System dziekanatowy

System dziekanatowy

Moduły systemu:

 • Baza wykładowców i studentów;
 • Planowanie programu studiów, oferty dydaktycznej kursu oraz rygorów studiowania;
 • Zarządzanie planem zajęć oraz rozkładem sesji;
 • Elektroniczny indeks;
 • Obsługa dokumentacji studenckiej;
 • Obsługa pensum;
 • Płatności studenckie;
 • Rekrutacja;
 • Obsługa sal i akademików;
 • Obsługa procesu dyplomowania;
 • Drukowanie legitymacji;
 • Ankiety.

 

Integracje systemu:

 

Dziekanat zapewnia integrację z systemami zewnętrznymi, takimi jak:

 • Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on;
 • System finansowo-księgowym;
 • Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych;
 • System antyplagiatowy Plagiat.pl;
 • System biblioteczny Libra 2000;
 • System ePUAP (w zakresie uwierzytelniania użytkowników e-usług);
 • System płatności on-line.

 

Integracja z USOS:

 • Synchronizacja kont studentów/wykładowców;
 • Pobieranie i okresowe aktualizowanie informacji o użytkownikach, grupach, dziedzinach, przedmiotach wraz z informacją o przypisanych do przedmiotów wykładowcach i grupach studentów;
 • Pobierane informacje z USOS:
  • dane pracowników: imię, nazwisk, tytuł, stanowisk, jednostka organizacyjna, e-mail,
  • dane studentach: imię, nazwisk, nr indeksu, e-mail, program, rok studiów, etap studiów, cykl dydaktyczny (rok akademicki),
  • dane przypisaniu studentów d przedmiotów i grup w ramach przedmiotów,
  • Przesłanie informacji do systemu USS wynikach szkoleń e-learning.
DANE KONTAKTOWE

Asseco Data Systems S.A.

ul. Podolska 21
81-321 Gdynia

 

+48 609 998 800

Katarzyna.Skowronska@assecods.pl