Oferta dla uczelni

O PRODUKCIE

Platforma eduPortal  dla Uczelni to kompleksowe narzędzie wspierające pracę uczelni wyższych, które umożliwia zarządzanie pracownikami, studentami, wydziałami oraz szeroko pojętym procesem dydaktycznym.

 

Główne funkcjonalności platformy eduPortal  dla Uczelni
 Zarządzanie Uczelnią

Platforma eduPortal dla Uczeni pozwala zarządzać: kierunkami studiów,  programami nauczania, płatnościami, harmonogramem zajęć, przebiegiem studiów w tym: ocenami, frekwencją Studentów, stypendiami, pracami dyplomowymi, pracownikami i studentami, rekrutacją w wybrane kierunki studiów.

 

Ścieżki szkoleniowe

 • Platforma eduPortal pozwala budować zaawansowane programy nauczania składające się ze szkoleń tradycyjnych, elektronicznych, materiałów wspomagających, pracy własnej.
 • Narzędzie do Tworzenia kursów/lekcji
 • Poprzez interface w przeglądarce WWW istnieje możliwość komponowania kursów/lekcji z dostępnych zasobów cyfrowych, a następnie udostępnić go w formacie SCORM.

 

Elektroniczny dziennik ocen

Zarządzanie użytkownikami platformy, ich uprawnieniami oraz możliwość konfiguracji platformy pod kontem definiowania niezależnych organizacji lub włączania/wyłączania dostępnych wersji językowych.

 

Egzaminy i ankiety

 • Tworzenie i udostępnianie użytkownikom egzaminów oraz ankiet korzystając z edytora WYSIWYG,
 • Obsługa pytań typu: jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wybór grafiki, liczba, wybór z listy, skala,
 • Określenie zasad dobierania pytań, możliwość losowania, wybór ilości pytań z danej kategorii, określenie reguł klasyfikacji pytań,
 • Określenie progu zaliczenia egzaminu, ilości podejść, terminu dostępności egzaminu bądź ankiety,
 • Import i eksport egzaminów oraz ankiet z arkusza programu Excel.

 

Certyfikaty

Platforma eduPortal umożliwia tworzenie i archiwizowanie certyfikatów. Poprzez przeglądarkę internetową możemy dokonać weryfikacji autentyczności certyfikatu.

 

Komunikacja

 • Prowadzenie forów dyskusyjnych,
 • Przeprowadzanie sond wśród użytkowników,
 • Chat między Studentami,
 • Chat z udziałem eksperta wraz z bazą pytań i odpowiedzi,
 • Udostępnianie tablic ogłoszeń,
 • Dostęp do wewnętrznej komunikacji masowej – email, SMS,
 • Zarządzanie i wysyłanie newsletterów,
 • FAQ,
 • Kalendarz obsługujący plany szkoleń tradycyjnych, elektronicznych, innych działań rozwojowych,
 • Listy rezerwowe w szkoleniach z ograniczoną liczbą uczestników,
 • Tworzenie i zarządzanie bazą wiedzy.

 

Raportowanie

 • Generowanie raportów w postaci tabel oraz wykresów graficznych,
 • Tworzenie własnych raportów za pomocą kreatora raportów,
 • Zarządzanie zawartością raportów,
 • Parametryzowanie raportów w tym filtrowanie wg. dynamicznych filtrów.
 • Eksport danych raportów do plików Excel, CSV, PDF, HTML,
 • Cykliczne wysyłanie wyników raportów na skrzynkę email.

 

Administrowanie

Zarządzanie użytkownikami platformy, ich uprawnieniami oraz możliwość konfiguracji platformy pod kontem definiowania niezależnych organizacji lub włączania/wyłączania dostępnych wersji językowych.

TECHNOLOGIA

eduPortal dla Uczelni działa pod najpopularniejszymi przeglądarkami:

 • Internet Explorer wer.8.x i wyższe,
 • Firefox wer.5.x i wyższe,
 • Opera wer.12 i wyższe,
 • Safari wer.5.x i wyższe,
 • Google Chrome (wszystkie wersje).
DANE KONTAKTOWE

Asseco Data Systems S.A.

ul. Podolska 21
81-321 Gdynia

 

 +48 609 998 800

Katarzyna.Skowronska@assecods.pl

Korzyści:

Zgodność ze standardami

System eduPortal dla Uczelni jest zgodny ze standardami SCORM 1.2, SCORM 2004, AICC, IMS. Dzięki temu możliwe jest: zaimportowanie szkoleń dowolnego dostawcy, samodzielne tworzenie szkoleń elektronicznych z wykorzystaniem tzw. authoringu (Articulate, Adobe Captivate), weryfikacja pracy nad szkoleniami, czasu spędzonego nad lekcją, zdobytych punktów, miejsca ukończenia szkolenia itd.

Bogaty zestaw funkcji

eduPortal dla Uczelni posiada takie funkcje jak: zarządzanie szkoleniami e-learning, zarządzanie uczelnią, narzędzia do komunikacji, baza wiedzy, ankiety, egzaminy, raporty, powiadomienia, certyfikaty.

Prostota

Praca na platformie jest bardzo intuicyjna, dzięki czemu łatwa w użytkowaniu

Łatwy dostęp

Wystarczy dostęp do jednej z wielu dostępnych przeglądarek internetowych.

Automatyzacja

Czynności powtarzalne zostały zautomatyzowane, dzięki czemu zapewniona jest oszczędność czasu pracy pracowników, a przy tym zmniejszona jest liczba ewentualnych błędów w codziennych, rutynowych zadaniach, do których zaliczają się m. in.: powiadomienia e-mailowe, masowa korespondencja.

Elastyczny model licencjonowania i wdrożenia

Oferujemy elastyczny model licencjonowania w zależności od potrzeb placówki szkoleniowej.

OFERTA

Oferujemy elastyczny model licencjonowania i wdrożenia w zależności od potrzeb Uczelni.