego zadania wraz z przedstawieniem potwierdzenia wykonanego zadania, a następnie informuje użytkownika o zakończonej procedurze.

Moduł Budżetowanie pozwala na zaplanowanie kosztów jednostek w organizacji dla jego właścicieli z podziałem na koszty pracownicze, umowy współpracy, zakupy, amortyzacje, usługi zewnętrzne oraz koszty stałe. Dodatkowo system pozwala na przeliczanie kosztów na konta techniczne przy zdefiniowanych kluczach podziałowych.

Moduł udostępnia wersjonowanie kolejnych planów budżetowych wraz z akceptacjami (umożliwia import danych z wykonania dla zamkniętych miesięcy i aktualizuje budżet jednostek). Przy wdrożeniu modułu Teczki projektowe pozwala również na podsumowania danych na poziomie agregującym jednostki: marży I wraz z kosztami jednostek.

Moduł Kancelaria ma na celu wsparcie procesu rejestrowania wszelkich dokumentów wpływających do firmy oraz dokumentów wychodzących z firmy.

Moduł udostępnia takie funkcjonalności jak:

 • Rejestrowanie dokumentów przychodzących, wychodzących na podstawie: skanów w folderze sieciowym (zarówno ręczne tworzenie jak i automat skanujący katalog w poszukiwaniu nowych plików);
 • Możliwość wykorzystania funkcjonalności skanerów do rozpoznawania kodów kreskowych znakujących kolejne dokumenty;
 • Skrzynki email;
 • Elektroniczny rejestr dokumentów wpływających do kancelarii centralnej bądź oddziałowej;
 • Automatyczny system przekazywania dokumentu do osoby lub grupy osób;
 • Unikatowa numeracja dokumentów w kancelarii;
 • Generowanie książki nadawczej dla poczty z pism wychodzących;
 • Udostępnianie zgrupowanych dokumentów dla użytkownika;
 • Powiadomienia o konieczności wykonania zadania;
 • Szybkie wyszukiwanie potrzebnego dokumentu;
 • Integracja z e-nadawcą Poczty Polskiej pozwala na szybkie rejestrowanie przesyłek w jednym systemie.

Moduł Faktury kosztowe ma na celu wsparcie obiegu wpływającej faktury kosztowej poprzez wszystkie działy odpowiedzialne za dekretowanie, podpisywanie, księgowanie.

Moduł udostępnia takie funkcjonalności jak:

 • Elektroniczną dekretację i akceptację faktur kosztowych: na jeden bądź wiele MPK/projekty;
 • Powiązanie faktury z dokumentem z kancelarią, zapotrzebowaniem lub delegacją;
 • Obieg decyzyjny elektronicznej faktury może odbywać się poprzez takie etapy jak: dekretacje, weryfikacje księgowości, akceptacje przełożonych (na podstawie właścicieli MPK, projektów), akceptacje Głównego Księgowego;
 • Integracja online z systemem FK zapewnia bezproblemową i szybką rejestrację danych w systemie FK, a wykorzystanie kategorii faktur kosztowych powiązanych ze schematami księgowania, umożliwia online księgowanie faktur na konta. Integracja pozwala również na pobranie statusów płatności faktur;
 • Wykorzystanie modułu Teczki projektowe pozwala na uruchomienie funkcjonalności związanej z obsługą i rozliczaniem kosztów poniesionych w ramach projektów dofinansowanych w UE.

Moduł E-faktura kosztowa ma na celu obsługę online przychodzących faktur kosztowych w postaci PDF na skrzynkę mailową wraz z dodatkowymi załącznikami (csv, xml, txt). System rozpoznaje wprowadzone dane w załącznikach wiadomości e-mail, dokonuje automatycznego opisania faktury i wysyła wstępnie wypełniony dokument do weryfikacji. Moduł wymaga modułów Kancelarii i Faktur.

Moduł Słowniki to szereg kilkudziesięciu rejestrów np. stawek ewidencyjnych dla MPK, form płatności, rodzajów dokumentów, itd., które pozwalają na dowolną konfigurację Kolibra.

Moduł Kontrahenci – Klienci i dostawcy pozwala na rejestrację podmiotów współpracujących i weryfikujących ich pod kątem danych w KRS, CEIDG, GUS i MF (płatnik VAT). Moduł wspiera ocenę kontrahentów i wpisanie ich na listę dostawców na dany rok dla dokonywania zakupów. Moduł pozwala również na informowanie pracowników o zagrożeniach lub specjalnych zasadach wynikających ze współpracy z danym podmiotem (np. krótkie terminy płatności, itd.).

Moduł OCR ma na celu usprawnienie pracy rejestracji dokumentów w kancelarii i w fakturach wraz ze wstępnym uzupełnieniem danych na podstawie dokonanego OCR zeskanowanej faktury. Moduł pozwala na „uczenie” szablonami struktury zeskanowanej faktury i wyodrębnia z niej odpowiednich danych. Moduł wymaga modułów Kancelarii i Faktur.

