Kompleksowy System Rekrutacji do przedszkoli

Kompleksowy System Rekrutacji do przedszkoli

Służy do przeprowadzenia naboru do placówek oświatowych. Narzędzie wspomaga proces elektronicznego naboru kandydatów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. System składa się z dwóch współpracujących ze sobą aplikacji wewnętrznej, skierowanej do użytkowników z placówek i organu prowadzącego oraz publicznej, adresowanej do rodziców.

Platforma pozwala na realizację następujących modeli rekrutacji:

 • do przedszkola, 
 • do wiekowych grup rekrutacyjnych. 

Rozwiązanie konfigurowane jest zgodnie z oczekiwaniami klienta w obszarach:

 • definicji kryteriów, liczby punktów, 
 • tworzenia terminarza i harmonogramu, 
 • komunikatów systemowych, 
 • dodatkowych pól oferty tworzonej przez placówki, 
 • edytowalnych elementów formularzy i druków, 
 • zasad rekrutacji dzieci kontynuujących edukację przedszkolną, 
 • zasad rekrutacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
 • zasad rekrutacji dzieci spoza gminy, 
 • zakresu informacji zamieszczanych w części publicznej systemu. 

Usprawnij nabór dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Sprawdź, dlaczego warto wybrać oprogramowanie do rekrutacji Asseco.

Dzięki naszej platformie rekrutacyjnej możesz prowadzić proces naboru całkowicie w formie elektronicznej. Tworzysz elastyczną ofertę dostosowaną do potrzeb przedszkoli oraz przejrzyste zasady procesu rekrutacji w jednym miejscu. System zapewnia także wsparcie rekrutacji dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz automatyczną kwalifikację na podstawie punktów.

Narzędzie pozwala na likwidację „blokowania miejsc” w wielu przedszkolach i automatyczne wskazywanie miejsca dla dzieci nieprzyjętych. Umożliwia publikowanie aktualnej informacji o wolnych miejscach oraz wysyłanie wiadomości do rodziców o wynikach rekrutacji. Możliwe jest także podpisywanie wniosków Profilem Zaufanym, dzięki integracji z login.gov.pl. Gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa gromadzonych danych.

Poznaj kluczowe funkcjonalności platformy rekrutacyjnej do przedszkoli

1

Funkcjonalności dla rodziców

 • Prezentacja zasad i terminów rekrutacji oraz oferty online w jednym miejscu. 
 • Elektroniczna rejestracja wniosku oraz kontynuacji. 
 • Dodawanie wymaganych załączników i podpisywanie ich Profilem Zaufanym. 
 • Dostęp do danych wprowadzonych w systemie na każdym etapie rekrutacji. 
 • Elektroniczne potwierdzanie woli uczęszczania do przydzielonej placówki.
1

Funkcjonalności dla samorządów

 • Weryfikacja ofert placówek i kontrola limitu miejsc. 
 • Zaawansowane narzędzia przygotowujące kilka wersji symulacji przydziału miejsc. 
 • Wskazywanie miejsca, także automatycznie, dla dzieci niezakwalifikowanych do żadnej placówki. 
 • Generowanie pism do rodziców z informacją o przydziale dziecka do placówki. 
 • Dostęp do raportów i zestawień prezentujących w całości przebieg procesu rekrutacji.  
 • Komunikacja z placówkami i mieszkańcami za pomocą systemowego komunikatora. 
 • Dodawanie treści informacyjnej dla rodziców na stronie publicznej.
1

Funkcjonalności dla przedszkoli

 • Przygotowanie i opublikowanie oferty rekrutacyjnej.
 • Zatwierdzanie kontynuacji zarejestrowanych na stronie publicznej lub import z pliku.
 • Akceptacja wniosków lub zwrócenie nieprawidłowych do poprawy.
 • Kwalifikacja dzieci z orzeczeniem do oddziałów integracyjnych.
 • Weryfikacja kandydatów z tą samą liczbą punktów.
 • Prezentacja wyników na wydrukach zgodnych z przepisami prawa oświatowego.
 • Dostęp do raportów i zestawień zawierających dane o rekrutacji.
 • Wprowadzanie decyzji dotyczących dzieci w trybie odwoławczym.
 • Eksport danych do innych systemów pracy bieżącej w postaci pliku SOU.

Chcesz wdrożyć program rekrutacji do przedszkoli?

Napisz do nas.
Skontaktuj się

Poznaj kluczowe funkcjonalności platformy rekrutacyjnej do przedszkoli

 1. Tworzenie oferty edukacyjnej przez pracowników placówek oświatowych. 
 2. Rejestrowanie kontynuacji przez rodzica lub placówkę. 
 3. Elektroniczna rejestracja wniosków przez rodziców. 
 4. Weryfikacja wniosków przez placówkę pierwszej preferencji. 
 5. Przeprowadzenie wielu symulacji automatycznego naboru.
 6. Automatyczny przydział kandydatów do przedszkoli. 
 7. Potwierdzanie woli zapisu dziecka przez rodzica lub pracownika przedszkola.
 8. Publikowanie listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci do przedszkoli.
 9. Przeprowadzenie procedury odwoławczej dot. kandydatów przyjętych do placówki.
 10. Wskazywanie miejsc w przedszkolu z wolnymi miejscami kandydatom nigdzie nieprzyjętym. 
 11. Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca.

Jeżeli interesuje Cię wdrożenie naszego systemu – skontaktuj się z nami!

Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.

Dziękujemy! Twoja wiadomość została odebrana! Niebawem się z Tobą skontaktujemy.
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.