Akademickie Biuro Karier

Akademickie Biuro Karier

Funkcjonalność: Narzędzie diagnozowania kompetencji – pozwala na ocenę kompetencji zawodowych i predyspozycji zawodowych oraz zarządzanie katalogiem kompetencji i profili kompetencyjnych.

Zawiera:

 • zestaw kilkudziesięciu kompetencji wraz z narzędziami badawczymi,
 • zbiór kilkuset zawodów opisanych za pomocą kompetencji,
 • zestaw kilkuset jednostek testowych testów kompetencyjnych adekwatnych dla zdefiniowanych kompetencji oraz wskaźników behawioralnych,
 • skale kompetencji pozwalające na interpretację wyników oceny wymagane do udzielenia informacji zwrotnej osobie badanej,
 • wskazówki rozwojowe do każdej kompetencji,
 • test talentów określający predyspozycje zawodowe.

 

Funkcjonalność: Serwis Biura Karier – dostarcza studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a pracodawcom pomoc w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy/staży/praktyk.

 

Moduły:

1) Moduł Studenta pozwala na:

 • zarządzanie profilem w systemie oraz budowanie CV,
 • dostęp do aktualnie prowadzonych rekrutacji na praktykę/staż/szkolenie/stanowisko pracy,
 • generowanie raportów określających dopasowanie kompetencji studenta do oferty staży/praktyk,
 • aplikowanie na rekomendowane staże/praktyki/szkolenia,
 • wysyłanie powiadomień z systemu o nowych ofertach staży/praktyk.

 

2) Moduł Pracodawcy pozwala na:

 • dodawanie i edycję ofert pracy przy użyciu kreatora ogłoszeń,
 • definiowanie wymagań (kompetencje i ich poziom),
 • wstępną preselekcję oraz porównanie kompetencji kandydatów,
 • planowanie spotkań i komunikację z kandydatami,
 • monitorowanie procesu rekrutacji (etapy, ilość informacji, wyniki), generowanie dedykowanych raportów.

 

3) Moduł Pracownika Biura Karier pozwala na:

 • administrowanie całością serwisu,
 • widok pełnej bazy wszystkich pracodawców/profili studentów/absolwentów i ofert pracy/staży/praktyk,
 • prowadzenie preselekcji kandydatów oraz monitorowanie procesu rekrutacji,
 • zamieszczanie aktualności, artykułów, informacji o spotkaniach z pracodawcami, szkoleniach oraz wysyłanie newsletterów,
 • tworzenie dostępnego dla studentów harmonogramu spotkań z doradcami zawodowymi.
DANE KONTAKTOWE

Asseco Data Systems S.A.

ul. Podolska 21
81-321 Gdynia

 

+48 50 50 50 770

uczelnie@assecods.pl

Funkcjonalność: Ankietowanie i analizy – pozwala na definiowanie i realizację badań i analiz z wykorzystaniem formularzy ankietowych.

 • monitorowanie losów absolwentów, w celu doskonalenia jakości kształcenia oraz formułowaniu oferty marketingowej służącej celom rekrutacyjnym i wizerunkowym,
 • badanie potrzeb i oczekiwań pracodawców, w celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej Uczelni do potrzeb pracodawców,
 • prowadzenie badań z wykorzystaniem formularzy ankietowych,
 • tworzenie dedykowanych formularzy ankietowych,
 • prezentacja wyników przeprowadzonego badania w formie zestawień tabelarycznych i tabel krzyżowych, wykresów graficznych z możliwością eksportu wyników do Excel lub pliku CSV.