Moduł Zapotrzebowania ma na celu wsparcie procesu zamawiania produktów i usług na potrzeby wewnętrzne firmy, jak również do dalszej odsprzedaży. Pracownicy odpowiedzialni za akceptację i realizację zakupów otrzymują mechanizm dzięki, któremu mogą na bieżąco monitorować ilość zamawianych towarów i usług.

Moduł udostępnia takie funkcjonalności jak:

 • Składanie wniosków i zapotrzebowania;
 • Pracownicy mogą składać wnioski lub zapotrzebowania na zakup dowolnego towaru lub usługi wg kategorii zdefiniowanych w systemie, które następnie przechodzą poprzez oceny i wyceny do akceptacji przełożonych, a następnie do osób realizujących;
 • Możliwość dekretowania kosztów na MPK, projekty;
 • W momencie wdrożenie modułu Teczki projektowe – Zapotrzebowania pilnują zaplanowanych kosztów dla projektów na wskazany rok;
 • W momencie wdrożenia modułu Budżety – Zapotrzebowania wyświetlają informację o zaplanowanym rodzaju kosztu na dany rok wraz z wykorzystanym już budżetem;
 • System umożliwia prowadzenie katalogu produktów wraz z cennikiem.

Moduł Nieobecności ma na celu wsparcie procesu rejestrowania wszystkich nieobecności pracowników w firmie zarówno na umowie o pracę, jak i na kontrakcie.

Moduł udostępnia takie funkcjonalności jak:

 • Składanie wniosków i zgłaszanie nieobecności pracownika: urlopy wypoczynkowe, na żądanie, okolicznościowe, opieka nad dzieckiem, zwolnienia lekarskie, itd.;
 • Rejestrowanie nieobecności związanych ze szkoleniami, delegacjami, konferencjami;
 • Automatycznie procesowanie akceptacji wniosków;
 • Prowadzenie planów urlopowych;
 • Zarządzanie zastępstwami;
 • Przy zintegrowaniu modułu z systemem kadrowym, Koliber umożliwia informowanie pracowników i ich przełożonych o przysługujących limitach urlopowych.

Moduł dokumentów formalnych ma na celu wsparcie procesów zgłaszania wszelkich dokumentów, które muszą przejść weryfikację prawną i/lub zostać przygotowane, zaakceptowane i podpisane zgodnie z przewidzianymi procedurami w firmie.

Moduł udostępnia takie funkcjonalności jak:

 • Obieg umów, pełnomocnictw, ofert, informacji, protokołów, uchwał, itd.;
 • Przesłanie do działu prawnego dokumentów do zaopiniowania lub przygotowania nowego;
 • System akceptacji dokumentu prawnego przez osoby odpowiedzialnych za podpisywanie i opiniowanie dokumentów;
 • Tworzenie dokumentów na podstawie zatwierdzonych wzorców;
 • Raportowanie o wygasaniu ważności dokumentów;
 • Moduł pozwala na uruchomienie przygotowania dokumentu w oparciu o system SharePoint (dla pracy grupowej);
 • Moduł został zintegrowany z usługą SimplySign firmy Asseco Data Systems, co umożliwia uruchomienie podpisu elektronicznego (zamiast tradycyjnego podpisywania dokumentów);
 • Zintegrowanie modułu z usługą SimplySign pozwala na szybkie podpisywanie dokumentów podpisem kwalifikowanym już w trakcie akceptacji.

Moduł Archiwum Umów i Pełnomocnictw ma na celu usprawnienie przechowywania podpisanych umów, aneksów, dokumentów prawnych, wydanych pełnomocnictw pracownikom i osobom / kontrahentom reprezentującym interesy firmy.

Moduł udostępnia takie funkcjonalności jak:

 • Rejestrowanie skanów dokumentów podpisanych;
 • Przypomnienia o dacie końca obowiązywania.
KORZYŚCI

Automatyzacja

Dzięki zastosowaniu workflow system automatyzuje procesy decyzyjne w organizacji w zakresie zarządzania procesami biznesowymi.

Modułowość

Dzięki modułowej budowie, klient wybiera tylko te, które potrzebuje w swojej organizacji.

Oszczędność

Dzięki pełnej kontroli procesów obniża koszty oraz oszczędza czas.

OFERTA

W celu uzyskania informacji o sposobie licencjonowania, sprzedaży i wdrożenia Systemu Koliber zapraszamy do kontaktu poprzez adres e-mail: koliber@assecods.pl

REALIZACJE

Naszego oprogramowania używają klienci biznesowi, tj. firmy, w tym nasza (Asseco Data Systems w kilkunastu lokalizacjach), duże banki oraz instytucje, jak również uczelnie wyższe.

Multimedia

Koliber – Folder

 OB_Koliber_folder_web

Koliber Flow – Ulotka

Ulotka_Koliber_Flow